Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak14. srpnja 2023.Predstavništvo u Hrvatskoj

Kemikalije: EK ograničio karcinogeni formaldehid u potrošačkim proizvodima

Komisija je danas donijela mjere za bolju zaštitu ljudi od raka uvođenjem maksimalne granične vrijednosti emisija za kancerogenu tvar formaldehid u nizu potrošačkih proizvoda.

EU zastave

Novim pravilima utvrđuje se granična vrijednost emisija od 0,062 mg/m³ formaldehida u zatvorenom prostoru za uobičajene izvore kao što su proizvodi i namještaj na bazi drva, te za unutrašnjost cestovnih vozila.  Ograničenje od 0,08 mg/m³ primjenjivat će se na sve ostale proizvode kao što su tekstil, koža, plastika, građevinski materijali ili elektronički proizvodi. Time će se osigurati visoka razina zaštite zdravlja ljudi uz istodobno ograničavanje društveno-gospodarskog opterećenja i potrebe za tehnološkim promjenama za širok raspon industrija i sektora.

Proizvođači proizvoda u kojima se upotrebljava formaldehid imat će 36 mjeseci za usklađivanje s novim pravilima, čime će se dionicima osigurati dovoljno vremena za provedbu zahtjeva za ograničenja, razvoj relevantnih analitičkih metoda za ispitivanje emisija formaldehida i uvođenje proizvoda bez formaldehida ili s niskim udjelima. Na vozila će se primjenjivati ograničenje od 48 mjeseci. Nadalje, Europska agencija za kemikalije, uz potporu industrije i stručnjaka, izradit će smjernice kojima će se olakšati usklađena provedba uvjeta ispitivanja za mjerenje emisija formaldehida.

Poznato je da formaldehid ima karcinogena i mutagena svojstva te može djelovati kao toksična tvar i tvar koja izaziva preosjetljivost kože. Uglavnom se upotrebljava u proizvodnji smola, termoplastike i drugih kemikalija. Oni se zatim upotrebljavaju u nizu potrošačkih proizvoda, primjerice u proizvodnji namještaja na bazi drva i podnih obloga, koji su glavni izvori izloženosti potrošača emisijama formaldehida u zatvorenom prostoru. Upotrebljava se i u tekstilnim i kožnim proizvodima, dijelovima za vozila i zrakoplove te pjenama, plastici i sintetičkim staklenim vlaknima.

 

Više informacija:

Mjere za bolju zaštitu ljudi od raka uvođenjem maksimalne granične vrijednosti emisija za kancerogenu tvar formaldehid u nizu potrošačkih proizvoda

Pojedinosti

Datum objave
14. srpnja 2023.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj