Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak28. lipnja 2016.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 2 min

Integracija Roma - Komisija poziva na suradnju civilnog društva i lokalnih tijela

U ovogodišnjoj se procjeni prvi put nalazi pregled mjera koje su države članice uvele prema Preporuci Vijeća o djelotvornim mjerama integracije Roma u državama članicama iz 2013. U toj Preporuci Vijeća od država se članica tražilo da pripreme...

roma_0.jpg

Komisija je danas prihvatila godišnje izvješće o integraciji Roma.

U ovogodišnjoj se procjeni prvi put nalazi pregled mjera koje su države članice uvele prema Preporuci Vijeća o djelotvornim mjerama integracije Roma u državama članicama iz 2013. U toj Preporuci Vijeća od država se članica tražilo da pripreme nacionalne strategije za integraciju Roma kako bi se promicao pristup Roma obrazovanju, radnim mjestima, zdravstvenoj zaštiti i stanovanju.

Frans Timmermans, prvi potpredsjednik Europske komisije, rekao je: Romi su dio naših društava i dio Europe. Ovo je izvješće pravovremeni podsjetnik državama članicama da pokažu više političke odlučnosti i provedu svoje obveze u području integracije europskih romskih zajednica. Države članice trebaju iskoristiti relevantne političke, pravne i financijske alate kako bi osigurale jednake mogućnosti i uključivanje Roma u društvo.

Věra Jourová, povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova, izjavila je: Trebamo nastaviti s radom na uključivanju Roma u sva područja, od obrazovanja do stanovanja i zapošljavanja. Protekle su se godine dogodile pozitivne promjene, posebno u području obrazovanja. Istodobno, obrazovna segregacija djece Roma i dalje je prisutna u nekim državama članicama i Komisija je morala poduzeti mjere za osiguranje provedbe antidiskriminacijskog zakonodavstva.

Komisija je pojačala napore kako bi osigurala ispravnu provedbu antidiskriminacijskog zakonodavstva u odnosu na Rome, među ostalim na lokalnoj razini, tako što je pokrenula postupke zbog povrede propisa u slučajevima u kojima se zakonodavstvo, na primjer Direktiva o rasnoj jednakosti, ne primjenjuje ispravno, posebno u području obrazovanja. Komisija podupire države članice u provedbi nacionalnih strategija za integraciju Roma putem financiranja iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) za razdoblje 2014. – 2020.

Prema izvješću države članice su ostvarile napredak u nizu područja, ali potrebno je nastaviti s radom.

  • Države članice ulagale su u obrazovanje kao sredstvo integracije
  • Bolja upotreba fondova EU-a za integraciju marginaliziranih skupina
  • Bliska suradnja s civilnim društvom i lokalnim tijelima.

Više o mjerama za borbu protiv diskriminacije i izvješćima: IP-16-2296

Informativni članak o napretku zemalja članica

Dodatne informacije: EU i Romi

Borba EU protiv diskriminacije

Borba protiv marginalizacije i financiranje iz Europskog socijalnog fonda (ESF)

Pojedinosti

Datum objave
28. lipnja 2016.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj