Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak20. studenoga 2017.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

Europska komisija zalaže se za prava žena u burnim vremenima

"Ravnopravnost spolova temeljno je pravo utvrđeno u Ugovorima EU-a. Ta su pitanja trenutačno u središtu medijske i političke pozornosti i to moramo iskoristiti za primjenu načela u praksi. Žene u Europi imaju pravo na ravnopravnost, jačanje položaja...

Europski dan jednakih plaća

Europska komisija danas je otvorila Kolokvij o temeljnim pravima. Ovogodišnja su tema „prava žena u burnim vremenima”.

Danas je objavljeno i novo istraživanje Eurobarometra u kojem se naglašava da u državama članicama EU-a jednakost spolova još uvijek nije postignuta. Komisija najavljuje konkretne mjere kojima u okviru akcijskog plana do kraja svojeg mandata 2019. namjerava ukloniti razlike u plaćama između spolova.
Povjerenica za pravosuđe, potrošače i ravnopravnost spolova Věra Jourová kazala je: Žene su i dalje nedovoljno zastupljene na položajima na kojima se donose odluke u politici i poslovnom svijetu. Diljem EU-a još zarađuju u prosjeku 16 % manje od muškaraca. Nasilje nad ženama i dalje je rašireno. U današnjem je društvu to nepravedno i neprihvatljivo. Razlike u plaćama između spolova treba ukinuti jer je ekonomska neovisnost žena njihova najbolja zaštita od nasilja.

Na Kolokviju će političari, znanstvenici, novinari i aktivisti te predstavnici nevladinih organizacija, poduzeća i međunarodnih organizacija sudjelovati u raspravi o tome kako najbolje promicati i štititi prava žena u EU-u. Seksualno uznemiravanje, nasilje nad ženama, razlike u plaćama između spolova te ravnoteža između poslovnog i privatnog života među glavnim su temama o kojima će se raspravljati na dvodnevnom kolokviju.

Istraživanje Eurobarometra ukazuje na jaz između ambicije i stvarnosti

Rezultati posljednjeg istraživanja Eurobarometra o ravnopravnosti spolova pokazuju da još ima prostora za poboljšanje u svim državama članicama EU-a. U nastavku su navedeni neki od najzanimljivijih rezultata.

  • Ravnopravnost spolova važna je za većinu Europljana. Devet od deset Europljana smatra da je promicanje ravnopravnosti spolova važno za društvo, gospodarstvo i njih osobno.
  • U politici treba sudjelovati više žena. Polovina Europljana misli da bi na položajima na kojima se donose političke odluke trebalo biti više žena, a 70 % podupire pravne mjere za osiguranje ravnopravnosti između muškaraca i žena u politici.
  • Ravnopravno sudjelovanje u kućanskim poslovima i skrbi za djecu još nije stvarnost. Više od 80 % Europljana misli da bi muškarci trebali obavljati jednak dio kućanskih poslova ili uzimati roditeljski dopust radi skrbi o djeci. Međutim, većina (73 %) smatra da žene i dalje provode više vremena obavljajući kućanske poslove i skrbeći o djeci nego muškarci.
  • Jednaka je plaća važna. 90 % Europljana kaže da nije prihvatljivo da žene budu plaćene manje nego muškarci, a 64 % smatra da bi transparentnost plaća mogla potaknuti promjene.

Akcijski plan: borba protiv razlika u plaćama između spolova

Žene u Europi još su plaćene u prosjeku 16,3 % manje nego muškarci. Razlike u plaćama između spolova posljednjih se godina nisu smanjile te su uglavnom prisutne zato što se žene manje zapošljavaju, i to u lošije plaćenim sektorima, ne dobivaju promaknuća, odlučuju se na češće prekide u karijeri i obavljaju više neplaćenih poslova.

U cilju rješavanja tog problema Europska komisija danas je predstavila Akcijski plan za borbu protiv razlika u plaćama između spolova za razdoblje 2018. – 2019. Sudjelovanje dionika u provedbi Akcijskog plana doprinijet će, među ostalim:

poboljšanju poštovanja načela jednake plaće jer će se procijeniti mogućnost izmjene Direktive o jednakosti spolova

rješavanju problema kazne za skrbnike pozivom Europskom parlamentu i državama članicama da što prije donesu prijedlog o ravnoteži između poslovnog i privatnog života iz travnja 2017.

uklanjanju nevidljivih prepreka financiranjem projekata za poboljšane ravnoteže između spolova u poduzećima na rukovodećim položajima na svim razinama te poticanjem vlada i socijalnih partnera na donošenje konkretnih mjera za poboljšanje rodne ravnoteže u donošenju odluka.

Pojedinosti

Datum objave
20. studenoga 2017.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj