Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak7. listopada 2020.Predstavništvo u Hrvatskoj

Europska komisija izdaje socijalne obveznice EU SURE u ukupnom iznosu do 100 milijardi EUR

Danas je Europska komisija najavila izdavanje obveznica u okviru instrumenta EU SURE u ukupnom iznosu do 100 milijardi EUR u obliku socijalnih obveznica. U tu je svrhu Komisija donijela Okvir za socijalne obveznice, koji je prošao neovisnu procjenu...

Europska komisija izdaje socijalne obveznice EU SURE u ukupnom iznosu do 100 milijardi EUR

Ova najava slijedi nakon odluke Vijeća da se u okviru instrumenta SURE dodijeli financijska potpora za 16 država članica radi zaštite radnih mjesta i zaposlenih osoba.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je: Ne ulažemo samo milijarde eura u očuvanje radnih mjesta u Europi i smanjenje društvenih posljedica pandemije koronavirusa, nego to činimo i izdavanjem socijalnih obveznica. Ulagateljima će se pružiti prilika da doprinesu našim naporima, a sredstva u iznosu do 100 milijardi EUR pomoći će očuvanju radnih mjesta u našim državama članicama.

Povjerenik Johannes Hahn, zadužen za proračun i administraciju, izjavio je: Odluka o izdavanju socijalnih obveznica EU SURE bit će prekretnica na globalnom tržištu socijalnih obveznica. Njome se istodobno jasno iskazuje dugoročna predanost EU-a održivom financiranju. Iznimno me veseli današnja najava i radujem se vrlo skorom izdanju obveznica EU SURE.

Prikupljena sredstva stavit će se na raspolaganje državama članicama korisnicama u obliku zajmova kako bi im se pomoglo u pokrivanju troškova izravno povezanih s financiranjem nacionalnih programa skraćenog radnog vremena i sličnih mjera donesenih kao odgovor na pandemiju.

Današnji Okvir pokazuje ulagateljima kako će se sredstva prikupljena izdavanjem obveznica SURE upotrijebiti za jasno utvrđeni cilj: ublažavanje socijalnih i drugih posljedica pandemije koronavirusa i njezinih posljedica u cijelom EU-u. Ulagatelji stoga mogu biti sigurni da će se sredstva koja ulože u te obveznice upotrijebiti za financiranje ciljanih mjera socijalne politike. Istodobno će Komisijin Okvir za socijalne obveznice pridonijeti daljnjem razvoju tržišta socijalnih obveznica, koje je jedan od stupova europskog tržišta „održivog financiranja”.

Kako bi se zajamčilo da će se sredstva upotrijebiti u socijalne svrhe, Okvirom za socijalne obveznice, koji se temelji na Uredbi SURE, utvrđeno je da su države članice dužne izvješćivati o tome kako su ta sredstva utrošena. U skladu s Okvirom države članice dužne su izvješćivati i o socijalnom učinku obveznica EU SURE. Na temelju informacija iz tih izvješća Europska komisija moći će pokazati ulagateljima da su obveznice EU SURE iskorištene za financiranje programa s pozitivnim socijalnim učinkom.

Komisija je izradila i predstavila Okvir za socijalne obveznice kako bi privukla ulagatelje koji žele da se njihova sredstva upotrijebe za projekte zaštite okoliša te socijalnog i korporativnog upravljanja (engl. Environmental, Social and Corporate governance, ESG). Komisijin Okvir za socijalne obveznice izrađen je uz potpuno poštovanje načela socijalnih obveznica koje je objavilo Međunarodno udruženje tržišta kapitala (ICMA). Neovisnu evaluaciju Okvira provela je vanjska konzultantska organizacija Sustainalytics.

Nakon današnje najave Komisija je za korak bliže izdavanju prvih obveznica SURE. Prva transakcija uslijedit će u drugoj polovini listopada.

Kontekst

U okviru instrumenta SURE za zaštitu i očuvanje radnih mjesta financijska potpora dosad je dodijeljena za 16 država članica. Financijska potpora pružat će se u obliku zajmova koje EU odobrava državama članicama pod povoljnim uvjetima. Komisija je danas donijela prijedlog odluke Vijeća o dodjeli financijske potpore Mađarskoj u iznosu od 504 milijuna EUR u okviru instrumenta SURE. Prijedlog financijske potpore Komisije za 17 država članica, uključujući Mađarsku, iznosi ukupno 87,8 milijardi EUR u okviru instrumenta SURE.

Ti će zajmovi pomoći državama članicama da pokriju troškove izravno povezane s financiranjem nacionalnih programa skraćenog radnog vremena i drugih sličnih mjera koje su, posebno za samozaposlene osobe, uvele zbog pandemije koronavirusa. Instrumentom SURE mogle bi se financirati i neke zdravstvene mjere, posebno na radnom mjestu, uvedene kako bi se osigurao siguran povratak normalnom poslovanju.

Države članice i dalje mogu podnositi službene zahtjeve za potporu u okviru instrumenta SURE, koji raspolaže sredstvima za zaštitu radnih mjesta i radnika pogođenih pandemijom u ukupnom iznosu do 100 milijardi EUR.

Više informacija

Pitanja i odgovori

Okvir za socijalne obveznice

Internetske stranice instrumenta SURE

Internetske stranice posvećene temi EU kao zajmoprimac

Prijedlog provedbene odluke Vijeća za Mađarsku

Pojedinosti

Datum objave
7. listopada 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj