Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak24. srpnja 2018.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 5 min

EBRD, EIB i Komisija podupiru zeleniju energiju u Zagrebu

Krediti vrijedni 130 milijuna eura i jamstvo iz “Junckerovog plana” omogućit će zamjenu turbina na loživo ulje za proizvodnju toplinske i električne energije.

EBRD, EIB i EK podupiru zeleniju energiju u Zagrebu

• Kreditima ukupne vrijednosti 130 milijuna eura financirat će se novi blok kogeneracijskog postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije u Zagrebu kako bi se zamijenile zastarjele turbine i kotlovi na loživo ulje i plin
• EBRD, EIB i Europska komisija udružuju snage radi potpore HEP-u, hrvatskoj nacionalnoj energetskoj tvrtki
• Stanovnici Zagreba dobit će suvremen, visokoučinkovit i okolišno prihvatljiv sustav

Stanovnici Zagreba uživat će u pogodnostima koje će im donijeti veliko ulaganje u modernizaciju opskrbe električnom i toplinskom energijom u okviru zajedničkog projekta EBRD-a, EIB-a i „Junckerovog plana” Europske komisije.
Kreditna sredstva koristit će se za ugradnju dviju plinskih turbina s niskom emisijom NOx, dvaju generatora i niskotlačne parne turbine za proizvodnju toplinske i električne energije u kombi-kogeneracijskoj Elektrani-toplani Zagreb (KKE EL-TO). Kapacitet novog bloka plinskih turbina s kombiniranim ciklusom iznosit će 150 MW električne i 114 MW toplinske energije, a imat će i niže emisije stakleničkih plinova.
Novi blok koristit će niskoemisijski plin, a proizvodit će električnu energiju za potrebe elektroenergetske mreže te toplinsku energiju za potrebe sustava centralnog grijanja u sjeverozapadnom dijelu Zagreba, pri čemu će se zamijeniti zastarjele blokove koji uglavnom proizvode samo toplinsku energiju, a rade na plin i loživo ulje. Riječ je o ključnom dijelu energetske infrastrukture grada Zagreba, a ovim ulaganjem osigurat će se provedba suvremenog i za okoliš neškodljivog projekta koji će ispuniti potrebe grada za toplinskom energijom, uz pridržavanje svih nacionalnih i europskih standarda zaštite okoliša.
U kreditnom financiranju sudjelovat će EBRD s iznosom od 87 milijuna eura i EIB s iznosom od 43 milijuna eura. Projekt će se provoditi na lokaciji Elektrane-toplane Zagreb, postrojenja čiji je stopostotni vlasnik i kojim upravlja HEP-grupa.
Posebnost ovog financiranja u tome je to što će kredit EIB-a imati jamstvo Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU), središnjeg stupa Plana ulaganja za Europu (tzv. „Junckerova plana”). Sudjelovanje EFSU-a omogućuje kreditiranje usklađeno s ekonomskim vijekom financirane imovine te se očekuje da će privući i banke iz privatnog sektora.
Dario Scannapieco, potpredsjednik EIB-a, izjavio je: „Ovaj inovativni projekt koji podupiru EIB, Plan ulaganja za Europu i EBRD unaprijedit će kvalitetu života građana Zagreba jer će smanjiti razinu onečišćenja i osigurati pouzdanu opskrbu gradskog toplinskog sustava. Pripomoći će ostvarivanju ciljeva postavljenih u pogledu učinkovitosti i osigurati dobivanje električne energije iz visokoučinkovitog kogeneracijskog postrojenja.”
Jyrki Katainen, potpredsjednik Komisije nadležan za radna mjesta, rast, ulaganja i konkurentnost, rekao je: „Kako EU prelazi na čišće i održivije gospodarstvo, iznimno je važno starije elektrane koje onečišćuju okoliš zamjenjivati postrojenjima neškodljivima za klimu. A upravo to će se ostvariti ovim projektom: omogućit će se održivija proizvodnja električne energije za stanovnike Zagreba. Uz financijsku potporu Europske investicijske banke u okviru Plana ulaganja za Europu, kao i uz potporu EBRD-a i Hrvatske elektroprivrede, riječ je o zajedničkom nastojanju da se u Hrvatskoj modernizira opskrba energijom i pridonese ostvarivanju klimatskih ciljeva EU-a.”
Vedrana Jelušić Kašić, regionalna direktorica EBRD-a za Hrvatsku, Sloveniju, Mađarsku i Slovačku, istaknula je: „Zadovoljstvo nam je udružiti snage s EIB-om i Planom ulaganja za Europu kako bismo ostvarili ovo ulaganje koje je ključno za Zagreb i njegove stanovnike. EBRD je ostvario sjajna postignuća u napredovanju prema zelenoj energiji, a ovo je još jedan važan korak u tom smjeru.”
Frane Barbarić, predsjednik Uprave HEP-a, kazao je: „Ovaj će projekt u svakom smislu biti vrhunski - okolišno prihvatljiv zahvaljujući najsuvremenijim sustavima i mjerama zaštite okoliša, pouzdan za opskrbu toplinskom energijom potrošača u gradu Zagrebu i kao izvor električne energije za hrvatski elektroenergetski sustav, a iznad svega visokoučinkovit i energetski efikasan, jer će u istodobnoj proizvodnji električne i toplinske energije imati iskoristivost goriva od 90 posto.”

Opći podaci:

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) prvi je projekt u Hrvatskoj potpisala još 1994. i od tada je uložila više od 3,67 milijardi eura u 199 projekata. Aktivnosti banke pokrivaju sva područja gospodarstva, a posebno su intenzivne u područjima infrastrukture, poduzetništva, financijskih institucija i energetike.

Europska investicijska banka (EIB) je banka Europske unije. Riječ je o instituciji Europske unije osnovanoj sa zadaćom dugoročnog kreditiranja te jedinoj banci koja je u vlasništvu država članica EU-a i koja zastupa njihove interese. EIB omogućuje dugoročno financiranje isplativih ulaganja kako bi pridonio ostvarivanju ciljeva politika EU-a. EIB tijesno surađuje s drugim institucijama EU-a na provedbi politika EU-a.
Prema obujmu, EIB je najveći multilateralni zajmoprimac i zajmodavac te kao takav osigurava sredstva i stručnu pomoć za isplative i održive projekte koji pridonose promicanju ciljeva politika EU-a. Više od 90 posto aktivnosti EIB-a okrenuto je Europi, ali u svom radu EIB podupire i vanjske i razvojne politike EU-a. U zadnjih deset godina EIB je odobrio više od 7,5 milijardi eura kredita za financiranje važnih projekata u Hrvatskoj.

Plan ulaganja za Europu („Junckerov plan“) jedna je od ključnih inicijativa Europske unije s ciljem promicanja ulaganja u Europi, a samim time i otvaranja radnih mjesta i poticanja rasta. U tom smislu, predviđa se pametnije korištenje novih i postojećih financijskih sredstava. U Planu ulaganja jednu od ključnih uloga igra i EIB. Zahvaljujući jamstvima iz Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU), EIB i Europski investicijski fond (EIF) u mogućnosti su preuzeti veći udio projektnog rizika, čime se potiče sudjelovanje privatnih ulagača u projektima. Uz EFSU, tu je i Europski savjetodavni centar za ulaganja (EIAH), koji nositeljima projekata iz javnog i privatnog sektora pomaže u učinkovitijem strukturiranju ulagačkih projekata. Planom ulaganja trebalo bi se stvoriti i ulaganjima sklonije regulatorno okruženje na prostoru EU-a, osobito u digitalnom sektoru, energetici i na tržištima kapitala. U prosincu 2017. Europski parlament i države članice postigli su sporazum o produljenju trajanja EFSU-a i povećanju njegovih financijskih kapaciteta.

Kontakt-osoba u EBRD-u: Axel Reiserer
Tel: +44 774 1240 316
Email: axel [dot] reisereratebrd [dot] com (axel[dot]reiserer[at]ebrd[dot]com)

Kontakt-osoba u EIB-u: Dušan Ondrejička
Tel: +352 621 459 234
Email: d [dot] ondrejickaateib [dot] org (d[dot]ondrejicka[at]eib[dot]org)

Oznake: #EBRD, #EIB, #EFSI

Pojedinosti

Datum objave
24. srpnja 2018.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj