Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak3. srpnja 2023.Predstavništvo u Hrvatskoj

Državne potpore: Komisija odobrila izmjenu hrvatskog programa za potporu izvoznicima u kontekstu ruskog rata protiv Ukrajine

Izmjena je odobrena u sklopu Privremenog okvira za državne potpore u kriznim situacijama i tranziciji radi potpore mjerama u sektorima koji su ključni za ubrzavanje zelene tranzicije i smanjenje ovisnosti o fosilnim gorivima.

Državna potpora: Komisija odobrila hrvatski program u vrijednosti od 500 milijuna eura za potporu poduzećima u kontekstu ruske invazije na Ukrajinu

Europska komisija odobrila je izmjenu postojećeg hrvatskog programa za potporu likvidnosti izvoznih poduzeća u kontekstu ruskog rata protiv Ukrajine. Izmjena je odobrena u sklopu Privremenog okvira za državne potpore u kriznim situacijama i tranziciji koji je Komisija donijela 9. ožujka 2023. radi potpore mjerama u sektorima koji su ključni za ubrzavanje zelene tranzicije i smanjenje ovisnosti o fosilnim gorivima. Novim okvirom izmjenjuje se i djelomično produljuje privremeni okvir za krizne situacije koji je donesen 23. ožujka 2022. kako bi se državama članicama omogućilo da pruže potporu gospodarstvu u kontekstu trenutačne geopolitičke krize. Okvir je već izmijenjen 20. srpnja 2022. i 28. listopada 2022.

Komisija je izvorni program odobrila u srpnju 2022. (SA.103167) i naknadno izmijenila u prosincu 2022. (SA.105227). U okviru programa potpora ima oblik i. jamstava koja pokrivaju dio novih prihvatljivih zajmova koje odobravaju komercijalne banke; i ii. izravna bespovratna sredstva kojima se pokrivaju premije za zajmove. Hrvatska je poslala informacije o sljedećim izmjenama postojećeg programa: i. ukupno povećanje proračuna s prethodno odobrenih 552 milijuna eura na oko 747 milijuna eura; i ii. prilagodba maksimalnih gornjih granica potpore u skladu s trenutačnim privremenim okvirom za krizne situacije i tranziciju.

Komisija je utvrdila da je program, kako je izmijenjen, i dalje u skladu s uvjetima utvrđenima u privremenom okviru za krizne situacije i tranziciju. U pogledu jamstava za zajmove, i. potporom će se pokriti jamstva za zajmove s ograničenim rokom dospijeća i opseg; i ii. jamstvene premije u skladu su s minimalnim razinama utvrđenima u privremenom okviru za krizne situacije i tranziciju. Kad je riječ o izravnim bespovratnim sredstvima, potpora neće premašiti 2 milijuna eura po korisniku. Potpora u okviru programa dodijelit će se najkasnije 31. prosinca 2023. Komisija je zaključila da su izmjene programa nužne, primjerene i razmjerne za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu države članice, u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkom (b) UFEU-a i uvjetima utvrđenima u Privremenom okviru za krizne situacije i tranziciju. Na temelju toga Komisija je odobrila program, kako je izmijenjen, u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama.

Više informacija o privremenom okviru za krizne situacije i tranziciju te drugim mjerama koje je Komisija poduzela radi rješavanja gospodarskih posljedica ruskog rata protiv Ukrajine i poticanja prijelaza na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija dostupno je ovdje. Verzija ove odluke koja nije povjerljiva bit će objavljena pod brojem predmeta SA.107869 u registru državnih potpora na internetskim stranicama Komisije posvećenima tržišnom natjecanju kad se riješe moguća pitanja u pogledu povjerljivosti podataka.

 

Više:

Državne potpore: Komisija donijela Privremeni okvir za krizne situacije i tranziciju radi daljnjeg podupiranja prelaska na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija, 9. ožujka 2023.

Pojedinosti

Datum objave
3. srpnja 2023.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj