Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak15. studenoga 2017.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

Europski migracijski program: postignut konsolidirajući napredak

Uoči sastanka Europskog vijeća u prosincu Komisija i visoka predstavnica danas utvrđuju u kojim je područjima potreban daljnji rad na konsolidaciji pozitivnih rezultata koji su postignuti proteklih godina.

20150917_refugees_7.jpg

Zajednička nastojanja u području zaštite vanjskih granica EU-a, suradnje s partnerskim zemljama na suzbijanju uzroka nezakonitih migracija, poboljšanja zaštite migranata i borbe protiv krijumčara polučila su konkretne rezultate: ukupni broj nezakonitih prelazaka granice duž glavnih migracijskih ruta 2017. se smanjio za 63 %. U pogledu daljnjeg rada te uzimajući u obzir usku povezanost vanjskog i unutarnjeg djelovanja u području migracija Komisija i visoka predstavnica pozivaju EU, države članice i partnerske zemlje da nastave usklađeno djelovati kako bi se istodobno napredovalo u svim područjima, zadržala razina nastojanja EU-a te uspješno zajednički upravljalo migracijama.

Uklanjanje temeljnih uzroka migracija i spašavanje života

EU od rujna stalno jača svoju potporu rješavanju temeljnih uzroka migracija:

  • Očekuje se da će u Turskoj EU do kraja 2017. dodijeliti 3 milijarde EUR u okviru Instrumenta za izbjeglice. Milijun najranjivijih sirijskih izbjeglica od listopada prima mjesečne elektroničke gotovinske uplate.
  • Uzajamni fond EU-a za Afriku dvije godine nakon pokretanja doprinosi stabilnosti i otpornosti kroz potporu gospodarskom razvoju i upravljanju migracijama u zemljama koje se suočavaju s različitim krizama i hitnim situacijama. U okviru tog fonda dosad su odobreni programi ukupne vrijednosti od gotovo 2 milijarde EUR.
  • U bliskoj suradnji s UNHCR-om, UNICEF-om i Međunarodnom organizacijom za migracije poseban se naglasak u radu stavlja na poboljšanje često zastrašujućih uvjeta u kojima se nalaze migranti Libiji. Gotovo 4000 migranata i više od 2000 raseljenih libijskih obitelji primaju liječničku pomoć i osnovnu potporu, a liječničku i humanitarnu pomoć prima više od 14 000 migranata u centrima za zadržavanje.

Osim toga, EU radi na rješavanju problema krijumčarenja ljudi i spašava živote u pustinji i na moru:

  • Iz Uzajamnog fonda EU-a za Afriku podupiru se operacije traganja i spašavanja koje u pustinji provode Međunarodna organizacija za migracije i nigerska tijela. U tim je operacijama 2017. spašeno više od 1100 migranata koje su krijumčari napustili.
  • Više od 15 000 migranata, od kojih je više od 10 000 iz Libije, već ostvaruje korist od potpomognutog dobrovoljnog povratka, a razvijaju se i projekti za jačanje suradnje sa zemljama koje graniče s Libijom kako bi se još migranata uspjelo iz Libije vratiti kući.
  • U okviru EU-ovih operacija Triton i Sophia raspoređeno je 13 resursa te se nastavlja pružati potpora akcijama država članica za spašavanje života na moru i hvatanje osumnjičenih trgovaca ljudima i krijumčara. Potpora EU-a vlastima u Nigeru dovela je do procesuiranja 70 slučajeva krijumčarenja i trgovine ljudima, 65 uhićenja i izricanja 37 zatvorskih kazni.

Solidarnost EU-a i potpora izbjeglicama te zemljama domaćinima

Prema trenutačnim podacima EU-ov program preseljenja donesen u srpnju 2015. uspješno će se provesti, a preseljenja u skladu s Izjavom EU-a i Turske nastavljaju se izvršavati – od pokretanja tih programa ukupno je preseljeno više od 25 700 osoba. Komisija je u rujnu pokrenula novi program za preseljenje najmanje 50 000 najugroženijih izbjeglica, a posebno uz srednjosredozemnu migracijsku rutu, do listopada 2019. Dosad je 16 država članica preuzelo više od 34 400 obveza preseljenja.

Nakon dvije godine na premještanje još čeka tek oko 750 osoba u Grčkoj i njih 3100 u Italiji te se provedba EU-ova programa premještanjabliži kraju. Dosad je premješteno više od 31 500 osoba. Iako su gotovo sve države članice ispoštovale svoje pravne obveze, Češka, Mađarska i Poljska još nisu poduzele nikakve mjere za odgovor na pritužbe iz obrazloženog mišljenja Komisije iz srpnja; postupci zbog povrede zato su i dalje u tijeku.

Rezultati u području vraćanja i ponovnog prihvata

Sklapanjem sporazuma s Bangladešom o standardnim operativnim postupcima za vraćanje u rujnu je postignut napredak u vezi s ključnim elementom pristupa EU-a za bolje upravljanje migracijama. EU će u okviru tog novog pristupa i dalje raditi na ostvarenju strukturirane praktične suradnje s ostalim ključnim zemljama.Pojačat će se suradnja s Côte d'Ivoireom, Senegalom i Malijem, a pregovori o ponovnom prihvatu s Nigerijom i Tunisom koji su u tijeku trebali bi se završiti što prije.

Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu do studenoga će predstaviti nove operativne mjere potpore državama članicama u operacijama vraćanja; te će mjere služiti kao središnja točka za vraćanje na razini EU-a.

Sljedeći koraci prema jačoj, djelotvornijoj i pravednijoj politici EU-a u području migracija i azila

Kako bi se nastavila potpora programima iz Uzajamnog fonda za Afriku, a posebno programima u Libiji i Sjevernoj Africi, države članice trebaju povećati svoje financijske doprinose.

U pogledu preseljenja, države članice trebale bi nastaviti preuzimati obveze kako bi se osiguralo barem 50 000 mjesta i započelo s planiranjem konkretnih postupaka preseljenja, uključujući podupiranje mehanizma za evakuaciju iz Libije u suradnji s UNHCR-om, te kako bi se proveli standardni operativni postupci u okviru dobrovoljnog humanitarnog programa prihvata u dogovoru između Komisije i Turske.

U pogledu vraćanja, brojke na razini EU-a i dalje nisu povoljne. Svi trebaju ispoštovati svoje obveze kako bi se u tom području ostvario konkretan napredak. Države članice trebaju prikupljati i osiguravati kvalitetnije podatke o vraćanjima kako bi se moglo uspješnije procijeniti koliko su ona djelotvorna i u kojim bi područjima mogla doprinijeti europska granična i obalna straža. Kako zagovara Europsko vijeće, EU bi trebao nastaviti zajednički razmatrati mobilizaciju svih poticaja i utjecaja kako bi se ostvario napredak u području vraćanja.

U okviru Izjave EU-a i Turske grčka tijela trebaju uložiti više energije i osigurati odgovarajuće resurse kako bi se osiguralo učinkovito vraćanje u Tursku i ispunio taj ključni element Izjave. Od ožujka 2016. vraćeno je samo 1969 osoba.

Pojedinosti

Datum objave
15. studenoga 2017.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj