Skip to main content
Logotip Europske komisije
Predstavništvo u Hrvatskoj
Novinski članak12. svibnja 2021.Predstavništvo u Hrvatskoj

Europski zeleni plan: Komisijin cilj za postizanje nulte stope onečišćenja zraka, vode i tla

Komisija je danas donijela akcijski plan EU-a: „Prema postizanju nulte stope onečišćenja zraka, vode i tla”, koji je glavni rezultat europskog zelenog plana i glavna tema ovogodišnjeg Zelenog tjedna EU-a. On sadrži viziju za 2050. o smanjenju...

Europski zeleni plan: Komisijin cilj za postizanje nulte stope onečišćenja zraka, vode i tla

Izvršni potpredsjednik za europski zeleni plan Frans Timmermans izjavio je: Zeleni plan usmjeren je na očuvanje zdravog planeta za sve. Moramo intervenirati odmah kako bismo osigurali netoksičan okoliš za sve. Ovaj nas plan vodi prema ostvarenju tog cilja. Nove zelene tehnologije mogu nam pomoći u smanjenju onečišćenja i povećati poslovne mogućnosti. Europa radi i na izgradnji čišćeg, pravednijeg i održivijeg gospodarstva pridonoseći tako postizanju nulte stope onečišćenja.

Povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius izjavio je: Onečišćenje okoliša ugrožava naše zdravlje, posebno su izložene najranjivije i socijalno ugrožene skupine, a ono je ujedno i jedan od glavnih uzroka gubitka bioraznolikosti. Danas je više nego ikada prije izražena potreba za vodstvom EU-a u borbi protiv onečišćenja na globalnoj razini. S pomoću akcijskog plana za postizanje nulte stope onečišćenja stvorit ćemo zdravo životno okruženje za Europljane, pridonijeti oporavku i potaknuti prelazak na čisto, kružno i klimatski neutralno gospodarstvo.

U planu su postavljeni glavni ciljevi smanjenja onečišćenja na izvoru do 2030. i EU se usmjerava prema postizanju cilja za 2050. – zdravog planeta za zdrave ljude, posebno u pogledu:

 • poboljšanja kvalitete zraka radi smanjenja broja slučajeva preuranjene smrti uzrokovanih onečišćenjem zraka za 55 %,
 • poboljšanja kvalitete vode smanjenjem količina otpada, plastičnog otpada u moru (za 50 %) i mikroplastike koja se ispušta u okoliš (za 30 %),
 • poboljšanja kvalitete tla smanjenjem gubitka hranjivih tvari i upotrebe kemijskih pesticida za 50 %,
 • smanjenja broja ekosustava s ugroženom bioraznolikošću zbog onečišćenja zraka za 25 %,
 • smanjenja broja osoba kronično izloženih buci iz prometa za 30 % i
 • znatnog smanjenja proizvodnje otpada i preostalog komunalnog otpada za 50 %.

U planu je naveden niz vodećih inicijativa i mjera, uključujući sljedeće:

 • usklađivanje standardâ kvalitete zraka s najnovijim preporukama Svjetske zdravstvene organizacije,
 • preispitivanje standardâ kvalitete vode, uključujući vode rijeka i mora u EU-u,
 • smanjenje onečišćenja tla i poboljšanje njegove obnove,
 • preispitivanje većine propisa EU-a o otpadu radi prilagodbe načelima čistog i kružnog gospodarstva,
 • poticanje nulte stope onečišćenja uslijed proizvodnje i potrošnje,
 • predstavljanje ljestvice stupnjeva zelene učinkovitosti u regijama EU-a radi promicanja nulte stope onečišćenja u regijama,
 • smanjenje zdravstvene nejednakosti uzrokovane nerazmjernim djelovanjem štetnih učinaka na zdravlje, kojoj su sada izložene najranjivije skupine,
 • smanjenje vanjskog utjecaja ekološkog otiska i onečišćenja EU-a ograničavanjem izvoza proizvoda i otpada koji stvaraju štetne i toksične učinke u trećim zemljama,
 • osnivanje živih laboratorija za zelena digitalna rješenja i postizanje cilja pametnog nultog onečišćenja,
 • jačanje centara znanja EU-a za nulto onečišćenje i okupljanje dionika u okviru zajedničke platforme,
 • djelotvornija provedba cilja nulte stope onečišćenja u suradnji s tijelima nadležnima za okoliš i drugima.

Zajedno sa Strategijom EU-a održivosti u području kemikalija, donesenom prošle godine, ovaj akcijski plan odražava cilj postizanja nulte stope onečišćenja za netoksičan okoliš, koji je povezan s ciljevima EU-a u pogledu klimatske neutralnosti, zdravlja, bioraznolikosti i učinkovitosti resursa i temelji se na inicijativama u području energetike, industrijskog sektora, mobilnosti, hrane, kružnog gospodarstva i poljoprivrede.

Zeleni tjedan EU-a najveće je godišnje događanje povezano s politikom u području okoliša, koje se ove godine održava od 1. do 4. lipnja. Građani u cijelom EU-u će u okviru tog internetskog događanja, koje obuhvaća glavnu konferenciju u Bruxellesu i više od 600 partnerskih programa, moći sudjelovati u raspravama i iznijeti svoja stajališta o nultoj stopi onečišćenja.

Kontekst

Onečišćenje je glavni uzrok brojnih mentalnih i fizičkih oboljenja i slučajeva preuranjene smrti, osobito kad je riječ o djeci, ljudima s određenim zdravstvenim problemima i starijim osobama. Osobe koje žive u siromašnijim područjima često žive u blizini onečišćenih lokacija ili u područjima s vrlo velikim protokom prometa. Netoksičan okoliš ključan je i za zaštitu naše bioraznolikosti i ekosustava jer je onečišćenje jedan od glavnih uzroka gubitka bioraznolikosti, koji smanjuje sposobnost ekosustava da pružaju usluge, kao što su sekvestracija ugljika i dekontaminacija zraka i vode.

Prema nedavnom izvješću Europske agencije za okoliš (EAA) o zdravlju i okolišu, onečišćenje zraka u EU-u svake godine uzrokuje više od 400 000 slučajeva preuranjene smrti (među ostalim od raka), a buka 48 000 slučajeva ishemijske bolesti srca i 6,5 milijuna slučajeva kroničnog poremećaja sna, uz druge bolesti koje se mogu povezati s oba uzročnika.

EU je već postavio mnoge ciljeve povezane s onečišćenjem. U zakonodavstvu o zraku, vodi, moru i buci utvrđeni su ciljevi koje treba postići radi očuvanja kvalitete okoliša, a mnogi propisi bave se pitanjem izvora onečišćenja. Osim toga, Komisija je najavila sveobuhvatne ciljeve za smanjenje gubitka hranjivih tvari i pesticida u okviru strategije „od polja do stola” i strategije za postizanje ciljeva bioraznolikosti.

Više informacija

Komunikacija o akcijskom planu EU-a: „Prema postizanju nulte stope onečišćenja zraka, vode i tla”

Pitanja i odgovori o akcijskom planu EU-a: „Prema postizanju nulte stope onečišćenja zraka, vode i tla”

Informativni članak o postizanju cilja za 2050. „zdrav planet za sve”

Radni dokument službi Komisije: ,,Digitalna rješenja za nultu stopu onečišćenja”

Radni dokument službi Komisije: „Praćenje i predviđanje okvira za postizanje cilja nulte stope onečišćenja”

Internetska stranica o akcijskom planu za postizanje nulte stope onečišćenja

Zeleni tjedan EU-a 2021. posvećen cilju postizanja nulte stope onečišćenja

Pojedinosti

Datum objave
12. svibnja 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj