Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak14. veljače 2023.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

Komisija predlaže cilj nulte stope emisija za nove gradske autobuse do 2030. i smanjenje emisija novih kamiona za 90 % do 2040.

Europska komisija danas je predložila ambiciozne nove ciljne vrijednosti emisija CO2 za nova ­teška vozila od 2030. nadalje.

Europski zeleni plan

Ti će ciljevi pridonijeti smanjenju emisija CO2 u prometnom sektoru – kamioni, gradski autobusi i autobusi za veće udaljenosti odgovorni su za više od 6 % ukupnih emisija stakleničkih plinova u EU-u i više od 25 % emisija stakleničkih plinova iz cestovnog prometa. Tim strožim standardima osiguralo bi se da taj segment cestovnog prometa doprinese prelasku na mobilnost s nultom stopom emisija i ciljevima EU-a u području klime i nulte stope onečišćenja.

Komisija predlaže postupno uvođenje strožih standarda za emisije CO2 za gotovo sva nova teška vozila s certificiranim emisijama CO2 u usporedbi s razinama iz 2019., konkretno:

  • smanjenje emisija od 45 % od 2030.,
  • smanjenje emisija od 65 % od 2035. i
  • smanjenje emisija za 90 % od 2040.

Kako bi se potaknulo brže uvođenje autobusa s nultim emisijama u gradovima, Komisija predlaže i da svi novi gradski autobusi od 2030. imaju nulte emisije.

U skladu s ciljevima europskog zelenog plana i plana REPowerEU, ovaj će prijedlog pozitivno utjecati i na energetsku tranziciju jer će se smanjiti potražnja za uvoznim fosilnim gorivima i povećati ušteda energije i energetska učinkovitost u prometnom sektoru EU-a. Njime će se osigurati korist za europske prijevoznike i korisnike jer će se smanjiti troškovi goriva i ukupni troškovi vlasništva te osigurati uvođenje energetski učinkovitijih vozila. Poboljšat će se i kvaliteta zraka, posebno u gradovima, te zdravlje Europljana.

Osim toga, to je ključni sektor za potporu europskoj industriji čiste tehnologije i poticanje međunarodne konkurentnosti. EU je predvodnik u proizvodnji kamiona i autobusa, a zajednički pravni okvir pomaže dodatno poboljšati taj položaj u budućnosti. Konkretno, revidiranim normama šalje se jasan i dugoročan signal za usmjeravanje industrije EU-a u inovativne tehnologije s nultom stopom ­emisija i poticanje uvođenja infrastrukture za punjenje.

Kontekst

Emisije u sektoru teških vozila povećavaju se iz godine u godinu od 2014., osim 2020. uslijed pandemije bolesti COVID-19. Emisije se, osobito u sektoru prijevoza tereta, brzo povećavaju. To je uglavnom posljedica rastuće potražnje za cestovnim prijevozom, za koju se očekuje da će i dalje rasti. Emisije iz teretnog sektora 2019. bile su 44 % veće od emisija iz zrakoplovnog sektora i 37 % više od emisija iz pomorskog sektora.

Velika većina teških vozila u voznom parku EU-a (99 %) trenutačno radi s motorima s unutarnjim izgaranjem, uglavnom na uvozna fosilna goriva kao što je dizel. To povećava energetsku ovisnost EU-a i trenutačnu nestabilnost energetskog tržišta.

Postojeći standardi za emisije teških vozila su iz 2019., ali više nisu u skladu s novim klimatskim ciljevima EU-a. Postojeće zakonodavstvo ne pruža dovoljno jasan i dugoročan signal ulagačima i ne odražava novu stvarnost u energetskom sektoru i brz razvoj u industriji teških vozila na globalnoj razini. Predloženi novi standardi CO2 u skladu su s povećanim klimatskim ambicijama EU-a, paketom „Spremni za 55 %” i Pariškim sporazumom.

Kako bi se podržao ovaj prijedlog, potrebno je usmjeriti ulaganja u vozila s nultim emisijama i infrastrukturu za punjenje, a Komisija je već predložila Uredbu o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva kako bi se razvila potrebna infrastruktura za punjenje i podržala zelena tranzicija sektora teških vozila. Konkretno, Komisija je predložila uvođenje lokacija za punjenje na unaprijed planiranim razmacima na glavnim autocestama, svakih 60 kilometara za električno punjenje i svakih 150 kilometara za opskrbu vodikom. Komisija intenzivno surađuje sa suzakonodavcima na dovršetku pregovora o tim prijedlozima.

 

Više informacija

Prijedlog

Prilozi prijedlogu

Procjena učinka prijedloga

Pitanja i odgovori

Informativna brošura

Internetska stranica o teškim vozilima

 

Citati:

Za postizanje ciljeva u području klimatske politike i nulte stope onečišćenja potreban je aktivan doprinos svih elemenata prometnog sektora. Do 2050. gotovo sva vozila na našim cestama morat će biti bez emisija. To je propisano Zakonom o klimi i to traže naši građani, pa se i proizvođači na to pripremaju. Današnjim prijedlogom osigurat će se da novi kamioni manje onečišćuju i da našim gradovima prometuje više autobusa s nultim emisijama. Borba protiv klimatske krize, poboljšanje kvalitete života naših građana i poticanje konkurentnosti Europe na industrijskom planu u tom pogledu idu ruku pod ruku.

Izvršni potpredsjednik Komisije Frans Timmermans, nadležan za europski zeleni plan

Pojedinosti

Datum objave
14. veljače 2023.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj