Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak6. travnja 2022.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

EU razvija strateške rezerve za nuklearne, radiološke, kemijske i biološke krizne situacije

U kriznim situacijama iz rezerve rescEU-a pruža se pomoć svim državama članicama EU-a i zemljama koje sudjeluju u Mehanizmu, a ta se pomoć može poslati i u zemlje u susjedstvu EU-a.

EU razvija strateške rezerve za nuklearne, radiološke, kemijske i biološke krizne situacije

Kako bi se poboljšala pripravnost i odgovor EU-a na rizike za javno zdravlje kao što su nuklearne, radiološke, kemijske i biološke (KBRN) prijetnje, Komisija u okviru Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu stvara strateške rezerve za odgovor na takve situacije. To uključuje strateške zalihe iz rescEU-a u vrijednosti od 540,5 milijuna eura, uspostavljene u bliskoj suradnji s tijelom za pripravnost i odgovor na zdravstvene krize (HERA). Te će se zalihe sastojati od opreme i lijekova, cjepiva i drugih terapeutika za liječenje pacijenata izloženih nuklearnim, radiološkim, kemijskim i biološkim agensima i od zalihe rescEU-a za dekontaminaciju iz koje će doći oprema za dekontaminaciju i stručni timovi za odgovor.

EU je za početak mobilizirao svoju rescEU rezervu medicinske opreme radi nabave tablete kalijeva jodida koje služe za zaštitu od štetnih učinaka zračenja. Ukrajini je već isporučeno gotovo 3 milijuna tableta jodida putem Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu, zahvaljujući Francuskoj i Španjolskoj.

Tom je prigodom povjerenik za upravljanje kriznim situacijama Janez Lenarčič izjavio: Poduzimamo konkretne mjere da bi Europa bila spremnija za potencijalne prijetnje. Uspostavljamo rezervu za dekontaminaciju i novu zalihu opreme namijenjenu za kemijske, biološke i nuklearne krize. Zahvalan sam državama članicama na trudu koji su uložile u to. Želimo biti u mogućnosti brzo reagirati ako se ikada dogodi takva kriza.

Povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane Stella Kyriakides dodala je: Za zdravstvenu sigurnosti važna je spremnost. Pripravnost za kemijske, biološke, radiološke i nuklearne prijetnje važna je za zaštitu naših građana i središnji je element snažne europske zdravstvene unije. HERA neprekidno prati situaciju i kontinuirano podupire djelovanje EU-a u okviru Mehanizma za civilnu zaštitu kako bi Ukrajini i našim državama članicama pomogla da budu pripravne.

Ljudi mogu biti izloženi KBRN agensima zbog nenamjernih katastrofa (npr. curenje iz kemijskih postrojenja, nesreće u nuklearnim elektranama, širenje zarazne bolesti) ili namjernih incidenata (npr. teroristički napad). Pripravnost za slučaj takvih prijetnji ključan je dio strategije EU-a za KBRN zalihe. Komisija stoga u okviru rescEU-a razvija sljedeće:

  • strateške zalihe za nuklearne, radiološke, kemijske i biološke krizne situacije u okviru rescEU-a: zaliha osmišljena u suradnji s državama članicama sadržavat će opremu za odgovor – npr. osobna zaštitna oprema i uređaji za otkrivanje, identifikaciju i praćenje te lijekove, cjepiva i druge terapeutike. Imat će ključnu ulogu u jačanju KBRN otpornosti u EU-u jer će uključivati opremu i lijekove koje bi moglo biti teško proizvesti u tijekom krize ili koji bi neočekivano trebali biti dostupni u većim količinama nego u nacionalnim rezervama. KBRN zaliha je prvi korak u izgradnji većih kapaciteta za reagiranje na incidente u nuklearnim elektranama ili kemijskim postrojenjima, terorističke napade, širenje zaraznih bolesti i mnoge druge prijetnje
  • rescEU rezervu za dekontaminaciju: ova će se rezerva sastojati od osoblja i opreme za dekontaminaciju ljudi, infrastrukture, zgrada, vozila ili kritične opreme koji su bili izloženi KBRN agensima. RescEU rezerva za dekontaminaciju može se upotrijebiti na zahtjev pogođene države članice. Pripremit će je Hrvatska, Njemačka i Španjolska, u kojima će biti smještena. Rezerva će se 100 % financirati sredstvima EU-a, a početni proračun bit će 66,7 milijuna eura.

Kontekst

U slučaju ekstremnih vremenskim uvjetima i novih prijetnji kao što je koronavirus, ali i KBRN incidenata države članice možda ne budu imale dovoljno kapaciteta za uzajamnu pomoć, posebno ako se nekoliko njih istodobno suoči s istom vrstom katastrofe.

Nakon aktivacije Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu rescEU pruža dodatnu razinu zaštite i osigurava brži i sveobuhvatniji odgovor na katastrofe. Rezerva sustava rescEU u potpunosti se financira sredstvima EU-a. Europska komisija prati njezino funkcioniranje, pri čemu blisko surađuje sa zemljama u kojima je ta rezerva smještena. U kriznim situacijama iz rezerve rescEU-a pruža se pomoć svim državama članicama EU-a i zemljama koje sudjeluju u Mehanizmu, a ta se pomoć može poslati i u zemlje u susjedstvu EU-a.

Tijelo za pripravnost i odgovor na zdravstvene krize (HERA) osnovano je kako bi Europa bolje sprečavala, otkrivala i brzo reagirala na prekogranične zdravstvene krize, neovisno o tome je li riječ o prirodnoj prijetnji ili prijetnji koju je izazvao čovjek. U tu svrhu HERA financira razvoj, proizvodnju i nabavu ključnih protumjera i medicinske opreme.

Više informacija

Informativni članak o rescEU-u

Informativni članak o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu

Informativni članak o Europskom tijelu za pripravnost i odgovor na zdravstvene krize (HERA) (europa.eu)

Plan rada HERA-e za 2022. (europa.eu)

Pojedinosti

Datum objave
6. travnja 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj