Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak7. srpnja 2016.Predstavništvo u Hrvatskoj

Europske decentralizirane agencije – pitanja i odgovori

Slijedom interesa javnosti u nastavku donosimo informacije o europskim decentraliziranim agencijama i određivanju njihovih središta.

enisa_agencija_eu.png

Što su decentralizirane agencije Europske unije?

Decentralizirane agencije Europske unije tijela su koja zakonodavac osniva prema potrebi, a zadužena su za obavljanje različitih specijaliziranih zadataka. Regulirane su pojedinačnim osnivačkim aktima i nalaze se diljem država članica Europske unije. Trenutno postoje 33 decentralizirane europske agencije koje obavljaju širok spektar zadataka.
Iako se sjedišta tih agencija nalaze diljem država članica EU-a, decentralizirane agencije ne postoje u svim državama članicama. Bugarska, Hrvatska, Cipar, Rumunjska i Slovačka trenutno nisu domaćin nijednoj europskoj decentraliziranoj agenciji

Kakva je procedura za osnivanje jedne decentralizirane agencije?

Prema Zajedničkoj izjavi i zajedničkom pristupu europskim decentraliziranim agencijama (zajednički pristup) koji su odobrili Europski parlament, Vijeće i Komisija, odluka o uspostavi novih agencija mora se temeljiti na objektivnim procjenama svih relevantnih opcija. Osnivački akt decentraliziranih agencija mora sadržati odredbu o prestanku ili reviziji djelovanja agencije.

Kako se određuje sjedište neke europske agencije i tko o tome odlučuje?

Kada se odlučuje o osnivanju decentralizirane agencije, odluku o mjestu sjedišta donose predstavnici država članica zajedničkim dogovorom, u skladu s člankom 341. Ugovora o EU-u na temelju kriterija propisanih u Zajedničkom pristupu. Također, tu odluku treba donijeti prije okončanja zakonodavnog postupka osnivanja agencije kako bi se omogućilo izravno otvaranje agencije u odabranom mjestu sjedišta.
Prilikom odlučivanja o sjedištu nove agencije prednost se daje novim državama članicama, u skladu sa zajedničkim pristupom (prosinac 2003. godine).

Kako se financiraju decentralizirane agencije?

Europske decentralizirane agencije se obično financiraju iz proračuna EU-a, no neke se u cijelosti ili djelomično financiraju naknadama iz sektora, sufinanciraju ih nacionalna tijela javne vlasti ili se pak sufinanciraju iz nacionalnih tijela javne vlasti i naknada iz sektora. Sve agencije moraju imati ugovor o sjedištu sa svojom zemljom domaćinom kojim se agenciji trajno ili na određeni broj godina pruža prikladno mjesto za rad, bez naknade.

Više informacija:

Zajednička izjava i zajednički pristup

Protokol br. 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije određuje mjesta sjedišta određenih institucija, tijela ureda, agencija i službi Europske unije. Vidi i pojedinačne odluke o mjestu sjedišta drugih agencija, npr. Odluke 93/C 323/01, 97/C 36/01, 2004/97/EC, Euratom, 2005/358/EC, 2006/996/EC, 2009/913/EU, 2010/349/EU, 2010/762/EU i 2010/803/EU

Zaključci zemalja članica EU-a, str. 27.

http://www.seecel.hr/about-us
https://poduzetnistvo.gov.hr/
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/home

Pojedinosti

Datum objave
7. srpnja 2016.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj