Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak7. lipnja 2021.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 5 min

Državne potpore: Komisija poziva sve zainteresirane da dostave komentare o predloženom nacrtu smjernica o potporama za klimu, energiju i okoliš

Europska komisija danas je pokrenula ciljano javno savjetovanje te je pozvala sve zainteresirane da komentiraju predloženu reviziju Smjernica o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju („Smjernice o državnim potporama za energiju i okoliš”)...

Državne potpore: Komisija poziva sve zainteresirane da dostave komentare o predloženom nacrtu smjernica o potporama za klimu, energiju i okoliš

Izvršna potpredsjednica nadležna za politiku tržišnog natjecanja Margrethe Vestager izjavila je: Europi su potrebna znatna održiva ulaganja. Iako će velik dio tih ulaganja osigurati privatni sektor, javna potpora omogućit će da se zelena tranzicija brzo ostvari. Stoga želimo da naša pravila o državnim potporama za klimu, energiju i okoliš budu spremna i primjerena za zelenu tranziciju. Revidirana pravila omogućit će državama članicama da ostvare ambiciozne okolišne ciljeve europskog zelenog plana, a moguća narušavanja tržišnog natjecanja ostat će minimalna. Pozivamo sve zainteresirane da iznesu svoje mišljenje.

Na temelju Smjernica o državnim potporama za energiju i okoliš države članice mogu podupirati projekte za zaštitu okoliša (uključujući zaštitu klime i proizvodnju zelene energije) te mjere kojima se osigurava adekvatnost proizvodnje energije, pod određenim uvjetima. Cilj je Smjernica pomoći državama članicama u ostvarivanju ambicioznih energetskih i klimatskih ciljeva EU-a uz minimalni trošak za porezne obveznike i bez neprimjerenog narušavanja tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu.

Komisija je provela evaluaciju aktualnih Smjernica u okviru provjere primjerenosti državnih potpora. Evaluacija je pokazala da postojeće odredbe Smjernica dobro funkcioniraju, da su općenito primjerene svrsi te da se njima učinkovito podupire ostvarivanje EU-ovih okolišnih ciljeva i ciljnih vrijednosti za klimu i istodobno ograničava neprimjereno narušavanje jedinstvenog tržišta.

S druge strane, evaluacija je pokazala da bi mogle biti potrebne određene ciljane izmjene, uključujući pojednostavnjenje i ažuriranje određenih odredbi te proširenje područja primjene Smjernica kako bi se obuhvatila nova područja, kao što su čista mobilnost i dekarbonizacija. Nadalje, pokazala je i da bi postojeća pravila trebalo uskladiti sa strateškim prioritetima Komisije, posebno onima iz europskog zelenog plana, te s drugim nedavnim regulatornim izmjenama u području energije i okoliša.

U tom kontekstu Komisija predlaže niz izmjena postojećih pravila, i to:

  • proširenje područja primjene Smjernica kako bi se omogućilo podupiranje novih područja (npr. čista mobilnost, energetska učinkovitost zgrada, kružnost i bioraznolikost) i obuhvatile sve tehnologije koje mogu doprinijeti provedbi zelenog plana, uključujući potporu za energiju iz obnovljivih izvora. Na temelju revidiranih pravila potporom bi se općenito moglo obuhvatiti do 100 % manjka financijskih sredstava, a omogućilo bi se i uvođenje novih instrumenata potpore, kao što su ugovori za kompenzaciju razlike u odnosu na ugljik
  • povećanje fleksibilnosti i pojednostavnjenje postojećih pravila uvođenjem pojednostavnjene ocjene međusektorskih mjera u okviru jednog odjeljka Smjernica i ukidanjem obveze pojedinačne prijave velikih zelenih projekata unutar programa potpore koje je Komisija već odobrila
  • uvođenje zaštitnih mjera kako bi se potpore usmjerile tamo gdje su potrebne za poboljšanje zaštite klime i okoliša, bile ograničene na ono što je nužno za postizanje okolišnih ciljeva te da ne bi dovele do narušavanja tržišnog natjecanja ili ugrozile cjelovitost jedinstvenog tržišta. Primjerice, pri uspostavi programa potpore države članice morat će se u određenim slučajevima savjetovati s dionicima o glavnim elementima programa
  • osiguravanje usklađenosti i dosljednosti s relevantnim zakonodavstvom i politikama EU-a u području okoliša i energije, među ostalim postupnim ukidanjem subvencija za fosilna goriva, posebno ona koja su najštetnija za okoliš i za koja nije vjerojatna pozitivna ocjena Komisije na temelju pravila o državnim potpora s obzirom na njihove znatne negativne učinke na okoliš. Mjere koje uključuju nova ulaganja u prirodni plin bit će obuhvaćene Smjernicama samo ako se dokaže da su ulaganja usklađena s klimatskim ciljevima Unije za 2030. i 2050.

Nacrt Smjernica i sve ostale informacije o javnom savjetovanju, uključujući pojedinosti o predloženim izmjenama, dostupni su na internetu.

Sljedeći koraci

Osim u okviru ciljanog javnog savjetovanja koje je danas pokrenuto, o nacrtu Smjernica o potporama za klimu, energiju i okoliš raspravljat će se i na sastanku Komisije s državama članicama koji će se održati pred kraj razdoblja savjetovanja. Države članice i ostale zainteresirane strane tako će imati dovoljno mogućnosti za iznošenje primjedbi na nacrt prijedloga Komisije.

Donošenje novih Smjernica predviđeno je krajem 2021.

Kontekst

U aktualnim Smjernicama o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju utvrđeni su uvjeti pod kojima se državne potpore za energiju i zaštitu okoliša mogu smatrati spojivima s jedinstvenim tržištem. Konkretno, Smjernicama se promiče postupni prelazak na tržišnu potporu za energiju iz obnovljivih izvora te se uvode odredbe o potporama za energetsku infrastrukturu i proizvodni kapacitet kako bi se ojačalo jedinstveno tržište i osigurala sigurnost opskrbe. Nadalje, u Smjernicama su utvrđeni kriteriji na temelju kojih države članice mogu osloboditi energetski intenzivna poduzeća od plaćanja naknada za obnovljive izvore energije.

Odredbe Smjernica dopunjuju se odredbama Uredbe o općem skupnom izuzeću („GBER”), kojom su utvrđeni ex ante uvjeti spojivosti na temelju kojih države članice mogu provoditi mjere državne potpore bez prethodne prijave Komisiji. Uredba o općem skupnom izuzeću trenutačno je u postupku djelomične revizije, a javno savjetovanje o prijedlogu revidiranih odredbi očekuje se u ljeto 2021.

Revizija Smjernica temelji se na evaluaciji i raznim izvorima dokaza i podataka, uključujući sudsku praksu, vanjsku studiju i doprinose dionika. Komisija je prikupila mišljenja dionika u okviru otvorenog javnog savjetovanja provedenog 2020. U jesen 2020. Komisija je pokrenula i europsku raspravu o tome kako se politikom tržišnog natjecanja mogu dodatno poduprijeti ciljevi europskog zelenog plana, kako bi se osigurala optimalna interakcija između pravila o tržišnom natjecanju i politika održivosti. Proces je započet pozivom na dostavu komentara, nakon čega je u veljači 2021. uslijedila konferencija čiji je domaćin bila izvršna potpredsjednica Margrethe Vestager. Primljeno je više od 200 odgovora i oni su uzeti u obzir tijekom rada na reviziji Smjernica.

To će se sada dopuniti i povratnim informacijama primljenima u okviru ovog javnog savjetovanja.

Pojedinosti

Datum objave
7. lipnja 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj