Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak26. travnja 2018.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

Internetske platforme: Komisija utvrđuje nove standarde o transparentnosti i pravednosti

Komisija je danas predložila nova pravila za internetske platforme koja malim poduzećima pružaju sigurnost u digitalnom gospodarstvu.

shutterstock-91863509_1.jpg

Novim će se pravilima poboljšati funkcioniranje jedinstvenog digitalnog tržišta te postupiti u skladu s najavama iz govora o stanju Unije predsjednika Jean-Clauda Junckera od 13. rujna 2017. u pogledu zaštite pravednog, predvidivog, održivog i pouzdanog poslovnog okruženja u internetskom gospodarstvu‪‏̏̏̏̓̓̓. Cilj je novih pravila stvoriti pravedno, transparentno i predvidljivo poslovno okruženje za manja poduzeća i trgovce pri upotrebi internetskih platformi. Koristi od novih pravila među ostalima će imati hoteli, proizvođači aplikacija i druga slična poduzeća koja se oslanjaju na tražilice kako bi privukla internetski promet na svoja web-mjesta.

Gotovo polovina (42 %) malih i srednjih poduzeća koja su sudjelovala u najnovijem istraživanju Eurobarometra izjavila je da se koriste internetskim tržištima za prodaju svojih proizvoda i usluga. Prema jednom drugom istraživanju, gotovo 50 % europskih poduzeća koja posluju na platformama suočilo se s problemima. To je istraživanje također pokazalo da ukupno 38 % problema povezanih s ugovornim odnosom ostaje neriješeno, dok iz 26 % bude riješeno, ali uz poteškoće. Procjenjuje se da se kao posljedica toga izravno gubi 1,27–2,35 milijardi EUR prihoda od prodaje.

Zakonodavne mjere za osiguravanje transparentnosti i pravednosti u području platformi

Nova će pravila te probleme pokušati riješiti na sljedeći način:

  • povećanje transparentnost: pružatelji internetskih usluga posredovanja moraju osigurati da njihovi uvjeti za profesionalne korisnike budu lako razumljivi i dostupni. To, među ostalim, uključuje obvezu da se unaprijed navedu mogući razlozi zbog kojih se profesionalni korisnici mogu isključiti ili suspendirati s platforme. Pružatelji se moraju pridržavati i razumnog minimalnog roka za obavijest u slučaju izmjena uvjeta. Ako pružatelj internetskih usluga posredovanja suspendira ili okonča cjelokupnu ponudu ili dio ponude poslovnog korisnika, morat će za to navesti razloge. Osim toga, pružatelji tih usluga moraju sastaviti i objaviti opće politike o sljedećem: i. kojim se podacima proizvedenima putem njihovih usluga može pristupiti, tko im može pristupiti i pod kojim uvjetima, ii. na koji način postupaju s vlastitim proizvodima i uslugama u usporedbi s onima koje pružaju njihovi profesionalni korisnici, te iii. na koji način primjenjuju ugovorne odredbe za zahtijevanje najpovoljnije ponude ili cijene proizvoda i usluga koje nude njihovi profesionalni korisnici (tzv. odredbe o najpovlaštenijoj naciji). Osim toga, internetske usluge posredovanja i internetske tražilice moraju utvrditi opće kriterije prema kojima se određuje način rangiranja proizvoda i usluge u rezultatima pretraživanja.

  • djelotvornije rješavanje sporova: pružatelji internetskih usluga posredovanja dužni su uspostaviti interni sustav obrade pritužbi. Radi olakšavanja izvansudskog rješavanja sporova svi pružatelji internetskih usluga posredovanja morat će u svojim uvjetima navesti neovisne i kvalificirane medijatore s kojima su spremni surađivati u dobroj vjeri pri rješavanju sporova. Osim toga, industrija će se poticati da dobrovoljno odredi posebne neovisne medijatore koji mogu rješavati sporove koji proizlaze u kontekstu internetskih usluga posredovanja. Naposljetku, udruge koje zastupaju poduzeća imat će pravo u ime poduzeća pokrenuti sudski spor radi provedbe novih propisa o transparentnosti i rješavanju sporova.

  • uspostava opservatorija EU-a za praćenje učinka novih propisa: opservatorij bi pratio postojeće i nove probleme i mogućnosti u digitalnom gospodarstvu kako bi se Komisiji omogućilo da prema potrebi poduzme daljnje mjere u vezi s provedbom današnjeg zakonodavnog prijedloga. Posebna će se pozornost posvetiti kretanjima u politici i regulatornim pristupima u cijeloj Europi.

    Ovisno o ostvarenom napretku te na temelju saznanja stečenih putem opservatorija EU-a Komisija će procijeniti potrebu za daljnjim mjerama u roku od tri godine.

Pojedinosti

Datum objave
26. travnja 2018.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj