Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak9. srpnja 2020.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 2 min

Građani EU-a svjesniji svojih prava

Novo istraživanje Eurobarometra o građanstvu EU-a i demokraciji pokazuje da su građani EU-a svjesniji svojih prava

Ispitivanje građana o pravima

Novo istraživanje Europske komisije pokazuje da je velika većina Europljana (njih 91 %) upoznata s pojmom „građanin Europske unije”. To je najviši postotak od 2007., a od 2015., kada je zabilježeno 87 %, u stalnom je porastu. Većina Europljana dobro je informirana o svojim biračkim pravima na nacionalnoj i europskoj razini. Europska komisija danas pokreće i javno savjetovanje o pravima građana EU-a.

Glavni rezultati istraživanja o građanstvu EU-a i demokraciji

  • Visoka razina informiranosti o pravima građana EU-a

Prema istraživanju, više od šest od deset Europljana (65 %) upoznato je s pojmom „građanstvo Europske unije” i zna što to znači, dok je gotovo svaki treći (26 %) čuo za njega. Građani su osobito svjesni prava na podnošenje pritužbe institucijama Europske unije (89 %), prava na boravak u bilo kojoj državi članici EU-a (85 %) i, ako se nalaze u drugoj državi članici, prava na to da se prema njima postupa na jednak način kao prema državljanima te države članice (81 %). Iako se broj Europljana koji znaju što učiniti ako se njihova prava kao građana EU-a ne poštuju stalno povećava, samo 37 % ispitanika smatra da je dobro informirano. To predstavlja porast od 11 postotnih bodova u odnosu na 26 % zabilježenih 2015. Naposljetku, 92 % ispitanika izjavilo je da bi tražilo potporu delegacije EU-a ako bi se nalazili u zemlji izvan EU-a u kojoj ne postoji konzulat ili veleposlanstvo njihove zemlje, a potrebna im je pomoć.

  • Prednosti slobodnog kretanja u EU-u

Na pitanje o slobodnom kretanju 84 % ispitanika izjavilo je da smatra da slobodno kretanje građana EU-a unutar Europske unije općenito donosi koristi gospodarstvu njihove zemlje. To pokazuje porast od 13 postotnih bodova od 2015., kada je 71 % građana prepoznalo prednosti slobodnog kretanja. Istraživanje Eurobarometra provedeno je prije nego što su u većini država članica radi suzbijanja pandemije bolesti COVID-19 uvedene mjere ograničenja kretanja.

  • Dobro poznavanje biračkih prava

Istraživanje Eurobarometra uključivalo je i pitanja o biračkim pravima građana EU-a. Malo više od sedam od deset ispitanika (71 %) zna da europski građanin koji živi u drugoj zemlji EU-a ima pravo glasovati ili kandidirati se na izborima za Europski parlament. Na pitanje o izborima za Europski parlament 2019. velika većina ispitanika izjavila je da bi bili skloniji glasovanju kada bi znali više ili imali bolje informacije o izborima općenito i utjecaju EU-a na svakodnevni život.

Pojedinosti

Datum objave
9. srpnja 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj