Skip to main content
Logotip Europske komisije
Predstavništvo u Hrvatskoj
Novinski članak19. prosinca 2018.Predstavništvo u Hrvatskoj

Iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u europsko je realno gospodarstvo uloženo 405 milijardi eura

U danas objavljenom izvješću prikazani su glavni rezultati ostvareni u okviru pet europskih strukturnih i investicijskih fondova na polovini proračunskog razdoblja EU-a od 2014. do 2020.

Budućnost europskog financijskog sektora

Do listopada 2018. gotovo dvije trećine proračuna europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2014. – 2020. raspodijeljene su za konkretne projekte. Do kraja 2017. milijun je poduzeća, uključujući 74 000 novoosnovanih poduzeća, primilo potporu za proširenje, inovacije, izradu novih proizvoda i stvaranje radnih mjesta. Sveukupno je za potporu EU-a odabrano 1,7 milijuna investicijskih projekata diljem Europe, uz 2,7 milijuna korisnika programa ruralnog razvoja.

Jyrki Katainen, potpredsjednik Komisije za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: Izvješće pokazuje da nam europski strukturni i investicijski fondovi pomažu ostvariti Unijine ciljeve za rast i radna mjesta u ključnim područjima kao što su istraživanje i inovacije te prijelaz na niskougljično kružno gospodarstvo. Iz ostvarenog je napretka jasno vidljiva vrijednost fondova za poduzeća i građane.

Povjerenica za regionalnu politikuCorina Crețu izjavila je: Kohezijska politika ostvaruje rezultate. Podaci govore za sebe: na polovini smo proračunskog razdoblja EU-a od 2014. do 2020. i projekti se provode po planu. Brojke su dojmljive, ali ništa više od priča milijuna Europljana čiji se život mijenja nabolje zahvaljujući ulaganjima EU-a. To je snažan argument za jaku kohezijsku politiku nakon 2020.

Europski strukturni i investicijski fondovi u cijeloj su Europi pridonijeli da zacijele ožiljci gospodarske i financijske krize. Do kraja 2017. je 15,3 milijuna ljudi, dvostruko više nego godinu prije, primilo potporu u pronalasku posla ili razvijanju novih vještina. Bolje zdravstvene usluge sada će biti dostupne za 42,5 milijuna građana.

Iz europskih se strukturnih i investicijskih fondova u skladu s obvezama EU-a preuzetima Pariškim sporazumom podupire prijelaz na niskougljično gospodarstvo; 330 000 kućanstava već ostvaruje koristi od renovacijskih radova za povećanje energetske učinkovitosti koje financira EU, a više od 3 TW/sati energije (iznos koji se, primjerice, dobije sagorijevanjem 370 000 tona ugljena) će se uštedjeti zahvaljujući poboljšanjima energetske učinkovitosti javnih zgrada koja se podupiru sredstvima EU-a.

Otvorena podatkovna platforma za kohezijsku politiku danas je ažurirana kako bi se prikazali najnoviji rezultati europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Kontekst

Iz europskih se strukturnih i investicijskih fondova od 2014. do 2020. u EU-u ulaže 647 milijardi eura, od čega je doprinos Unije 460 milijardi eura.

Njihov je cilj poticanje socioekonomske konvergencije, otpornosti i teritorijalne kohezije. Fondovi su najveći izvor potpore EU-a za ključna područja u kojima su potrebna ulaganja u skladu s političkim prioritetima Junckerove Komisije.

Ulaže se u stvaranje radnih mjesta i rast, jedinstveno digitalno tržište, energetsku uniju, jačanje jedinstvenog tržišta i EU-ovo ekonomsko upravljanje te tako odgovara na potrebe realnog gospodarstva i podupiru strukturne promjene i reforme koje se utvrde u okviru europskog semestra.

Ovo izvješće treći je godišnji pregled provedbe 531 nacionalnog i regionalnog programa i temelji se na godišnjim programskim izvješćima primljenima sredinom 2018.

Više informacija

Pojedinosti

Datum objave
19. prosinca 2018.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj