Skip to main content
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak4. rujna 2020.Predstavništvo u Hrvatskoj

Europski zeleni plan: Komisija priprema nove inicijative za potporu sektoru ekološke poljoprivrede

Europska komisija danas je pokrenula javno savjetovanje o svojem budućem akcijskom planu za ekološku poljoprivredu. Taj će sektor imati važnu ulogu u realizaciji europskog zelenog plana i postizanju ciljeva utvrđenih u strategiji „od polja do stola”...

Europski zeleni plan: Komisija priprema nove inicijative za potporu sektoru ekološke poljoprivrede

Povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj Janusz Wojciechowski izjavio je: „U strategiji „od polja do stola” i strategiji za bioraznolikost utvrđeni su ambiciozni ciljevi za poljoprivredni sektor kako bi ga se pripremilo za provedbu zelenog plana.Ekološka poljoprivreda bit će važan čimbenik prelaska na održiviji prehrambeni sustav i bolju zaštitu naše bioraznolikosti. Komisija će odgovarajućim političkim i pravnim okvirom poduprijeti sektor ekološke proizvodnje u postizanju cilja da do 2030. 25 % poljoprivrednog zemljišta bude obuhvaćeno ekološkom poljoprivredom.

Budući akcijski plan za ekološku poljoprivredu, koji bi trebao biti donesen početkom 2021., bit će važna potpora budućem rastu tog sektora. Komisijina strategija „od polja do stola” i strategija za bioraznolikost uključuju cilj da do 2030. 25 % poljoprivrednog zemljišta bude obuhvaćeno ekološkom poljoprivredom. Kako bi pridonijela postizanju tog cilja, Europska komisija uvodi i koristi ključne instrumente:

  • Akcijski plan za ekološku poljoprivredu, kojim će se pružiti potpora tom sektoru na razini ponude i potražnje. Temeljit će se na tri ključna aspekta: poticanje potražnje za ekološkim proizvodima uz zadržavanje povjerenja potrošača, poticanje povećanja površina za ekološku poljoprivredu u EU-u i jačanje uloge ekološke proizvodnje u borbi protiv klimatskih promjena i gubitka bioraznolikosti, među ostalim održivim upravljanjem resursima. Danas pokrenutim javnim savjetovanjem prikupit će se mišljenja građana, nacionalnih tijela i relevantnih dionika o nacrtu plana. Upitnik će biti dostupan na internetu 12 tjedana, do 27. studenoga.
  • Novo zakonodavstvo o ekološkoj proizvodnji, koje odražava promjene u tom brzorastućem sektoru. Nova pravila osmišljena su kako bi se poljoprivrednicima zajamčilo pošteno tržišno natjecanje i pritom spriječile prijevare i zadržalo povjerenje potrošača. Kako bi se osigurao neometan prijelaz s postojećeg na buduće zakonodavstvo te industriji i državama članicama omogućilo da budu potpuno spremne za provedbu novih pravila, Komisija je predložila da se stupanje na snagu odgodi za jednu godinu. Odgodu su prvotno zatražile države članice, Europski parlament, treće zemlje i drugi dionici zbog složenosti i važnosti tog sekundarnog zakonodavstva u pripremi. Zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19 usporio se rad na sekundarnom zakonodavstvu. Odgodom će se osigurati dovoljno vremena za provedbu potrebnih opsežnih savjetovanja i zakonodavnog nadzora.
  • Politika EU-a za promicanje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, kojom se podupire europski poljoprivredni sektor promicanjem njegovih značajki kvalitete na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama. U okviru politike promicanja poljoprivrede, Komisija u 2021. ekološkoj poljoprivredi planira dodijeliti poseban proračun od 40 milijuna EUR. Sredstvima tog proračuna sufinancirat će se aktivnosti promicanja i informiranja o sektoru ekološke proizvodnje u EU-u kako bi se podigla svijest o njegovim kvalitetama i potaknula potražnja.

Osim tih ključnih instrumenata, sadašnjom i budućom zajedničkom poljoprivrednom politikom (ZPP) nastavit će se podupirati daljnji razvoj ekološke poljoprivrede u EU-u. Primjerice, mjerama u okviru programa ruralnog razvoja pruža se potpora poljoprivrednicima koji žele prijeći na ekološku poljoprivredu ili se njome žele nastaviti baviti.

Kontekst

U ekološkoj poljoprivredi koriste se prirodne tvari i postupci za proizvodnju hrane, odnosno poljoprivredne metode koje imaju mali utjecaj na okoliš. Takva poljoprivreda pridonosi upotrebi obnovljivih resursa dobivenih na poljoprivrednom gospodarstvu, poboljšanju bioloških ciklusa u poljoprivrednom sustavu, održavanju bioraznolikosti, očuvanju regionalne ekološke ravnoteže, održavanju i povećanju plodnosti tla te odgovornom korištenju i odgovarajućoj brizi o vodi. Osim toga, pravilima kojima je uređena ekološka poljoprivreda potiču se visoki standardi dobrobiti životinja te zahtijeva da poljoprivrednici zadovolje specifične etološke potrebe životinja.

Komisija je 20. svibnja 2020. donijela strategiju „od polja do stola” i strategiju za bioraznolikost. U skladu s europskim zelenim planom u njima se predlažu ambiciozne mjere i obveze EU-a za zaustavljanje gubitka bioraznolikosti u Europi i svijetu i za preobrazbu naših prehrambenih sustava u globalne standarde za konkurentnu održivost, zaštitu zdravlja ljudi i planeta, ali i za osiguravanje egzistencije svih aktera u vrijednosnom lancu prehrambenih proizvoda.

Više informacija

Pitanja i odgovori

Ekološka poljoprivreda u kratkim crtama
Budućnost ekološke poljoprivrede
Strategija „od polja do stola”
Strategija za bioraznolikost

Pojedinosti

Datum objave
4. rujna 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj