Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak29. listopada 2020.Predstavništvo u Hrvatskoj

Carinska unija: Komisija predlaže novo „jedinstveno sučelje” radi modernizacije i pojednostavnjenja carinskih kontrola, olakšavanja trgovine i poboljšanja suradnje

Europska komisija danas je predložila novu inicijativu kojom će se različitim tijelima uključenima u carinjenje robe olakšati razmjena elektroničkih informacija koje dostave trgovci, a trgovci će informacije potrebne za uvoz ili izvoz robe trebati...

Carinska unija: Komisija predlaže novo „jedinstveno sučelje” radi modernizacije i pojednostavnjenja carinskih kontrola, olakšavanja trgovine i poboljšanja suradnje

Jedinstvenim sučeljem želi se digitalizirati i pojednostavniti postupke kako poduzeća u konačnici više ne bi morala podnositi dokumente različitim tijelima na različitim portalima. Današnji je prijedlog prvi konkretan rezultat nedavno donesenog akcijskog plana o unaprjeđivanju carinske unije. Njime se pokreće ambiciozan projekt modernizacije graničnih kontrola u sljedećem desetljeću kako bi se olakšala trgovina, poboljšale provjere sigurnosti i usklađenosti te poduzećima smanjilo administrativno opterećenje.

Povjerenik za gospodarstvo Paolo Gentiloni izjavio je: Digitalizacija, globalizacija i promjenjiva priroda trgovine donose rizike i mogućnosti kad je riječ o robi koja prelazi granice EU-a. Kako bi odgovorili na te izazove, carinska i druga nadležna tijela moraju djelovati jedinstveno i usvojiti sveobuhvatniji pristup brojnim provjerama i postupcima potrebnima za neometanu i sigurnu trgovinu. Današnji je prijedlog prvi korak prema integriranom carinskom okruženju bez upotrebe papira i boljoj suradnji svih tijela na našim vanjskim granicama. Pozivam sve države članice da daju svoj doprinos uspješnom ostvarenju ovog projekta.

Carinska unija svake godine pridonosi realizaciji trgovine u vrijednosti većoj od 3,5 bilijuna EUR. Učinkovito carinjenje i carinske kontrole ključni su za neometan protok trgovine uz istodobnu zaštitu građana, poduzeća i okoliša EU-a. Kriza uzrokovana koronavirusom istaknula je važnost prilagodljivih, ali stabilnih carinskih postupaka, koji će postajati sve važniji zbog neprestanog povećanja obujma trgovine i nastanka novih izazova povezanih s digitalizacijom i e-trgovinom, primjerice novih oblika prijevare.

Trenutačno obvezne formalnosti na vanjskim granicama EU-a često uključuju brojna tijela zadužena za različita područja politika, kao što su zdravlje i sigurnost, okoliš, poljoprivreda, ribarstvo, kulturna baština, nadzor tržišta i usklađenost proizvoda. Zbog toga poduzeća moraju dostaviti informacije u nekoliko različitih tijela, a svako od njih ima vlastiti portal i postupke. Takav je postupak složen i dugotrajan za trgovce te smanjuje sposobnost nadležnih tijela da zajednički rade na suzbijanju rizika.

Današnji je prijedlog prvi korak prema uspostavi digitalnog okvira za pojačanu suradnju svih graničnih tijela upotrebom jedinstvenog sučelja. Jedinstveno sučelje omogućit će poduzećima i trgovcima da podatke dostave na jedinstvenom portalu u određenoj državi članici i time smanje dupliciranje i troškove te uštede vrijeme. Carinska i druga tijela moći će se zajednički koristiti tim podacima i time omogućiti potpuno koordinirani pristup carinjenju robe te jasniji pregled na razini EU-a robe koja ulazi u EU ili izlazi iz EU-a.

Riječ je o ambicioznom projektu koji će za potpunu provedbu tijekom sljedećeg desetljeća zahtijevati znatna ulaganja na razini država članica i na razini EU-a. Komisija će podupirati države članice u toj pripremi gdje god je to moguće, među ostalim financiranjem iz Mehanizma za oporavak i otpornost, kako bi im se omogućilo da iskoriste sve dugoročne prednosti jedinstvenog sučelja.

Kontekst

EU je najveći trgovinski blok na svijetu i čini 15 % svjetske trgovine. Tijekom 2018. više od 2000 carinskih ureda EU-a obradilo je gotovo 343 milijuna carinskih deklaracija i pritom su naplaćene carinske pristojbe u vrijednosti od 25,3 milijarde EUR.

Jedinstveno sučelje dio je novog akcijskog plana za carinsku uniju kojim se utvrđuju mjere za pametnije, inovativnije i učinkovitije carinjenje u EU-u tijekom sljedeće četiri godine. Predsjednica von der Leyen u svojim je političkim smjernicama najavila planove za integrirani europski pristup upravljanju rizicima u carinskim pitanjima, kojim se podupiru učinkovite kontrole država članica EU-a. Tim će se mjerama ojačati carinska unija i poboljšati naplata prihoda EU-a te zaštititi sigurnost, zdravlje i blagostanje građana i poduzeća EU-a.
Više informacija

Pitanja i odgovori

Informativni članak

Prijedlog jedinstvenog sučelja

Serija videozapisa o carini

Pojedinosti

Datum objave
29. listopada 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj