Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak15. ožujka 2018.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

Erasmus+ u virtualnom svijetu

Erasmus+, jedan od najprepoznatljivijih i najuspješnijih programa EU-a, uz svoje će aktivnosti u području mobilnosti danas dobiti i elektroničku verziju kako bi se povezalo još više studenata i mladih iz europskih zemalja i južnog susjedstva EU-a.

erasmus-plus.jpg

Europska komisija danas je pokrenula Virtualnu razmjenu Erasmus+, projekt za promicanje međukulturnog dijaloga u sklopu kojeg će tijekom sljedeće dvije godine najmanje 25 000 mladih poboljšati svoje vještine s pomoću digitalnih alata za učenje. Projektom su obuhvaćene 33 zemlje koje sudjeluju u programu Erasmus+ te regija južnog Sredozemlja, koja obuhvaća Alžir, Egipat, Izrael, Jordan, Libanon, Libiju, Maroko, Palestinu*, Siriju i Tunis.

Elektronička verzija programa Erasmus+, koja bi se u budućnosti mogla proširiti i na druge regije svijeta, dopuna je tradicionalnom programu fizičke mobilnosti.

Povjerenik za obrazovanje, kulturu, mlade i sport Tibor Navracsics rekao je: „Iako je program Erasmus+ vrlo uspješan, on nije uvijek dostupan svima. Virtualnom razmjenom Erasmus+ olakšat će se ostvarivanje brojnijih kontakata među ljudima te će se doprijeti do mladih različitog društvenog podrijetla i promicati međukulturno razumijevanje. S pomoću tog će se internetskog alata još veći broj mladih iz EU-a povezati s mladima iz drugih zemalja. Projekt će doprinijeti premošćivanju razlika i razvoju vještina, kao što su kritičko mišljenje, medijska pismenost, strani jezici i timski rad.”

Mladi, osobe koje rade s mladima, studenti i profesori iz europskih zemalja i južnog susjedstva EU-a moći će u okviru Virtualne razmjene Erasmus+ sudjelovati u moderiranim raspravama, transnacionalnim projektnim skupinama, otvorenim internetskim tečajevima i osposobljavanju u području zagovaranja te se na taj način međusobno povezivati. Na primjer, mladi ljudi iz različitih zemalja moći će jedanput tjedno na temelju unaprijed dostavljenih pripremnih materijala i uz pomoć moderatora raspravljati o temama kao što su gospodarska kretanja ili klimatske promjene.

Sve će se aktivnosti odvijati u sklopu programa visokog obrazovanja ili organiziranih projekata za mlade. Virtualna razmjena Erasmus+ u pripremnoj je fazi izazvala zanimanje sveučilišta i organizacija mladih te je već uspostavljeno 50 partnerstava, a 40 osoba osposobljeno je za moderiranje rasprava.

Kontakti i razmjena iskustava s kolegama iz inozemstva izvrsna su prilika za stjecanje novih znanja i vještina te za jačanje tolerancije i uzajamnog prihvaćanja. Virtualnom razmjenom promiče se međukulturni dijalog među mladima u skladu s Pariškom deklaracijom, donesenom na neformalnom sastanku ministara obrazovanja EU-a u ožujku 2015. Deklaracijom se putem obrazovanja nastoje promicati građanstvo i zajedničke vrijednosti slobode, snošljivosti i nediskriminacije.

Kontekst

U pilot-fazi projekta, za koju su do prosinca 2018. izdvojena dva milijuna eura, virtualnom će razmjenom u okviru programa Erasmus+ biti obuhvaćeno najmanje 8000 mladih. Ako projekt bude uspješan, namjerava ga se produljiti do kraja 2019. kako bi u njemu sudjelovalo još 17 000 osoba. Virtualna razmjena Erasmus+ mogla bi u budućnosti postati redovita aktivnost te se proširiti u cilju uključivanja još više mladih iz drugih regija.

Mobilnost u svrhu učenja i poučavanja između EU-a i njegova južnog susjedstva već se financira u okviru programa Erasmus+. Od 2015. dodijeljena su sredstva za više od 1000 projekata suradnje europskih i južnosredozemnih sveučilišta u okviru kojih se planira omogućiti posjet Europi za oko 15 000 studenata i nastavnog osoblja iz južnog Sredozemlja, a u tim će zemljama predavati ili studirati više od 7000 Europljana. Osim toga, svake godine u projektima neformalnog učenja sudjeluje oko 2200 mladih iz južnog susjedstva EU-a i osoba koje rade s mladima.

* Taj naziv ne tumači se kao priznavanje palestinske države i njime se ne dovode u pitanje pojedinačna stajališta država članica o tom pitanju.

Pojedinosti

Datum objave
15. ožujka 2018.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj