Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak6. lipnja 2014.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 5 min

Europa 2020 - zaštita zdravlja i sigurnost na radu

Europska komisija danas je predstavila novi strateški okvir o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje od 2014. do 2020. u kojem su navedeni najveći izazovi i strateški ciljevi u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te...

Ravnoteža privatnog i poslovnog života

U cilju bolje zaštite više od 217 milijuna radnika u EU-u od nezgoda na radu i profesionalnih oboljenja Europska komisija danas je predstavila novi strateški okvir o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje od 2014. do 2020. u kojem su navedeni najveći izazovi i strateški ciljevi u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te predstavljene glavne mjere i instrumenti za njihovo ostvarenje. Novim strateškim okvirom namjerava se osigurati zadržavanje vodeće uloge EU-a u promicanju visokih standarda uvjeta rada na području Europe i u drugim dijelovima svijeta u skladu sa strategijom Europa 2020.

Europski povjerenik za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje László Andor izjavio je:

„Danas ponovo potvrđujemo posvećenost Komisije stalnom poboljšavanju radnih uvjeta u EU-u. Ljudi imaju pravo na rad bez rizika za zdravlje ili sigurnost na radnom mjestu. Ipak, više od tri milijuna radnika svake godine pretrpi ozbiljnu nezgodu na radu u EU-u, od kojih 4000 završi sa smrtnim ishodom. Nijedan sektor ili profesija nisu imuni na nezgode na radu i profesionalna oboljenja, bez obzira na to je li riječ o uredskom poslu, vožnji kamiona, radu u rudniku ili na gradilištu. Njihova su posljedica osobna patnja, ali i visoki troškovi za poduzeća i društvo u cjelini. Novim strateškim okvirom nastojimo pridonijeti poboljšanju kvalitete poslova i zadovoljstva poslom, uz istodobno povećanje konkurentnosti i produktivnosti europskih poduzeća, osobito malih poduzeća, te smanjenje troškova sustava socijalne sigurnosti.”

U strateškom okviru prepoznata su tri najveća izazova u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu:

  • poboljšanje provedbe postojećih propisa o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, posebice osnaživanjem kapaciteta mikro i malih poduzeća kako bi se uspostavile uspješne i učinkovite mjere sprječavanja rizika;
  • unaprjeđenje prevencije profesionalnih oboljenja suzbijanjem novih rizika te rizika u nastajanju bez zanemarivanja postojećih rizika;
  • uzimanje u obzir starenje radne snage u EU-u.

U strateškom okviru se za svladavanje tih izazova predlaže široki raspon mjera podijeljenih prema sedam glavnih strateških ciljeva:

  • daljnja konsolidacija nacionalnih strategija u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, primjerice koordinacijom politika i uzajamnim učenjem;
  • pružanje praktične potpore malim i mikro poduzećima u ispunjavanju propisa o zaštiti zdravlja i sigurnosti. Poduzeća bi imala koristi od tehničke podrške i praktičnih alata, kao što je internetski interaktivni alat za procjenu rizika (OiRA) , internetska platforma za alate procjene sektorskih rizika;
  • poboljšanje provedbe u državama članicama, primjerice evaluacijom rezultata nacionalnih inspektorata rada;
  • pojednostavnjivanje postojećeg zakonodavstva tamo gdje je prikladno radi uklanjanja nepotrebnih administrativnih opterećenja uz očuvanje visoke razine zaštite zdravlja i sigurnosti radnika;
  • rješavanje pitanja povezanih sa starenjem europske radne snage i unaprjeđenje prevencije profesionalnih oboljenja radi suzbijanja postojećih i novih rizika koji primjerice prijete od nanomaterijala, zelene tehnologije i biotehnologija;
  • unaprjeđenje prikupljanja statističkih podataka radi osiguravanja kvalitetnijih dokaza i razvijanje alata za praćenje;
  • jačanje koordinacije s međunarodnim organizacijama (kao što su Međunarodna organizacija rada (MOR), Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) i Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD)) i partnerima u cilju smanjenja učestalosti nezgoda na radu i profesionalnih oboljenja te poboljšanja radnih uvjeta u cijelom svijetu.

U strateškom okviru navode se sljedeći instrumenti za provedbu tih mjera: socijalni dijalog, jačanje svijesti, provođenje zakonodavstva EU-a, sinergija s drugim područjima politika (npr. javno zdravstvo, obrazovanje), uz dostupnost sredstava iz fondova EU-a, kao što su Europski socijalni fond (ESF) i Program za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) , za podršku provedbi propisa o zaštiti zdravlja i sigurnosti.

Provedba okvira razmotrit će se 2016. pri čemu će se u obzir uzeti rezultati tekuće sveobuhvatne evaluacije zakonodavstva EU-a o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu koji će biti dostupni do kraja 2015.

Pozadina

Ulaganje u razvijanje kulture prevencije rizika i promicanje boljih radnih uvjeta donosi gospodarske i socijalne koristi, osobito u kontekstu aktualne gospodarske krize, kao što su manji broj nezgoda na radu, dobrobit radnika i njihovo zadovoljstvo poslom. Postojanjem sličnih propisa širom EU-a također se osiguravaju ravnopravni uvjeti za sve poslovne subjekte koji djeluju na jedinstvenom tržištu i pridonosi sprječavanju socijalnog dampinga.

Novi strateški okvir nastavlja se na strategiju EU-a za zaštitu zdravlja i sigurnost na radnom mjestu za razdoblje od 2007. do 2012. , kojom je postignut uspjeh, osobito u smanjenju broja nezgoda na radu koje za posljedicu imaju bolovanja u trajanju duljem od tri dana za 27,9 % na razini EU-a. Strategijom je osiguran zajednički okvir za usklađivanje i zajednički smjer. Dvadeset i sedam država članica sada ima nacionalnu strategiju za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu prilagođenu nacionalnom kontekstu i ključnim prioritetnim područjima. Rezultatima evaluacije strategije za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu za razdoblje od 2007. do 2012.


potvrđena je vrijednost strateškog okvira EU-a za političko djelovanje u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te je naglašena potreba za ponovnim razmatranjem ciljeva, prioriteta i metoda rada za prilagodbu političkog okvira EU-a promjenjivim načinima rada te novim rizicima i rizicima u nastajanju.

Pri izradi okvira u obzir su uzeta stajališta institucija EU-a i predstavnika udruženja poslodavaca i zaposlenika, rezultati javnog savjetovanja iz 2013. u svrhu prikupljanja mišljenja o postojećim i budućim izazovima u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu (IP/13/491


) te stajališta koja su izražena tijekom Konferencije o uvjetima rada


28. travnja 2014. kojom je zatvoren krug javnih savjetovanja.

Za više informacija

Vidi MEMO/14/400Govor povjerenika Andora SPEECH/14/435Strateški okvir o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje od 2014. do 2020.


Web-mjesto Lászla Andora i Twiter-stranica

Pretplatite se na besplatni elektronički bilten Europske komisije o zapošljavanju, socijalnim pitanjima i uključivanju

Pojedinosti

Datum objave
6. lipnja 2014.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj