Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak20. ožujka 2020.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

Državne potpore: Komisija je donijela privremeni okvir kojim se državama članicama omogućuje dodatna pomoć gospodarstvu zbog pandemije covida-19

Europska komisija donijela je privremeni okvir kojim se državama članicama omogućuje da iskoriste punu fleksibilnost predviđenu pravilima o državnim potporama radi pomoći gospodarstvu zbog pandemije covida-19. Zajedno s brojnim drugim mjerama potpore...

Komisija je donijela privremeni okvir

Izvršna potpredsjednica Margrethe Vestager nadležna za politiku tržišnog natjecanja izjavila je: Gospodarske posljedice pandemije covida-19 vrlo su ozbiljne. Moramo djelovati brzo i koordinirano da ih ublažimo koliko god možemo. Ovaj novi privremeni okvir državama članicama omogućuje da iskoriste punu fleksibilnost predviđenu pravilima o državnim potporama i pomognu gospodarstvu u ovom teškom razdoblju.

Privremeni okvir za državne potpore radi pomoći gospodarstvu u kontekstu pandemije covida-19, na temelju članka 107. stavka 3. točke (b) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, potvrda je ozbiljnih poremećaja u cjelokupnome gospodarstvu Unije. Kako bi se ti poremećaji ublažili, privremenim se okvirom predviđa pet oblika potpora:

i. Izravna bespovratna sredstva, selektivne porezne olakšice i predujmovi: države članice moći će uvesti programe za dodjelu bespovratnih sredstava poduzećima u iznosu do 800 000 EUR za financiranje hitnih potreba za likvidnošću.

ii. Državna jamstva za kreditiranje poduzeća: države članice moći će izdavati državna jamstva kako bi osigurale da banke nastave odobravati kredite klijentima kojima su potrebni.

iii. Subvencionirano financiranje poduzeća zajmovima javnog sektora: države članice moći će poduzećima odobravati zajmove s povoljnim kamatnim stopama. Ti će zajmovi poduzećima pomoći da zadovolje trenutne potrebe za sredstvima za obrtni kapital i ulaganja.

iv. Zaštitne mjere za banke koje preusmjeravaju državne potpore realnom gospodarstvu: neke države članice planiraju iskoristiti postojeće kapacitete banaka za kreditiranje radi preusmjeravanja potpore poduzećima, posebno malim i srednjima. Iz okvira je jasno da se takva potpora smatra izravnom potporom klijentima banaka, a ne samim bankama, te se daju smjernice o tome kako narušavanje tržišnog natjecanja među bankama svesti na najmanju moguću mjeru.

v. Kratkoročno osiguranje izvoznih kredita: okvirom se uvodi dodatna fleksibilna mogućnost dokazivanja da u nekim zemljama nije moguće dobiti pokriće za neutržive rizike, čime se omogućuje da država prema potrebi zajamči kratkoročno osiguranje izvoznih kredita.

Budući da je proračun Unije ograničen, glavni odgovor mora doći iz proračunâ država članica. Privremeni okvir omogućuje ciljanu pomoć gospodarstvu i istodobno ograničava negativne posljedice za jednakost uvjeta na jedinstvenom tržištu.

Privremeni okvir stoga uključuje niz zaštitnih mjera. Primjerice, subvencionirani zajmovi ili jamstva poduzećima povezani su s opsegom njihove gospodarske aktivnosti, njihovim rashodima za plaće, prometom ili potrebama za likvidnošću te korištenjem javne potpore za obrtni ili investicijski kapital. Potpora bi stoga trebala pomoći poduzećima da se odupru poteškoćama i pripreme za održivi oporavak.

Privremeni okvir dopunjuje mnoge druge mogućnosti koje su državama članicama na raspolaganju radi ublažavanja socioekonomskih posljedica pandemije covida-19, u skladu s pravilima Unije o državnim potporama. Komisija je 13. ožujka 2020. donijela Komunikaciju o koordiniranom gospodarskom odgovoru na pandemiju covida-19 u kojoj su utvrđene te mogućnosti. Primjerice, države članice mogu donijeti općenite mjere u korist poduzeća (npr. odgoda plaćanja poreza ili subvencioniranje rada u skraćenom radnom vremenu u svim sektorima) koje su izvan područja primjene pravila o državnim potporama. Također mogu poduzećima dodijeliti naknadu za pretrpljenu štetu koja je uzrokovana i izravno prouzročena pandemijom covida-19. Takav oblik pomoći može koristiti posebno pogođenim sektorima, kao što su promet, turizam, ugostiteljstvo i trgovina na malo.

Okvir će se primjenjivati do kraja prosinca 2020. Komisija će, radi pravne sigiurnosti, prije tog datuma procijeniti treba li produljiti rok primjene okvira.

Kontekst

Pravila o državnim potporama državama članicama omogućuju da poduzmu brze i učinkovite mjere za potporu građanima i poduzećima, posebno malim i srednjim, koja se suočavaju s gospodarskim poteškoćama zbog pandemije covida-19.

Danas doneseni privremeni okvir dopunjuje brojne mogućnosti za države članice da donesu mjere u skladu s postojećim pravilima Unije o državnim potporama, kako je utvrđeno u Komunikaciji o koordiniranom gospodarskom odgovoru na pandemiju covida-19 od 13. ožujka 2020. Konkretno, mogu donijeti mjere koje su izvan područja primjene kontrole državnih potpora, kao što su državna sredstva zdravstvenim službama ili drugim javnim službama radi ublažavanja krize prouzrokovane covidom-19. Države članice mogu odmah za sva poduzeća primijeniti dostupne mjere državne potpore, kao što su subvencije za plaće, obustava plaćanja poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost ili doprinosa za socijalno osiguranje. Osim toga, mogu dodijeliti financijsku potporu izravno potrošačima, npr. za otkazane usluge ili karte za koje ne mogu dobiti naknadu od operatera.

Nadalje, pravila Unije o državnim potporama državama članicama omogućuju da pomognu poduzećima kojima manjka likvidnosti i koja trebaju hitnu potporu za sanaciju. Na temelju članka 107. stavka 2. točke (b) Ugovora o funkcioniranju Europske unije države članice mogu poduzećima nadoknaditi štetu izravno uzrokovanu izvanrednim događajima, kao što je pandemija covida-19, uključujući mjere u sektorima kao što su sektor zračnog prometa i turizam. Kao jednu od mjera za saniranje posljedica svjetske financijske krize Komisija je 2008. donijela privremeni okvir.

Komunikacija Komisije – Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji covida-19.

Pojedinosti

Datum objave
20. ožujka 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj