Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak14. srpnja 2016.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 7 min

Europska komisija i Google

Komisija je Googleu uputila dvije obavijesti o utvrđenim činjenicama. U dodatnoj obavijesti o utvrđenim činjenicama Komisija je potvrdila svoj preliminarni zaključak da je Google zloupotrijebio svoj vladajući položaj jer je na svojim stranicama s...

20160420_google-application-commission-comment_0.png

Protumonopolska politika

Komisija poduzima daljnje mjere u istražnim postupcima tvrdeći da Google svojom uslugom uspoređivanja cijena i poslovnim praksama oglašavanja krši pravila EU-a

Komisija je Googleu uputila dvije obavijesti o utvrđenim činjenicama. U dodatnoj obavijesti o utvrđenim činjenicama Komisija je potvrdila svoj preliminarni zaključak da je Google zloupotrijebio svoj vladajući položaj jer je na svojim stranicama s rezultatima pretraživanja sustavno stavljao u povoljniji položaj svoju uslugu uspoređivanja cijena.

Osim toga, Komisija je u obavijesti o utvrđenim činjenicama obavijestila Google o svojem preliminarnom stajalištu da je taj poduzetnik zloupotrijebio svoj vladajući položaj jer je umjetno ograničio prikazivanje konkurentskih oglasa pri pretraživanju interneta na web-mjestima trećih osoba.

Uspoređivanje cijena

Nakon što je u travnju 2015. uputila obavijest o utvrđenim činjenicama na koju je Google odgovorio u rujnu 2015., Komisija je provela dodatne istražne mjere. U današnjoj dodatnoj obavijesti o utvrđenim činjenicama navodi se niz dodatnih dokaza i podataka kojima se potvrđuje preliminarni zaključak Komisije da je Google zloupotrijebio svoj vladajući položaj jer je na svojim stranicama s općim rezultatima pretraživanja sustavno stavljao u povoljniji položaj vlastitu uslugu uspoređivanja cijena. Dodatni se dokazi odnose, među ostalim, na način na koji Google vlastitu uslugu uspoređivanja cijena stavlja u povoljniji položaj u odnosu na sličnu konkurentsku uslugu, učinak koji istaknuto prikazivanje web-mjesta u Googleovim rezultatima pretraživanja ima na njegov promet te razvoj prometa u okviru Googleove usluge uspoređivanja cijena u odnosu na njegove konkurente. Komisiju brine to što korisnici ne vide uvijek najrelevantnije rezultate u okviru svojeg upita za pretraživanje, što šteti korisnicima i potiskuje inovacije.

Osim toga, Komisija je detaljno ispitala Googleovu tvrdnju da usluge uspoređivanja cijena ne bi trebalo promatrati izdvojeno, nego zajedno s uslugama koje pružaju trgovinske platforme kao što su Amazon i eBay. Komisija i dalje smatra da usluge uspoređivanja cijena i trgovinske platforme pripadaju zasebnim tržištima. U današnjoj dodatnoj obavijesti o utvrđenim činjenicama navodi se da čak i ako su trgovinske platforme dio tržišta na koje Google svojom poslovnom praksom utječe usluga uspoređivanja cijena zauzima znatan dio toga tržišta te da je Google svojim postupanjem oslabio ili čak marginalizirao tržišno natjecanje svojih najbližih konkurenata.

Komisija upućivanjem dodatne obavijesti o utvrđenim činjenicama potvrđuje svoj preliminarni zaključak, ali istovremeno štiti Googleovo pravo na obranu jer mu pruža priliku za službeni odgovor na dodatne dokaze. Za odgovor na dodatnu obavijest o utvrđenim činjenicama Google i Alphabet imaju na raspolaganju osam tjedana.

AdSense

Komisija je Googleu poslala i obavijest o utvrđenim činjenicama u pogledu ograničenja kojima je taj poduzetnik utjecao na mogućnost prikazivanja konkurentskih oglasa pri pretraživanju interneta na web-mjestima određenih trećih osoba.

Preliminarno stajalište Komisije iskazano u današnjoj obavijesti o utvrđenim činjenicama jest da Google takvom poslovnom praksom štiti svoj vladajući položaj u oglašavanju pri pretraživanju interneta. Postojećim i potencijalnim konkurentima, u koje se ubrajaju i drugi pružatelji usluga pretraživanja i platforme za internetsko oglašavanje, onemogućuje ulazak i rast u ovom komercijalno važnom području.

Google oglase pri pretraživanju interneta stavlja izravno na svoje web-mjesto za pretraživanje, ali i kao posrednik na web-mjesta trećih osoba putem svoje platforme „AdSense for Search” („posredovanje u oglašavanju pri pretraživanju interneta”). To uključuje web-mjesta internetskih trgovaca na malo, telekomunikacijskih operatera i novina. Na web-mjestima se nude okviri za pretraživanje s pomoću kojih korisnici mogu tražiti informacije. Svaki put kada korisnik unese upit za pretraživanje, uz rezultate pretraživanja pojave se i oglasi pri pretraživanju interneta. Ako korisnik klikne na takav oglas, i Google i treća osoba dobivaju proviziju.

Komisija u ovoj fazi smatra da Google ima vladajući položaj na tržištu posredovanja u oglašavanju pri pretraživanju interneta u Europskom gospodarskom području (EGP) jer je u proteklih deset godina njegov tržišni udio bio na razini od oko 80 %. Google znatan dio prihoda od posredovanja u oglašavanju pri pretraživanju interneta ostvaruje na temelju sporazuma s ograničenim brojem velikih trećih osoba, tzv.„izravnih partnera”. Komisija smatra da Google u tim sporazumima s izravnim partnerima krši protumonopolska pravila EU-a jer nameće sljedeće uvjete:

  • Isključiva prava: zahtjevom da treće osobe ne objavljuju oglase Googleovih konkurenata pri pretraživanju interneta.
  • Najpovoljnije mjesto za prikaz minimalnog broja Googleovih oglasa pri pretraživanju interneta: zahtjevom da treće osobe od Googla preuzmu minimalni broj oglasa pri pretraživanju interneta i za njih osiguraju najistaknutije mjesto na svojim stranicama s rezultatima pretraživanja. Osim toga, konkurentski oglasi pri pretraživanju interneta ne smiju biti iznad ili pokraj Googleovih oglasa.
  • Pravo odobravanja konkurentskih oglasa: zahtjevom da treće osobe prije bilo kakve izmjene prikaza konkurentskih oglasa pri pretraživanju interneta moraju dobiti Googleovo odobrenje.

Komisijino je preliminarno stajalište da se poslovnom praksom koja se provodi već deset godina ometa tržišno natjecanje na tom komercijalno važnom tržištu. Poslovna praksa isključivih prava predmet je obavijesti o utvrđenim činjenicama još od 2006. Ta je praksa od 2009. u većini ugovora postupno zamijenjena zahtjevom za najbolji položaj ili minimalni broj oglasa pri pretraživanju interneta te Googleovim pravom odobravanja konkurentskih oglasa pri pretraživanju interneta. Komisija smatra da je tom poslovnom praksom u tom razdoblju korisnicima umjetno ograničen izbor te da su potisnute inovacije na tržištu. Zbog takve su poslovne prakse umjetno smanjene poslovne prilike za Googleove konkurente na tom važnom tržištu, a time i mogućnost izbora i inovativnih usluga korisnicima naweb-mjestima trećih osoba.

Komisija uzima u obzir da je Google u kontekstu svojih protumonopolskih postupaka nedavno odlučio izmijeniti uvjete u svojim ugovorima s izravnim partnerima koji se odnose na proizvod AdSense i dati im više slobode u vezi s prikazivanjem konkurentskih oglasa pri pretraživanju interneta. Komisija će pomno pratiti te promjene Googleove poslovne prakse kako bi procijenila njihov učinak na tržište.

Za odgovor na dodatnu obavijest o utvrđenim činjenicama Google i Alphabet imaju na raspolaganju 10 tjedana.

Kontekst postupka

Komisija je danas donijela odluku o pokretanju postupka i protiv Googleova matičnog društva Alphabet, koje je osnovano nakon što je Komisija pokrenula postupak protiv Googlea. Obje obavijesti o utvrđenim činjenicama, prethodno sažeto prikazane, upućene su Googleu i Alphabetu. Osim toga, Alphabetu je obavijest o utvrđenim činjenicama upućena i u travnju 2015.

Člankom 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) zabranjena je zlouporaba vladajućeg položaja koja bi mogla utjecati na trgovinu te spriječiti ili ograničiti tržišno natjecanje. Provedba te odredbe utvrđena je u Protumonopolskoj uredbi (Uredba Vijeća br. 1/2003) koju mogu primjenjivati Komisija i tijela država članica EU-a nadležna za tržišno natjecanje.

Obavijest o utvrđenim činjenicama službeni je korak u Komisijinu istražnom postupku u slučaju sumnje u kršenje antimonopolskih pravila EU-a. Predmetnog poduzetnika Komisija pisanim putem obavješćuje o utvrđenim činjenicama protiv njega. Poduzetnik zatim može provjeriti dokumente iz Komisijina istražnog spisa, odgovoriti na njih u pisanom obliku i zatražiti saslušanje kako bi svoje primjedbe o predmetu iznio pred predstavnicima Komisije i nacionalnih tijela nadležnih za tržišno natjecanje.

Komisija u dodatnoj obavijesti o utvrđenim činjenicama može potvrditi svoje preliminarne zaključke te odgovoriti na pitanja koja je poduzetnik istaknuo u svojem odgovoru na prvu obavijest o utvrđenim činjenicama. Komisija štiti pravo poduzetnika na obranu jer mu pruža priliku da službeno odgovori na dodatne dokaze.

Upućivanjem (dodatne) obavijesti o utvrđenim činjenicama ne prejudicira se ishod istražnog postupka jer Komisija konačnu odluku donosi tek nakon što stranke u postupku iskoriste svoje pravo na obranu.

Nije propisan zakonski rok u kojem Komisija mora završiti svoju protumonopolsku istragu protutržišnog ponašanja. Trajanje protumonopolskog istražnog postupka ovisi o nizu čimbenika, uključujući složenost predmeta, stupanj suradnje predmetnog poduzetnika s Komisijom i ostvarivanje njegova prava na obranu.

Više informacija dostupno je u javnom registru predmeta na web-mjestu Komisije posvećenom tržišnom natjecanju pod brojem predmeta 39740 (Google comparison shopping), odnosno 40411 (Google AdSense).

Dodatne informacije: IP-16-2532

Pojedinosti

Datum objave
14. srpnja 2016.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj