Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak1. prosinca 2020.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 1 min

Državna potpora: Komisija odobrila 88 milijuna kuna za Croatia Airlines za nadoknadu štete uzrokovane pandemijom koronavirusa

Europska komisija utvrdila je da su bespovratna sredstva Republike Hrvatske u iznosu od 88,5 milijuna kuna namijenjena zračnom prijevozniku Croatia Airlines u državnom vlasništvu u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama.

Državna potpora: Komisija odobrila 88 milijuna kuna za Croatia Airlines za nadoknadu štete uzrokovane pandemijom koronavirusa

Cilj mjere je nadoknaditi gubitke izravno uzrokovane pandemijom koronavirusa i ograničenjima putovanja koja su uvele Hrvatska i druge odredišne zemlje kako bi se ograničilo širenje koronavirusa u razdoblju od 19. ožujka do 30. lipnja 2020. Zbog toga je hrvatski zračni prijevoznik morao otkazati većinu redovnih letova, što je dovelo do velikih gubitaka.

Javna potpora bit će u obliku izravnih bespovratnih sredstava. Komisija je ocijenila mjeru u skladu s člankom 107. stavkom 2. točkom (b) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), kojim se Komisiji omogućuje da odobri mjere državne potpore koje dodjeljuju države članice kako bi određenim poduzećima ili određenim sektorima nadoknadila šteta izravno prouzročena izvanrednim događajima kao što je pandemija koronavirusa.

Neovisno revizorsko društvo provjerit će premašuje li iznos štetu pretrpljenu u razdoblju od 19. ožujka do 30. lipnja 2020. Nakon revizije, svaka javna potpora koju je primio Croatia Airlines, a koja premašuje stvarnu pretrpljenu štetu, morat će se vratiti Hrvatskoj. Stoga ne postoji rizik od prekomjerne naknade.

Komisija je utvrdila i da je mjera proporcionalna jer naknada ne premašuje iznos potreban za naknadu štete. Na temelju toga Komisija je zaključila da je hrvatska mjera u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama. Više informacija bit će dostupno na web-mjestu Komisije posvećenom tržišnom natjecanju u javnom registru predmeta pod brojem predmeta SA.55373, nakon što se riješe moguća pitanja u pogledu povjerljivosti podataka.

Pojedinosti

Datum objave
1. prosinca 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj