Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak17. svibnja 2021.Predstavništvo u Hrvatskoj

Europski zeleni plan: Komisija donosi strateške smjernice za održivu i konkurentnu akvakulturu EU-a

Komisija je donijela nove strateške smjernice za održiviju i konkurentniju akvakulturu EU-a. Tim se smjernicama Komisiji, državama članicama i dionicima pruža zajednička vizija razvoja tog sektora na način kojim se izravno doprinosi europskom zelenom...

Europski zeleni plan: Komisija donosi strateške smjernice za održivu i konkurentnu akvakulturu EU-a

Povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius izjavio je: Akvakultura ima sve veću ulogu u europskom prehrambenom sustavu. Taj sektor nudi zdravu hranu, uz klimatski i okolišni otisak koji je uglavnom niži od otiska poljoprivrednog sektora na kopnu. Danas donesenim smjernicama želimo Unijinu akvakulturnu proizvodnju istaknuti kao globalnu referencu održivosti i kvalitete, smanjiti ovisnost o uvozu morskih prehrambenih proizvoda te otvoriti nova radna mjesta, posebno u obalnim regijama.

Ciljevi smjernica

Smjernice su izrađene u bliskoj suradnji s državama članicama i dionicima, ponajprije onima koji imaju predstavnike u Savjetodavnom vijeću za akvakulturu. U njima su utvrđena četiri međusobno povezana cilja za daljnji razvoj akvakulture u Uniji:

  • izgradnja otpornosti i konkurentnosti
  • sudjelovanje u zelenoj tranziciji
  • prihvaćenost u društvu i informiranje potrošača
  • povećanje znanja i inovacija.

Predloženim će se smjernicama poduprijeti znatno povećanje ekološke akvakulture na razini Unije. Kako je navedeno u nedavno objavljenom akcijskom planu za ekološku proizvodnju, iako je ekološka proizvodnja u akvakulturi razmjerno nov sektor, ima znatan potencijal za rast.

Za razliku od ribarstva, akvakultura nije u isključivoj nadležnosti Unije. Međutim, prepoznajući važnu ulogu akvakulture u europskoj sigurnosti opskrbe hranom, održivom rastu i zapošljavanju, zajedničkom ribarstvenom politikom predviđa se sustav strateške koordinacije politike akvakulture u Uniji.

S obzirom na potencijal sektora akvakulture da doprinese postizanju ciljeva europskog zelenog plana i potrebu za osiguravanjem dugoročne održivosti i otpornosti tog sektora, posebno s obzirom na krizu uzrokovanu pandemijom bolesti COVID-19, takav je strateški pristup danas još i relevantniji. Ti su ciljevi u potpunosti obuhvaćeni novim strateškim smjernicama.

Uzimajući u obzir poteškoće i potencijale Unijina sektora akvakulture, u smjernicama se predlažu konkretne mjere za razna područja, uključujući pristup prostoru i vodi, zdravlje ljudi i životinja, okolišnu učinkovitost, klimatske promjene, dobrobit životinja, regulatorni i administrativni okvir te informiranje o akvakulturi Unije.

Komisija je predložila razvoj detaljnih smjernica o dobrim primjerima iz prakse u najvažnijim područjima te predvidjela namjenski mehanizam za pomoć u području akvakulture kako bi se pružila potpora izradi tih smjernica i provedbi u njima opisane dobre prakse.

Među ostalim ciljevima, Komisija potiče države članice da povećanje ekološke akvakulture uključe u (tekuće) preispitivanje svojih nacionalnih strateških planova za sektor akvakulture te da podrže tu vrstu akvakulturne proizvodnje dijelom sredstava dostupnih u okviru Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu (EFPRA).

Sljedeći koraci

Komisija poziva države članice da nove smjernice uzmu u obzir pri izradi svojih višegodišnjih nacionalnih strateških planova za razvoj sektora akvakulture i pri pružanju potpore sektoru u okviru budućeg Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu (EFPRA) i drugih fondova EU-a.

Kontekst

Svaki četvrti morski prehrambeni proizvod koji se konzumira u Europi potječe iz akvakulture. Međutim, većina potrošnje morskih prehrambenih proizvoda obuhvaćena je uvozom, koji čini oko 60 % ukupne ponude. Ukupno gledano, samo 10 % potrošnje morskih prehrambenih proizvoda u EU-u potječe iz akvakulture EU-a. Postoji dakle znatan potencijal za rast.

Unatoč tim komercijalnim izgledima, akvakulturna proizvodnja Unije povećala se za samo 6 % od 2007. te je 2018. dosegnula 1,2 milijuna tona prodaje i 4,1 milijardu EUR prometa. Udio Unije u svjetskoj akvakulturnoj proizvodnji 2018. činio je manje od 2 % (FAO 2020.).

Prethodne smjernice, koje je Komisija donijela 2013., bile su osnova za izradu višegodišnjih nacionalnih strateških planova država članica za razvoj aktivnosti akvakulture na njihovu državnom području.

Više informacija

Strateške smjernice za održivu i konkurentnu akvakulturu EU-a

Priopćenje za medije o europskom zelenom planu: Europska komisija donosi novi pristup za zeleni oporavak u plavom gospodarstvu

Izvješće Zajedničkog istraživačkog centra o sektoru akvakulture EU-a

Akcijski plan za ekološku proizvodnju

Strategija „od polja do stola”

Pojedinosti

Datum objave
17. svibnja 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj