Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak19. ožujka 2020.Predstavništvo u Hrvatskoj

Covid-19: Komisija stvara zalihe medicinske opreme u sustavu rescEU

Danas je Europska komisija odlučila u sustavu rescEU stvoriti strateške zalihe medicinske opreme, kao što su respiratori i zaštitne maske, kako bi pomogla zemljama EU-a u borbi protiv pandemije covida-19.

Covid-19: Komisija stvara zalihe medicinske opreme

Predsjednica Ursula von der Leyen izjavila je: Stvaranje prve europske pričuve medicinske opreme za hitne slučajeve iskaz je solidarnosti u EU-u, na korist svih država članica i svih naših građana. Međusobna pomoć jedini je način da prebrodimo ovu krizu.

Zalihe će uključivati sljedeću medicinsku opremu:

  • medicinsku opremu za intenzivnu njegu kao što su respiratori
  • osobnu zaštitnu opremu kao što su maske za višekratnu uporabu
  • cjepiva i terapeutike
  • laboratorijske potrepštine.

Povjerenik za upravljanje kriznim situacijama Janez Lenarčič rekao je: EU radi na tome da se državama članicama dostavi više medicinske opreme. Kako bismo brzo nabavili opremu koja nam je potrebna za borbu protiv koronavirusa, stvaramo zalihe u sustavu rescEU. Namijenjene su državama članicama kojima nedostaje opreme za liječenje zaraženih pacijenata, zaštitu zdravstvenih djelatnika i usporavanje širenja virusa. Namjeravamo smjesta početi s radom.

Kako funkcioniraju zalihe u sustavu rescEU

  • Zalihe će biti smještene u jednoj državi članici ili više njih. Država u kojoj se zaliha nalazi odgovorna je za nabavu opreme.
  • Komisija će financirati 90 % zaliha. Za distribuciju opreme zadužen je Koordinacijski centar za odgovor na hitne situacije, koji će se pobrinuti da se ona šalje onamo gdje je najpotrebnija.
  • Početni proračun EU-a za zalihe iznosi 50 milijuna eura, a od toga će 40 milijuna eura trebati odobriti proračunska tijela.

Usto, u sklopu Sporazuma o zajedničkoj javnoj nabavi države članice u postupku su nabave osobne zaštitne opreme, respiratora i potrepština za testiranje na koronavirus. Tim se koordiniranim odgovorom jača njihov položaj u pregovorima s industrijom o raspoloživosti i cijenama medicinskih proizvoda.

Daljnji koraci

Nakon što ova mjera stupi na snagu u petak, 20. ožujka, države članice koje žele skladištiti zalihe sustava rescEU mogu se prijaviti za izravna bespovratna sredstva Europske komisije. Njima će se pokriti 90 % troškova zaliha, dok preostalih 10 % snosi država članica.

Kontekst

Sustav rescEU dio je Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu, kojim se jača suradnja država sudionica u području civilne zaštite, a cilj mu je unaprijediti sposobnost sprječavanja katastrofa, pripravnost i odgovor na takve događaje. Ovim se prijedlogom jača pričuva kapaciteta sustava rescEU u sklopu Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu, koji već uključuju avione i helikoptere za gašenje požara. Zahvaljujući Mehanizmu za civilnu zaštitu Europska komisija ima ključnu ulogu u koordinaciji odgovora na katastrofe u Europi i drugdje u svijetu.

Kad je opseg katastrofe takav da se nadležne službe pogođene zemlje ne mogu same s tim nositi, ona može zatražiti pomoć u okviru Mehanizma.

U Mehanizam su uključene sve države članice EU-a te Island, Norveška, Srbija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Turska. Od osnivanja 2001. Mehanizam EU-a za civilnu zaštitu odgovorio je na više od 330 zahtjeva za pomoć unutar i izvan EU-a.

Informativni članak o Mehanizmu EU-a za civilnu zaštitu.

Pojedinosti

Datum objave
19. ožujka 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj