Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak24. ožujka 2022.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 1 min

Europska godina mladih: nova Europska mreža za naučnike

Europska mreža za naukovanje uspostavljena je 2017. kao dio Europskog saveza za naukovanje. Od tada su njegovi članovi sudjelovali u raznim raspravama na visokoj razini kako bi se čuo glas naučnika.

Europska godina mladih: nova Europska mreža za naučnike

Danas je u Barceloni otvoreno događanje Glas naučnika u Europskoj godini mladih 2022. U organizaciji Europske komisije, regionalne vlade Katalonije i Zaklade Bertelsmann na događanju se države članice i dionici pozivaju na sudjelovanje u aktivnostima povezanima s promicanjem naukovanja i zastupanjem naučnika na nacionalnoj razini. Tom će prigodom Komisija pokrenuti obnovljenu verziju Europske mreže naukovanja (EAN) koja će dati novi poticaj učenju i angažmanu mladih u tom kontekstu.

Nicolas Schmit, povjerenik za zapošljavanje i socijalna prava, izjavio je: 2022. je Europska godina mladih i važno je da slušamo stavove mladih Europljana o temama koje na njih utječu. To vrijedi i za naukovanje, koje mladima nudi izvrsnu priliku da uđu na tržište rada i razviju svoje vještine, a poslodavcima nudi osposobljavanje i zadržavanje novih talenata. Pozdravljam ponovno pokretanje Europske mreže za naučnike kao konkretnog nastavka našeg paketa potpore za zapošljavanje mladih, čime će se omogućiti lakši prelazak na radna mjesta za sljedeću generaciju.

Europska mreža za naukovanje uspostavljena je 2017. kao dio Europskog saveza za naukovanje. Od tada su njegovi članovi sudjelovali u raznim raspravama na visokoj razini kako bi se čuo glas naučnika. Njegovo ponovno pokretanje jedna je od mjera predviđenih u okviru inicijative za potporu zapošljavanju mladih i pridonosi provedbi prvog načela europskog stupa socijalnih prava o kvalitetnom i uključivom obrazovanju, osposobljavanju i kontinuiranom učenju. Na današnjem se događanju ističe važnost uključivanja učenika u osmišljavanje, upravljanje i uvođenje programa učenja, kao i u njihovu zastupljenost na nacionalnoj razini predstavljanjem primjera dobre prakse iz različitih država članica. Događanje se može pratiti ovdje.

Pojedinosti

Datum objave
24. ožujka 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj