Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak12. svibnja 2023.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 5 min

Istraživanje Eurobarometra: Europljani pozdravljaju potporu EU-a za reforme u državama članicama

Rezultati ovog istraživanja bit će temelj za provedbu projekata reforme u okviru Instrumenta za tehničku potporu.

Istraživanje Eurobarometra: Europljani pozdravljaju potporu EU-a za reforme u državama članicama

Europljani cijene činjenicu da EU pruža stručno znanje i pomaže državama članicama u osmišljavanju i provedbi reformi u raznim područjima politika. To je jedan od ključnih zaključaka istraživanja Flash Eurobarometra iz travnja 2023., kojim se potvrđuje koliko je važna i potrebna potpora koju nudi Komisijin Instrument za tehničku potporu.

Instrumentom za tehničku potporu Komisija pruža tehničku potporu za reforme u EU-u na zahtjev nacionalnih tijela. Instrument može pomoći državama članicama i u osmišljavanju, izmjeni, provedbi i reviziji transformacijskih reformi uključenih u njihove planove za oporavak i otpornost.

Kako EU može pomoći državama članicama?

U istraživanju se Europljane pitalo u kojim područjima države članice mogu imati najviše koristi od potpore EU-a za osmišljavanje i provedbu reformi.  Evo što su odgovorili:

  • 42 % Europljana smatra da EU može poticati razmjenu dobre prakse među državama članicama
  • 42 % potvrđuje važnost potpore EU-a državama članicama u upravljanju krizama kao što su pandemije, prirodne katastrofe ili sukobi
  • 34 % smatra da EU može pružati znanje i stručnost državama članicama u osmišljavanju i provedbi reformi
  • 34 % izjavilo je da EU može državama članicama pružati financijsku potporu za reforme
  • 31 % smatra da EU može pomoći u poboljšanju vještina i kompetencija u javnoj upravi u državama članicama.

Europljani žele učinkovitiju javnu upravu

Prema istraživanju, javne uprave u državama članicama mogle bi biti djelotvornije i učinkovitije. Više od 45 % građana smatra da je javna uprava u njihovoj zemlji složena, opterećujuća i spora.

Kako bi se povećalo povjerenje u nacionalnu javnu upravu, Europljani smatraju da bi ona trebala biti manje birokratska (52 %) i transparentnija (44 %) u donošenju odluka i upotrebi javnih sredstava. Otprilike trećina ispitanika smatra da bi više komunikacije, bolja interakcija s građanima i kvalificiraniji državni službenici pridonijeli povećanju povjerenja u javnu upravu.

Gotovo polovina Europljana smatra da bi se javna uprava trebala približiti građanima korištenjem različitih kanala izravne komunikacije, uključujući osobne interakcije, te da bi trebala pružati jasnije informacije o postupcima i uslugama. Europljani su također zatražili više digitalnih usluga (31 %) i usluge e-uprave bolje prilagođene korisnicima (35 %).

Reforme su najpotrebnije u području zdravstva i obrazovanja 

Europljani smatraju da su najpotrebnije reforme u području javnog zdravlja (56 %) i obrazovanja (50 %). U 11 država članica više od 60 % građana potiče reforme javnog zdravlja.

Istraživanje potvrđuje da Instrument za tehničku potporu pruža vrijednu pomoć

Rezultati ovog istraživanja Eurobarometra potvrđuju važnost Instrumenta za tehničku potporu. On odgovara na zahtjeve država članica za potporu u utvrđenim potrebama za reformama. Putem njega EU pruža stručno znanje i tehničku potporu, omogućuje i potiče razmjenu informacija među zemljama te razvija kapacitete u javnim upravama – tj. čini sve ono što građani smatraju bitnim dijelom uloge EU-a.

Dosad je više od 400 projekata u okviru Instrumenta za tehničku potporu, uključujući nekoliko novih projekata za 2023., doprinijelo odnosno doprinosi pripremi ili provedbi planova za oporavak i otpornost država članica, uključujući reforme za promicanje izgradnje kapaciteta javnih uprava.

Sljedeći koraci

Rezultati ovog istraživanja bit će temelj za provedbu projekata reforme u okviru Instrumenta za tehničku potporu. Na primjer, u okviru vodeće inicijative za suradnju i razmjenu u javnoj upravi (PACE) već će se 2023. pružiti potpora više od 300 državnih službenika iz 18 država članica kako bi se upoznali s dobrom praksom u drugim upravama, prenijeli vještine i izgradili stručno znanje. Dodatne mogućnosti razmjene bit će dostupne 2024.

Kontekst

Istraživanje Flash Eurobarometra br. 526 provedeno je od 3. do 18. travnja 2023. putem telefonskih intervjua. Intervjuiran je 25 631 ispitanik iz 27 država članica EU-a. Pri odgovaranju na pitanja od ispitanika se tražilo da odaberu najviše tri od ponuđenih odgovora.

Komisija je 21. ožujka 2023. odobrila novi krug projekata u okviru Instrumenta za tehničku potporu. Provedbom 151 projekta sve države članice dobit će pomoć u pripremi, osmišljavanju i provedbi do 326 najsuvremenijih reformi u 2023.

Podržani projekti odgovaraju na potrebe za reformama koje su izrazile države članice, a ujedno su u skladu s prioritetima EU-a koji se odnose na modernu i učinkovitu javnu upravu, strategije održivog rasta i otporna gospodarstva. Mnogi projekti reformi povezani su i s planom REPowerEU i njihovom provedbom u okviru poglavlja o planu REPowerEU u planu za oporavak i otpornost.

Instrument je dio višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027. i temelji se na uspjehu njegova prethodnika, Programa potpore strukturnim reformama. Od 2017. je uz potporu u okviru Instrumenta za tehničku potporu i Programa potpore strukturnim reformama provedeno više od 1500 projekata tehničke potpore u svim državama članicama.

Više informacija

Izvješće Eurobarometra

Potpora reformama

Instrument za tehničku potporu

Informativni članci o projektima reformi država članica

Godišnji program rada Instrumenta za tehničku potporu za 2023.

Pitanja i odgovori o Instrumentu za tehničku potporu 2023.

Izjave

Mišljenje građana od iznimne je važnosti za naš rad. Ovo istraživanje potvrđuje da je rad Instrumenta za tehničku potporu usklađen ne samo s utvrđenim potrebama javnih uprava, već i s ulogom i mjerama koje građani očekuju od EU-a. Posebno mi je drago da se poticanje razmjene dobre prakse među državama članicama smatra najvažnijim djelovanjem EU-a. Upravo se to čini u okviru Instrumenta za tehničku potporu s višedržavnim i međuregionalnim projektima te s novom inicijativom za suradnju i razmjenu u javnoj upravi (PACE), kojom se javnim službenicima omogućuje da nauče najbolje načine rada od uprava u drugim državama članicama.

Elisa Ferreira, povjerenica za koheziju i reforme

Pojedinosti

Datum objave
12. svibnja 2023.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj