Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak23. veljače 2021.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

Državne potpore: Komisija traži primjedbe dionika o revidiranim pravilima o državnim potporama za važne projekte od zajedničkog europskog interesa

Europska komisija danas je pokrenula javno savjetovanje u kojem je sve zainteresirane strane pozvala da iznesu primjedbe o predloženoj ciljanoj reviziji Komunikacije o pravilima o državnim potporama za važne projekte od zajedničkog europskog interesa...

Državne potpore: Komisija traži primjedbe dionika o revidiranim pravilima o državnim potporama za važne projekte od zajedničkog europskog interesa

Izvršna potpredsjednica nadležna za politiku tržišnog natjecanja Margrethe Vestager izjavila je: Prevladavanje golemih izazova u području inovacija i infrastrukture radi zelene i digitalne transformacije našeg gospodarstva može predstavljati preveliki rizik za pojedinačne države članice ili poduzeća. Naša pravila o važnim projektima od zajedničkog europskog interesa nedavno su otvorila put trima prekograničnim projektima u području inovativnijih i održivijih baterija i mikročipova. Oni objedinjuju javno i privatno znanje i resurse na području cijele Europe te osiguravaju da državne potpore privuku privatna ulaganja uz minimalno narušavanje tržišnog natjecanja. Sada pozivamo dionike da komentiraju ciljanu reviziju tih pravila, primjerice kako bi se dodatno olakšalo sudjelovanje malih i srednjih poduzeća u tim projektima i osiguralo da su oni zaista transparentni i otvoreni svim državama članicama koje žele sudjelovati.

Komunikacijom o VPZEI-jima nastoji se olakšati pokretanje velikih prekograničnih projekata od znatne koristi gospodarstvu EU-a i njegovim građanima tako da se uklone važni tržišni nedostaci u strateškim lancima vrijednosti.

Komisija je zaključila evaluaciju aktualne Komunikacije o VPZEI-jima u okviru provjere primjerenosti državnih potpora. Evaluacija je pokazala da aktualne odredbe Komunikacije o VPZEI-jima dobro funkcioniraju te da su učinkovit alat za olakšavanje pokretanja važnih projekata od zajedničkog europskog interesa. Unatoč tome, možda će biti potrebne određene ciljane prilagodbe kako bi se u skladu s praksom Komisije pojasnila relevantna pravila o državnim potporama i određeni pojmovi.

U tom kontekstu Komisija predlaže i niz ciljanih prilagodbi kako bi se u obzir uzelo iskustvo stečeno primjenom postojećih pravila i kako bi se Komunikacija uskladila s trenutačnim prioritetima EU-a:

(a) pojašnjenje određenih pojmova (na primjer definicija „integriranog projekta”) i pružanje dodatnih smjernica o određenim kriterijima utvrđenima u Komunikaciji, kao što su pravila koja se primjenjuju kada se javna potpora iz različitih izvora, uključujući fondove EU-a, kombinira za financiranje VPZEI-ja;

(b) olakšavanje izravnog i neizravnog uključivanja malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) u važne projekte od zajedničkog europskog interesa, u skladu s Komisijinom industrijskom strategijom i Strategijom za MSP-ove. U tom se pogledu nacrtom revidirane Komunikacije prepoznaje posebna uloga koju MSP-ovi imaju u gospodarstvu EU-a te se predlaže pojednostavnjenje Komisijine procjene u okolnostima u kojima je manje vjerojatno da će se državnim potporama, posebno za MSP-ove, neopravdano narušiti tržišno natjecanje, primjerice zbog iznosa potpora;

(c) dodatno povećanje otvorenost važnih projekata od zajedničkog europskog interesa (na primjer osiguravanjem da sve države članice dobiju istinsku priliku za sudjelovanje u novom projektu) i njihove usklađenost s politikama EU-a, posebno u pogledu omogućavanja zelene i digitalne transformacije.

Nacrt Komunikacije o VPZEI-jima i sve pojedinosti o javnom savjetovanju dostupni su na internetu.

Sljedeći koraci

Sadašnja Komunikacija o VPZEI-jima produljena je do kraja 2021. kako bi se zajamčila predvidljivost i pravna sigurnost tijekom postupka revizije.

Osim danas pokrenutog savjetovanja s dionicima, o predloženom tekstu Komunikacije o VPZEI-jima raspravljat će se i na sastanku Komisije i država članica koji će se održati pred kraj razdoblja savjetovanja. Državama članicama i dionicima tako će se osigurati dovoljno prilika za iznošenje primjedbi na nacrt prijedloga Komisije.

Donošenje nove Komunikacije o VPZEI-jima planirano je za drugu polovinu 2021.

Kontekst

Komisija je u lipnju 2014. donijela Komunikaciju o važnim projektima od zajedničkog europskog interesa (VPZEI) u kojoj su utvrđeni kriteriji na temelju kojih država članica može podupirati transnacionalne projekte od strateške važnosti za EU u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkom (b) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Tim se okvirom države članice potiču da podupiru projekte koji jasno doprinose strateškim ciljevima EU-a.

Komunikacijom o VPZEI-jima dopunjuju se druga pravila o državnim potporama, primjerice Uredba o općem skupnom izuzeću i Okvir za istraživanje, razvoj i inovacije, čime se omogućuje pružanje potpore inovativnim projektima uz povoljne uvjete.

Od 2014. Komunikacija o VPZEI-jima primjenjuje se u području infrastrukture te na integrirane projekte u području istraživanja i inovacija, na mikroelektroniku (prosinac 2018.) i na vrijednosni lanac baterija (prosinac 2019. i siječanj 2021.).

Pojedinosti

Datum objave
23. veljače 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj