Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak13. prosinca 2014.Predstavništvo u Hrvatskoj

EU ulaže 6,9 milijardi eura u hrvatsko gospodarstvo i zaštitu okoliša

Hrvatska će dobiti 6,9 milijardi eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda, i to zahvaljujući Operativnom programu za konkurentnost i koheziju za razdoblje od 2014. do 2020. koji je odobrila povjerenica za regionalnu...

20141028_reducing-emission_3.jpg

Povjerenica Crețu ovako je komentirala donošenje programa: "Iznimno mi je drago što će Hrvatska Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond strateški iskoristiti za poticanje inovacija i gospodarske konkurentnosti. To će hrvatskim građanima donijeti konkretne koristi, a hrvatsko gospodarstvo usmjeriti na put oporavka od recesije. Ujedno će na taj način najmlađa članica EU-a lakše iskoristiti sve što nudi europsko unutarnje tržište."

Gotovo šezdeset posto sredstava iz EFRR-a namijenjeno je jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Tim će se sredstvima jačati znanstvena izvrsnost, ulagati u istraživanja i inovacije te podržavati prijenos tehnologija u poslovnom sektoru. Očekuje se da će u razdoblju provedbe programa to rezultirati 67-postotnim povećanjem broja prijava za patente. Malim i srednje velikim poduzećima u Hrvatskoj pogodovat će bolji pristup financiranju te razvoj visokokvalitetnih poslovnih usluga. Potaknut će se i širenje širokopojasnih mreža nove generacije – očekuje se da će se dostupnost širokopojasnog pristupa internetu povećati s 33 posto kućanstava, koliko ih je 2013. imalo takav pristup, na 53 posto na kraju razdoblja financiranja.

Znatan dio sredstava iz Kohezijskog fonda iskoristit će se kako bi se Hrvatska lakše prilagodila direktivama EU-a iz područja gospodarenja otpadom i vodoopskrbe. Zahvaljujući ulaganju europskih sredstava dodatnih milijun građana trebalo bi osjetiti učinke boljeg sustava vodoopskrbe i obrade otpadnih voda.

Sredstva iz EFRR-a koristit će se i za razvoj energetske učinkovitosti u javnim zgradama i stambenim jedinicama te za stvaranje izvora obnovljive energije na lokalnoj razini. Očekuje se da će potrošnja energije u renoviranim javnim zgradama iznositi svega dvadeset posto trenutne potrošnje. Daljnjim razvojem mreže Natura 2020. u Hrvatskoj pridonijet će se očuvanju biološke raznolikosti i ekosustava.

U prometnom će sektoru EFRR i Kohezijski fond ojačati povezanost Hrvatske s transeuropskim prometnim mrežama, podržati modernizaciju dubrovačke zračne luke, povezati otoke s kopnom, razviti održivu gradsku mobilnost u velikim gradovima te poboljšati sigurnost na cestama.

Naposljetku, ERFF će poslužiti i kao dopuna programa "Učinkoviti ljudski resursi" (Europski socijalni fond) u sektoru obrazovanja (e-škole) i stručnog osposobljavanja, razvoja usluga u okviru zajednice te razvoja primarnih zdravstvenih usluga.

Raspodjela proračuna Operativnog programa:

Ukupna vrijednost: 8 095 347 794 eura

Ukupan doprinos EU-a: 6 881 045 559 eura

Dodatne informacije:

Kohezijska politika i Hrvatska

Strukturni i investicijski fondovi

Operativni programi za fondove u okviru Kohezijske politike u razdoblju od 2014. do 2020.Pojedinosti

Datum objave
13. prosinca 2014.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj