Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak8. lipnja 2022.Predstavništvo u Hrvatskoj

Fond za modernizaciju ulaže 2,4 milijarde eura za ubrzavanje zelene tranzicije u sedam zemalja korisnica

Ulaganja će se realizirati u Rumunjskoj (1391,6 milijuna EUR), Češkoj (520 milijuna EUR), Poljskoj (244,2 milijuna EUR), Litvi (85 milijuna EUR), Mađarskoj (74,3 milijuna EUR), Slovačkoj (49,5 milijuna EUR) i Hrvatskoj (40 milijuna EUR).

Fond za modernizaciju ulaže 2,4 milijarde eura za ubrzavanje zelene tranzicije u sedam zemalja korisnica

Fond za modernizaciju danas je stavio na raspolaganje 2,4 milijarde eura za sedam država članica. Ta su sredstva namijenjena za modernizaciju energetskih sustava, smanjenje emisija stakleničkih plinova u energetskom sustavu, industriji i prometu te postizanje klimatskih i energetskih ciljeva do 2030. Potvrđeno je da će se ulaganja realizirati u Rumunjskoj (1391,6 milijuna EUR), Češkoj (520 milijuna EUR), Poljskoj (244,2 milijuna EUR), Litvi (85 milijuna EUR), Mađarskoj (74,3 milijuna EUR), Slovačkoj (49,5 milijuna EUR) i Hrvatskoj (40 milijuna EUR). Time završava treći ciklus ulaganja Modernizacijskog fonda, u kojem je zabilježen velik porast potrošnje u usporedbi s prethodnim ciklusima.

Izvršni potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans izjavio je: Fond za modernizaciju predstavlja europsku solidarnost na djelu.Prihodi od sustava trgovanja emisijama donose konkretne rezultate na terenu: pomažu zemljama korisnicama da smanje emisije stakleničkih plinova u ključnim sektorima i postanu klimatski neutralne.Osim toga, ta znatna financijska injekcija može služiti za pokretanje projekata koji će ubrzati našu energetsku tranziciju, neophodnu nakon ruske invazije Ukrajine.

Potpredsjednik Europske investicijske banke Ambroise Fayolle rekao je: Fond za modernizaciju osigurava sredstva za borbu protiv klimatskih promjena ondje gdje je to najpotrebnije, u državama članicama koje su najteže pogođene energetskom tranzicijom. U posljednjem krugu isplata iz Fonda su za 45 investicijskih prijedloga izdvojene 2,4 milijarde eura, s pomoću kojih će države korisnice modernizirati svoje energetske sustave i poboljšati energetsku učinkovitost.EIB, kao banka EU-a za klimu, sa zadovoljstvom surađuje s Europskom komisijom i državama članicama na pružanju potpore iz Fonda za modernizaciju, ključnog alata za ubrzavanje prelaska EU-a na čistu energiju i provedbu nedavno objavljenje strategije REPowerEU. 

Iz Fonda za modernizaciju podupire se 45 prijedloga za ulaganja u području proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, modernizacije elektroenergetskih mreža i energetske učinkovitosti u energetskom sektoru, industriji, sektoru zgrada i prijevozu te zamjene proizvodnje ugljenagorivima koja proizvode manje ugljika. Primjeri takvih ulaganja su:

  • modernizacija sustava javne rasvjete na razini općina, prelazak s ugljena na biomasu i plin u centraliziranom sustavu grijanja i postrojenjima u okviru ETS-a te povećanje energetske učinkovitosti u Češkoj
  • proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj
  • obnova javnih zgrada i povećanje energetske učinkovitosti u Litvi
  • izgradnja osam fotonaponskih parkova i dvaju postrojenja s plinskim turbinama s kombiniranim ciklusom, kako bi se proizvodnja električne energije iz lignita zamijenila obnovljivim izvorima, te modernizacija elektroenergetskih mreža u Rumunjskoj
  • poboljšanje energetske učinkovitosti u industriji u Poljskoj
  • ugradnja elemenata za skladištenje energije radi sigurnosti mreže u Mađarskoj
  • sanacija i proširenje mreža centraliziranog grijanja i hlađenja u Slovačkoj.

Države članice moraju podnijeti neprioritetne prijedloge za ulaganja (ulaganja koja se ne odnose na prioritetna područja Fonda) za sljedeći ciklus isplate iz Fonda za modernizaciju do 16. kolovoza 2022., a prioritetne prijedloge (za ulaganja koja se odnose na prioritetna područja) do 13. rujna 2022.

Kontekst

Fond za modernizaciju financira se prihodima od dražbovne prodaje emisijskih jedinica u sustavu EU-a za trgovanje emisijama, a cilj mu je poduprijeti deset zemalja EU-a s nižim prihodima prilikom prelaska na klimatsku neutralnost tako da im se pomogne u modernizaciji elektroenergetskog sektora i širih energetskih sustava, povećanju energetske učinkovitosti i pravednoj tranziciji. Države članice korisnice su Bugarska, Češka, Estonija, Hrvatska, Latvija, Litva, Mađarska, Poljska, Rumunjska i Slovačka.

Iz Fonda za modernizaciju podupiru se ulaganja u proizvodnju i uporabu električne energije iz obnovljivih izvora, energetsku učinkovitost, skladištenje energije, modernizaciju energetskih mreža, uključujući centralizirano grijanje, cjevovode i mreže, te pravednu tranziciju u regijama ovisnima o ugljiku.

Iz Fonda za modernizaciju prve je godine osam zemalja korisnica dobilo 898,43 milijuna eura za modernizaciju energetskih sustava, smanjenje emisija stakleničkih plinova u energetskom sustavu, industriji i prometu te postizanje klimatskih i energetskih ciljeva do 2030.

Fond za modernizaciju dopunjuje druge europske instrumente financiranja, kao što su kohezijska politika i Fond za pravednu tranziciju. Iz Fonda se mobiliziraju znatna sredstva, čime se može pomoći državama članicama korisnicama da podupru ulaganja u skladu s Planom REPowerEU i paketom za ostvarivanje cilja od 55 %.

Za rad Fonda odgovorne su države članice korisnice, koje blisko surađuju s Europskom komisijom i Europskom investicijskom bankom (EIB). 

Više informacija 

Internetske stranice Fonda za modernizaciju

Donesene odluke o isplati

Potvrde prioritetnih prijedloga

Preporuke za neprioritetne prijedloge

Popis potvrđenih i preporučenih prijedloga za ulaganja

Provedba europskog zelenog plana

Pojedinosti

Datum objave
8. lipnja 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj