Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak5. travnja 2024.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 5 min

Europski panel građana i građanki o suzbijanju mržnje u društvu

Danas počinje Europski panel građana i građanki o suzbijanju mržnje u društvu. 150 nasumično odabranih građana iz svih 27 država članica okupit će se kako bi razmotrili temeljne uzroke mržnje i načine djelovanja protiv njih.

Europski panel građana i građanki

Danas počinje Europski panel građana i građanki o suzbijanju mržnje u društvu. 150 nasumično odabranih građana iz svih 27 država članica okupit će se kako bi razmotrili temeljne uzroke mržnje i načine djelovanja protiv njih. Cilj je panela izraditi preporuke o tome kako izgraditi mostove među podijeljenim skupinama i zajednicama.

Panel građana i građanki utvrdit će moguće mjere politike i sve relevantne aktere koji bi trebali biti uključeni na različitim razinama, kao što su donositelji odluka, civilno društvo, privatni sektor i građani. Konačni rezultat rada panela bit će popis preporuka za potporu budućem radu Europske komisije na suzbijanju govora mržnje i zločina iz mržnje. Preporuke bi trebale poslužiti i kao vodič za pomoć EU-u i njegovim državama članicama u postizanju odmaka od mržnje i podjela, a prema zajedničkom uživanju europskih vrijednosti, kako su utvrđene u Ugovoru o Europskoj uniji.

Europski panel građana i građanki nadovezuje se na komunikaciju iz 2023. naslovljenu „Nema mjesta za mržnju: Europa ujedinjena protiv mržnje”, koju su u prosincu 2023. donijeli Europska komisija i Visoki predstavnik za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. U toj komunikaciji poziva se na stvaranje paneuropskog prostora za dijalog u kojem će se okupiti građani iz cijele Europske unije.

Mjere Komisije za suzbijanje mržnje u društvu

Komisija je posljednjih godina radila na nizu propisa i inicijativa za promicanje i zaštitu naših zajedničkih vrijednosti i temeljnih prava. Ključni zakonodavni akt u tom području je Okvirna odluka o suzbijanju određenih oblika i načina izražavanja rasizma i ksenofobije kazneno-pravnim sredstvima iz 2008., koja osigurava da se ozbiljne manifestacije rasizma i ksenofobije kažnjavaju djelotvornim, razmjernim i odvraćajućim kaznenopravnim sankcijama. U prosincu 2021. Komisija je predložila da se postojeći EU-ov popis kaznenih djela utvrđen Ugovorima proširi dodavanjem govora mržnje i zločina iz mržnje.  

U prosincu 2023. Komisija i Visoki predstavnik donijeli su Komunikaciju „Nema mjesta za mržnju: Europa ujedinjena protiv mržnje”. U njoj se svi Europljani pozivaju da se suprotstave mržnji i da se zalažu za toleranciju i poštovanje. Komunikacija o Europi ujedinjenoj protiv mržnje nadovezuje se i na Akcijski plan EU-a za antirasizam za razdoblje 2020.–2025., Strategiju EU-a za suzbijanje antisemitizma i njegovanje židovskog načina života kao i na Strategiju za rodnu ravnopravnost 2020.–2025., Strategiju o ravnopravnosti LGBTIQ osoba za razdoblje 2020.–2025., Strategiju o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021.–2030. i Strateški okvir EU-a za jednakost, uključivanje i sudjelovanje Roma za razdoblje 2020.–2030. te rad Komisije na problemu mržnje prema muslimanima.

Zaštita europske demokracije od prijetnji i štetnih učinaka dezinformacija te od manipulacije informacijama i uplitanja, među ostalim od strane stranih aktera, postala je strateški prioritet EU-a. U okviru Akcijskog plana za europsku demokraciju (engl. „European Democracy Action Plan”, EDAP) Komisija i Visoki predstavnik osmislili su niz mjera za borbu protiv dezinformacija.

Provedbom Akta o digitalnim uslugama i ažuriranog Kodeksa ponašanja za borbu protiv nezakonitog govora mržnje poduzet će se daljnji odlučni koraci kako bi se osiguralo da se ono što je nezakonito izvan interneta smatra takvim i na internetu.

Kontekst

Europski panel građana i građanki ima za cilj bolje uključivanje građana u oblikovanje politika EU-a. Rad panela i njegovi rezultati jačaju predstavničku demokraciju EU-a i poboljšavaju kvalitetu njegovih politika. U cilju izgradnje europske demokracije spremne za budućnost, što je prioritet predsjednice Ursule von der Leyen, europski paneli građana i građanki postaju sastavni dio demokratskog života u EU-u. Europski paneli građana i građanki omogućuju sudionicima da surađuju u okviru radnih skupina i na plenarnim zasjedanjima, uz potporu moderatora i odbora stručnjaka koji pružaju dodatne informacije. Sudionici u europskim panelima građana i građanki odabiru se nasumično. Tim postupkom osigurava se da odabir odražava sociodemografsku raznolikost EU-a, pri čemu trebaju biti ispunjeni zahtjevi u pogledu rodne uravnoteženosti panela i zastupljenosti mladih u dobi od 16 do 25 godina (tako da oni čine trećinu panela). Ostala sociodemografska obilježja uključuju razinu obrazovanja, zemljopisni položaj i zanimanje.

Platforma za građanski angažman ključan je dio novog ekosustava građanskog angažmana, a ima internetski oblik obnovljene platforme „Iznesite svoje mišljenje”, čime se ispunjava preuzeta obveza iz prateće komunikacije uz Konferenciju o budućnosti Europe. 

Više informacija

Europski paneli građana i građanki

Borba protiv govora mržnje i zločina iz mržnje

Komunikacija „Nema mjesta za mržnju: Europa ujedinjena u borbi protiv mržnje”

Panel za borbu protiv mržnje u društvu – Europska komisija (europa.eu).

Poveznice za internetski prijenos Europskog panela građana i građanki o suzbijanju mržnje u društvu

5.4.2024. (od 14.30 h prema srednjoeuropskom vremenu): https://webcast.ec.europa.eu/european-citizens-panel-on-anti-hatred-session-1

7.4.2024. (od 09.30 h prema srednjoeuropskom vremenu): https://webcast.ec.europa.eu/european-citizens-panel-on-anti-hatred-session-1

 

Govor mržnje i zločini iz mržnje ozbiljna su prijetnja vrijednostima na kojima je izgrađena Europska unija, kao što su poštovanje temeljnih prava, demokracije i vladavine prava. Neumorno radimo na izgradnji društva bez mržnje održavajući stalni dijalog s nacionalnim tijelima i ključnim dionicima, kao što su platforme društvenih mreža. Sad međutim imamo jedinstvenu priliku izravno saslušati glasove građana i njihove ideje za dodatna rješenja. Zajedno možemo izgraditi društvo u kojem za mržnju nema mjesta., Didier Reynders, povjerenik za pravosuđe

 

Sve veća mržnja u javnoj raspravi uzrokuje podijeljenost naših društava. U demokraciji moramo ulagati veće napore da neslaganje izražavamo s poštovanjem. Zahvalna sam 150 građana na pomoći koju su pružili Komisiji u njezinim nastojanjima da ponudi snažan odgovor na mržnju, diskriminaciju i rasizam u svim njihovim oblicima., Věra Jourová, potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost

 

Inovativni europski paneli građana i građanki pokazuju da deliberativna demokracija daje značajne rezultate. Europska komisija neće zazirati od teških pitanja; naš sljedeći panel pozabavit će se zahtjevnim pitanjem suzbijanja mržnje u društvu. O toj temi treba saslušati glasove građana svih generacija. Radujem se praćenju tog procesa i konkretnim rezultatima koje ćemo dobiti od panela građana i građanki., Dubravka Šuica, potpredsjednica za demokraciju i demografiju

Pojedinosti

Datum objave
5. travnja 2024.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj