Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak7. kolovoza 2020.Predstavništvo u Hrvatskoj

Državne potpore: Komisija Hrvatskoj odobrila ulaganja u proširenje Istarskog ipsilona u iznosu od 197 milijuna eura

Europska komisija odobrila je u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama plan Republike Hrvatske da produlji ugovor s društvom Bina-Istra o koncesiji za Istarski ipsilon. To će koncesionaru omogućiti nova ulaganja u vrijednosti od 197 milijuna...

Državne potpore: Komisija Hrvatskoj odobrila ulaganja u proširenje Istarskog ipsilona u iznosu od 197 milijuna eura

Istarski ipsilon autocesta je duljine 145 km koja Istru povezuje s ostatkom Hrvatske. Autocestom se upravlja na temelju ugovora o koncesiji iz 1995., a društvu Bina-Istra koncesija je dodijeljena do 2034. U lipnju 2020. Hrvatska je Komisiji prijavila produljenje koncesijskog ugovora do 2039. Produljenjem koncesije omogućit će se društvu Bina-Istra da financira izgradnju drugog kolnika (još po jedna traka u oba smjera) od čvora Vranje do tunela Učka (Kvarner) – 8 km duge dionice na sjeveroistočnom dijelu autoceste.

Potpora se dodjeljuje u obliku produljenja koncesije. Ulaganja u iznosu od 197 milijuna eura prvenstveno će se iskoristiti za izgradnju nove cijevi tunela Učka u duljini od 5,63 km, koja je potrebna za ispunjavanje minimalnih sigurnosnih uvjeta, te za nekoliko novih vijadukata, nadvožnjaka i podvožnjaka. Bina-Istra obnovit će i odmorište Kvarner.

Komisija je predmetnu mjeru razmotrila u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama za usluge od općeg gospodarskog interesa te u skladu s pravilima EU-a o javnoj nabavi, osobito s Direktivom EU-a o dodjeli ugovorâ o koncesiji (Direktiva 2014/23/EU), prema kojima se društvima pod određenim uvjetima može nadoknaditi dodatni trošak pružanja javne usluge.

Komisija je utvrdila da plan Republike Hrvatske o produljenju koncesijskog ugovora za Istarski ipsilon ispunjava sve uvjete za dobivanje potpore. Produljenje koncesije razmjerno je iznosu potrebnom za financiranje potrebnih radova, a društvo Bina-Istra neće dobiti prekomjernu naknadu. Komisija je zaključila da će se tom mjerom potaknuti rast i ulaganja te da se neće narušiti tržišno natjecanje i trgovina među državama članicama u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama i javnoj nabavi.

U skladu s tim Komisija je na temelju pravila EU-a o državnim potporama Hrvatskoj odobrila potporu u obliku produljenja koncesije za Istarski ipsilon. Verzija odluke koja nije povjerljiva bit će dostupna pod brojem predmeta SA.56832 u registru državnih potpora na stranicama Komisije posvećenima tržišnom natjecanju čim se riješe moguća pitanja u pogledu povjerljivosti podataka.

Pojedinosti

Datum objave
7. kolovoza 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj