Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak4. listopada 2022.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 6 min

Europska godina mladih 2022.: EU donio prvi akcijski plan za mlade u okviru vanjskog djelovanja EU-a radi jače suradnje s mladima iz cijelog svijeta

Akcijski plan za mlade jača međunarodnu dimenziju strategije EU-a za mlade i temelji se na strategiji EU-a o pravima djeteta.

Kampanja „Držat ću oči širom otvorene”

Komisija i Visoki predstavnik danas su donijeli akcijski plan za mlade u okviru vanjskog djelovanja Europske unije za razdoblje 2022. – 2027. koji je i prvi politički okvir za strateško partnerstvo s mladima iz cijelog svijeta kako bi se izgradila otpornija, uključivija i održivija budućnost.

Komisija i Visoki predstavnik danas su donijeli akcijski plan za mlade u okviru vanjskog djelovanja Europske unije za razdoblje 2022. – 2027. koji je i prvi politički okvir za strateško partnerstvo s mladima iz cijelog svijeta kako bi se izgradila otpornija, uključivija i održivija budućnost. Pomoći će u ispunjavanju međunarodnih obveza, kao što su UN-ov Program održivog razvoja do 2030. i Pariški klimatski sporazum, jačanjem konstruktivnog sudjelovanja mladih i njihova osnaživanja u EU-ovim politikama u području vanjskog djelovanja.

Visoki predstavnik Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku/potpredsjednik Europske komisije Josep Borrell izjavio je: U svijetu danas živi najveća generacija mladih u povijesti. Nažalost, 600 milijuna mladih živi u područjima sukoba ili nestabilnim situacijama, a oko 264 milijuna djece i mladih ne pohađa školu. Posljednjih godina pokazalo se i kako mladi trpe posljedice kriza i nestabilnosti uzrokovanih oružanim sukobima, sve većih nejednakosti i globalnih problema kao što su klimatske promjene, uništavanje okoliša ili pandemija bolesti COVID-19. Naša je odgovornost osigurati mladima alate i mogućnosti koji su im potrebni da ostvare svoj puni potencijal i sudjeluju u svakodnevnom životu. Oni će biti odrasli sutrašnjice i moramo ulagati u njihovu sadašnjost i budućnost.

Potpredsjednica Europske komisije za demokraciju i demografiju Dubravka Šuica izjavila je: U svjetlu trenutačne demografske tranzicije, akcijski plan za mlade bit će važan doprinos našim nastojanjima da osiguramo međugeneracijsku solidarnost i pravednost. Moramo ojačati položaj djece i mladih širom svijeta, pružiti im konkretne mogućnosti i promicati njihov djelotvoran angažman kao pravo, a pritom osigurati da nitko ne bude zapostavljen. Dijelimo zajedničku odgovornost za izgradnju demokratskijih, ravnopravnijih i mirnijih društava, među ostalim i za buduće generacije.

Povjerenica za međunarodna partnerstva Jutta Urpilainen dodala je: Akcijski plan za mlade odraz je naših nastojanja da mlade stavimo u središte vanjskog djelovanja EU-a za održivi razvoj, jednakost i mir te da im osiguramo stvarnu mogućnost da oblikuju rješenja za bolju budućnost. Razumijemo mlade i nastavit ćemo s njima konstruktivno surađivati, osnaživati ih i povezivati se s njima te im pružati prilike, počevši od strategije Global Gateway, tj. EU-ove ponude partnerima za ulaganja koja su u interesu ljudi i planeta.

Akcijski plan za mlade u okviru vanjskog djelovanja EU-a temelji se na trima stupovima djelovanja koji će pomoći u oblikovanju partnerstva EU-a s mladima u partnerskim zemljama:

1. partnerstvo za sudjelovanje: povećanje sudjelovanja mladih u donošenju politika i odluka;

mladi zahtijevaju i zaslužuju sveobuhvatan pristup kako bi se osiguralo njihovo konstruktivno, uključivo i djelotvorno sudjelovanje. EU nastoji povećati sudjelovanje i vodstvo mladih iz cijelog svijeta, posebno mladih žena i djevojčica, aktivista i organizacija mladih, na svim razinama upravljanja, od domaće politike do multilateralnih foruma te u okviru postupaka donošenja politika EU-a;

2. partnerstvo za osnaživanje: borba protiv nejednakosti i pružanje mladima vještina i alata koji su im potrebni za uspjeh;

mlade osnažujemo kad uvažavamo njihova mišljenja i kad suzbijamo nejednakosti koje utječu na njihove živote. EU će nastaviti podupirati transformaciju obrazovanja u cijelom svijetu, pogotovo ulaganjima u okviru strategije Global Gateway, poboljšavati pristup mladih gospodarskim mogućnostima, jačati sposobnosti mladih kako bi doprinijeli održivom razvoju i poticali zelenu i digitalnu tranziciju u cijelom svijetu. Nadalje, zalagat će se za zdravlje, mentalnu i tjelesnu dobrobit mladih te njihov pristup spolnom i reproduktivnom zdravlju i pravima. EU će i dalje posvećivati posebnu pozornost djeci i mladima koji žive u područjima sukoba;

3. partnerstvo za povezivanje: stvaranje mogućnosti za mlade za umrežavanje i razmjenu s vršnjacima iz cijelog svijeta.

EU nastoji promicati mobilnost, razmjene i umrežavanje mladih kao ključan aspekt međuljudske dimenzije u okviru strategije Global Gateway. Cilj je osigurati raznolikost i uključivost te posvetiti posebnu pozornost društvenim i gospodarskim preprekama, digitalnom jazu i rizicima povezanima s dezinformacijama.

Akcijskim planom za mlade u okviru vanjskog djelovanja EU-a ojačat će se postojeće inicijative i pokrenuti nove ključne inicijative usmjerene na mlade širom svijeta, uključujući:

  • inicijativu Mladi i žene u demokraciji u vrijednosti od 40 milijuna EUR kojom će se povećati sudjelovanje i vodstvo mladih ljudi, mladih aktivista i organizacija pod vodstvom mladih u cijelom svijetu, jačanjem njihovih prava, osnaživanjem i sudjelovanjem u javnim i političkim pitanjima. Inicijativom će se podupirati lokalne organizacije i mladi aktivisti u području institucijskog nadzora, borbe protiv korupcije, građanskog promatranja izbora, zagovaranja demokratskih reformi, obrazovanja građana, promicanja prava glasa, slobode udruživanja i okupljanja te ljudskih prava;
  • fond za osnaživanje mladih, novu pilot-inicijativu vrijednu 10 milijuna EUR kojom će se osigurati izravna financijska potpora inicijativama pod vodstvom mladih u partnerskim zemljama s naglaskom na provedbi ciljeva održivog razvoja na lokalnoj razini, posebno na okoliš i klimatske promjene te na uključivanje ranjivih i marginaliziranih mladih;
  • akademiju za mlade Afrike i Europe u okviru koje će se osigurati financijska potpora u iznosu od 50 milijuna EUR za mogućnosti formalnog i neformalnog učenja i razmjene za mlade koji žele poboljšati svoje rukovoditeljske vještine i stvoriti mreže pokretača promjena u Africi.

Akcijski plan za mlade dio je zalaganja institucija EU-a da obilježe Europsku godinu mladih 2022. i njezinu međunarodnu dimenziju te da se istakne važna uloga mladih u izgradnji bolje budućnosti koja je zelenija, uključivija i digitalnija.

Kontekst

Akcijski plan za mlade rezultat je opsežnih savjetovanja s više od 220 dionika iz cijelog svijeta, posebno s organizacijama za prava djece i organizacijama mladih. On je odgovor na legitimni zahtjev mladih, koji je obuhvaćen i ishodima Konferencije o budućnosti Europe, da ih se na strukturiraniji način uključi u postupke donošenja politika i odluka EU-a.

Akcijski plan za mlade jača međunarodnu dimenziju strategije EU-a za mlade i temelji se na strategiji EU-a o pravima djeteta.

Temelji se na Akcijskom planu EU-a za ljudska prava i demokraciju u kojem se naglašava potreba za jednakim, potpunim i konstruktivnim sudjelovanjem mladih u javnom i političkom životu te na europskom stupu socijalnih prava. Naposljetku, njime se provodi Akcijski plan EU-a za rodnu ravnopravnost (GAP) III, s naglaskom na jačanju položaja djevojčica i mladih žena.

Izvješće o pokazateljima povezanima s mladima i popratni skup podataka Zajedničkog istraživačkog centra Komisije (JRC) doprinosi pristupu akcijskom planu za mlade koji se temelji na dokazima. U njemu se pruža karta međunarodnih podataka o mladima za niz glavnih tematskih područja i daju preporuke svim dionicima koji rade u području mladih u cilju veće usklađenosti.

Akcijskim planom za mlade podupirat će se i provedba UN-ova Programa za mlade, mir i sigurnost te uloga mladih u izgradnji trajnog mira, doprinosu pravdi i pomirenju te borbi protiv nasilnog ekstremizma.

Više informacija

Akcijski plan za mlade: Pitanja i odgovori
Akcijski plan za mlade (Zajednička komunikacija Komisije i Visokog predstavnika)
Izvješće Zajedničkog istraživačkog centra Europske komisije o pokazateljima povezanima s mladima
Europska godina mladih 2022.
Analiza ciljanog savjetovanja o akcijskom planu za mlade u okviru vanjskog djelovanja EU-a – siječanj 2022.
Prilozi izvješću – Analiza ciljanog savjetovanja o akcijskom planu za mlade

Pojedinosti

Datum objave
4. listopada 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj