Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak30. ožujka 2023.Predstavništvo u Hrvatskoj

Europski fond za obranu: 1,2 milijarde eura za jačanje obrambenih sposobnosti i inovacija EU-a

Programom rada EDF-a za 2023. dodat će se tri nove mjere EUDIS-a te će se dodijeliti proračun od oko 220 milijuna eura za provedbu svih mjera.

Europski fond za obranu: 1,2 milijarde eura za jačanje obrambenih sposobnosti i inovacija EU-a

Komisija je danas donijela treći godišnji program rada u okviru Europskog fonda za obranu (EDF) te je dodijelila 1,2 milijarde eura za zajedničke istraživačke i razvojne projekte u području obrane.

Novim programom rada Komisija stavlja na raspolaganje nova sredstva za projekte u području obrane kako bi se zajednički razvile strateške obrambene sposobnosti i tehnologije. Njime se uvodi i niz novih mjera za promicanje inovacija u području obrane u okviru programa EU-a za inovacije u području obrane (EUDIS)

EDF će pomoći smanjiti rascjepkanost ulaganja u razvoj europskih obrambenih kapaciteta. Povećat će i konkurentnost industrije te promicati interoperabilnost u cijeloj Europi. Donošenjem ovog programa rada iznos koji je Komisija uložila od početka primjene Uredbe o EDF-u u svibnju 2021. premašit će 3 milijarde eura. 

Potpora ulaganjima u zajedničke europske projekte istraživanja i razvoja u području obrane

Program rada za 2023. usmjeren je na potrebne obrambene tehnologije i kapacitete u skladu s prioritetima EU-a u pogledu kapaciteta koje su države članice zajednički dogovorile i koje su dodatno razrađene u Strateškom kompasu. U njemu se razrađuju 34 teme strukturirane u četiri tematska poziva na podnošenje prijedloga, kao i tri poziva usmjerena na disruptivne tehnologije i MSP-ove. Podupirat će se reprezentativni projekti u kritičnim područjima, kao što su informiranost o stanju u svemiru za obranu od nadzvučnih projektila i, u pomorskom području, razvoj prototipa Europske patrolne topovnjače (EPC). Očekuje se da će pozivi biti otvoreni 15. lipnja 2023. s rokom za podnošenje prijedloga 22. studenoga 2023.

Pozivima na podnošenje prijedloga pripremit će se teren za razvoj borbenih sustava nove generacije, glavnih borbenih tenkova, neizravne artiljerijske potpore, kao i strateškog zračnog prijevoza tereta izvanredne veličine, ključnog kapaciteta za brzu potporu misijama diljem svijeta. Podupirat će se i namjenska rješenja za arhitekturu hardvera za energetski učinkovite sustave umjetne inteligencije koja obuhvaćaju sva područja.

U pozivima na podnošenje prijedloga za netematska istraživanja i razvoj sredstva namijenjena MSP-ovima i istraživačkim organizacijama povećana su za 50 % u odnosu na 2022., čime se pruža snažnija potpora malim i srednjim poduzećima u području obrane.

Osim toga, programom rada EDF-a za 2023. osigurava se kontinuitet financiranja nekih važnih projekata pokrenutih u okviru prethodnih EDF-ovih poziva na podnošenje prijedloga, kao i dvaju programa koji su prethodili EDF-u.

Potpora programu EU-a za inovacije u području obrane

Komisija namjerava do 2027. u okviru EUDIS-a potaknuti ulaganja u inovacije u području obrane u iznosu do 2 milijarde eura.

S pomoću EUDIS-a Komisija će podupirati inovativne poduzetnike, start-up poduzeća i MSP-ove kako bi im pomogla da premoste uobičajene prepreke ulasku na tržište, predstave ideje na tržištu i doprinesu jačanju sigurnosti i obrane EU-a. EUDIS-om se postupno uvodi širok raspon mjera potpore za jačanje inovacijskog ekosustava EU-a u području obrane. Programom rada EDF-a za 2023. dodat će se tri nove mjere EUDIS-a te će se dodijeliti proračun od oko 220 milijuna eura za provedbu svih mjera.

Osim već uvedenih mjera EUDIS-a, kao što su pozivi za MSP-ove i pozivi usmjereni na disruptivne tehnologije, poslovno savjetovanje za MSP-ove i tehnološke izazove, nove mjere EUDIS-a uključivat će:

  • poziv na organizaciju niza obrambenih hakatona na više europskih lokacija
  • pozive na pružanje financijske potpore organizacijama (kaskadno financiranje) za potporu razvoju centara za testiranje inovacija
  • posebne pozive osmišljene za potporu daljnjem iskorištavanju istraživanja financiranih civilnim sredstvima EU-a kako bi se ispitala njihova primjenjivost na vojne krajnje korisnike
  • 20 milijuna eura za instrument vlasničkog kapitala u području obrane (slično 2022.)
  • Komisija će dodatno razviti aktivnosti povezivanja kako bi ubrzala poslovna partnerstva.

Program će pomoći u provedbi Akcijskog plana EU-a iz 2021. o sinergijama između civilne, obrambene i svemirske industrije. EUDIS će nastaviti blisko surađivati s inovacijskim centrom u području obrane (HEDI) Europske obrambene agencije kako bi se podržale inovacije u području obrane tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda i u konačnici poboljšale obrambene sposobnosti u državama članicama EU-a. EUDIS objedinjuje djelovanja u okviru EDF-a, ali i izvan njega.

Kontekst

Europski fond za obranu je instrument Komisije za podupiranje istraživanja i razvoja te suradnje u području obrane u Europi. Njime se ne zamjenjuju djelovanja država članica, nego se promiče suradnja između poduzeća svih veličina i aktera u području istraživanja u cijelom EU-u i Norveškoj (kao pridružene zemlje). EDF podupire konkurentne i suradničke projekte u području obrane tijekom cijelog ciklusa istraživanja i razvoja, s posebnim naglaskom na projekte za razvoj najsuvremenijih i interoperabilnih obrambenih tehnologija i opreme. Potiče i inovacije i prekogranično sudjelovanje MSP-ova. Program rada i prioriteti definiraju se na temelju prioriteta u pogledu obrambenih kapaciteta koje su dogovorile države članice u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike, a posebice u kontekstu plana za razvoj kapaciteta.

EDF-u je dodijeljen proračun od 7,953 milijarde eura za razdoblje od 2021. do 2027. podijeljen u dva stupa:

  • 2,651 milijarda eura bit će namijenjeno za suradničko istraživanje u području obrane za suzbijanje novih i budućih sigurnosnih prijetnji,
  • 5,302 milijarde eura bit će namijenjeno za sufinanciranje suradničkih projekata razvoja kapaciteta.

Za razvoj ili istraživanje disruptivnih tehnologija koje imaju potencijal za stvaranje revolucionarnih inovacija namijenjeno je od 4 do 8 % proračuna EDF-a.

EDF se provodi u okviru godišnjih programa rada usmjerenih na:

  • nove izazove za oblikovanje cjelovitog pristupa suvremenom bojištu, kao što su medicinska potpora u području obrane, zaštita od kemijsko-biološko-radiološko-nuklearnog djelovanja (KBRN), biotehnologija i ljudski čimbenici, informacijska superiornost, napredni pasivni i aktivni senzori te kibernetički i svemirski sustavi
  • poticaj za djelovanje EDF-a na temelju ključne tehnologije, relevantne u svim područjima kapaciteta, kao što su digitalna transformacija, energetska otpornost i ekološka tranzicija, materijali i komponente, disruptivne tehnologije i otvoreni pozivi na inovativna obrambena rješenja usmjerena na budućnost, uključujući namjenske pozive za MSP-ove
  • izvrsnost u ratovanju radi jačanja kapaciteta i podupiranja ambicioznih obrambenih sustava, primjerice za zračnu borbu, zračnu i raketnu obranu, kopnenu borbu, zaštitu i mobilnost snaga, pomorsku borbu, podvodno ratovanje te simulaciju i osposobljavanje.

Više informacija

Informativni članak 

Program rada Europskog fonda za obranu

Izjave

Komisija je danas stavila na raspolaganje nova financijska sredstva za zajednička i bolja ulaganja u obrambene kapacitete. Program rada Europskog fonda za obranu uključuje nove instrumente usmjerene na manje inovativne aktere u europskom obrambenom i industrijskom ekosustavu dvojne namjene, odnosno na MSP-ove i start-up poduzeća.

Izvršna potpredsjednica Komisije Margrethe Vestager, nadležna za Europu spremnu za digitalno doba

 

Uz povećanje obrambene industrijske proizvodnje EU-a ujedno gradimo i budućnost naše obrane. Nakon 2021. i 2022. danas mobiliziramo dodatnih 1,2 milijarde eura iz proračuna EU-a za važne zajedničke projekte istraživanja i razvoja u području obrane, posebno u području svemira, zraka, mornaričkih kapaciteta i različitih vrhunskih kapaciteta. Bavimo se novim prijetnjama nakon ruske agresije na Ukrajinu, kao što su obrana od nadzvučnih projektila i strateški zračni prijevoz. Proširujemo i program EU-a za inovacije u području obrane kako bismo poduprli europske inovatore u području obrane. Kao dopuna ulaganjima iz EDF-a, sada moramo napredovati prema sustavnijoj zajedničkoj nabavi u području obrane.

Thierry Breton, povjerenik za unutarnje tržište

Pojedinosti

Datum objave
30. ožujka 2023.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj