Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak16. siječnja 2018.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 2 min

Europska strategija za zaštitu planeta i građana

U Europi svake godine nastane 25 milijuna tona plastičnog otpada, od čega se manje od 30 % prikuplja radi recikliranja. U svijetu plastika čini 85 % otpada na plažama. Plastika se čak uvlači građanima u pluća i u hranu koju jedu, a još nije poznat...

Plastični otpad

Tom će se strategijom okoliš zaštititi od onečišćenja plastikom i istovremeno poticati rast i inovacije; tako će zahtjevna situacija dati pozitivne rezultate za budućnost Europe. Promjena načina na koji se proizvodi dizajniraju, proizvode, upotrebljavaju i recikliraju u EU-u ima čvrstu poslovnu osnovu: preuzimanjem vodeće uloge u tom prelasku stvorit ćemo nove prilike za ulaganja i otvoriti nova radna mjesta. U skladu s novim planovima, do 2030. sva će plastična ambalaža na tržištu EU-a biti prikladna za recikliranje, potrošnja plastike za jednokratnu upotrebu smanjit će se, a namjerna upotreba mikroplastike bit će ograničena.

Danas donesenom strategijom za plastiku promijenit će se način na koji se proizvodi dizajniraju, proizvode, upotrebljavaju i recikliraju u EU-u. Prečesto se događa da se u proizvodnji, upotrebi i odlaganju plastike ne uzimaju u obzir ekonomske koristi kružnog pristupa. Tako se nanosi šteta okolišu. Cilj je zaštititi okoliš i istovremeno stvoriti temelj novoga gospodarstva u koje je uključena plastika, tako da se u dizajnu i proizvodnji u potpunosti poštuju potrebe u pogledu ponovne upotrebe, popravka i recikliranja te razvijaju održiviji materijali.

Europa je u najboljem položaju da predvodi taj prelazak. Tim će se pristupom stvoriti nove prilike za inovacije, konkurentnost i otvaranje radnih mjesta. Uz strategiju za plastiku Komisija je donijela i okvir za praćenje, koji se sastoji od deset ključnih pokazatelja, kojima su obuhvaćene sve faze ciklusa i kojima će se mjeriti napredak prelaska na kružno gospodarstvo na razini EU-a i na nacionalnoj razini.

U okviru te nove strategije Europska unija će:

  • recikliranje učiniti isplativim za poduzeća
  • smanjiti količinu plastičnog otpada
  • zaustaviti bacanje otpada u more
  • poticati ulaganja i inovacije
  • poticati promjene u svijetu

Sljedeći koraci

Danas predložena nova Direktiva o lučkim uređajima za prihvat sada se šalje Europskom parlamentu i Vijeću na donošenje. U skladu sa zahtjevima za bolju regulativu, Komisija će kasnije ove godine predstaviti prijedlog o plastici za jednokratnu uporabu. Dionici do 12. veljače 2018. mogu dati svoj doprinos otvorenom javnom savjetovanju. Komisija će započeti reviziju Direktive o ambalaži i ambalažnom otpadu te pripremiti smjernice za odvojeno prikupljanje i razvrstavanje otpada, koje će se objaviti 2019.

Cjelovit popis mjera i njihov vremenski okvir.

Pojedinosti

Datum objave
16. siječnja 2018.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj