Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak17. siječnja 2018.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 5 min

Budućnost obrazovanja: digitalne vještine i poduzetništvo

Kako bi potaknula zajedničke vrijednosti i svijest učenika o funkcioniranju Europske unije, Europska je komisija danas donijela nove inicijative za poboljšavanje ključnih kompetencija i digitalnih vještina europskih građana.

Digitalno obrazovanje

Ti su novi prijedlozi, nastali na temelju sastanka na vrhu u Göteborgu iz studenoga 2017. na kojem su se okupili čelnici država i vlada kako bi raspravljali o obrazovanju, osposobljavanju i kulturi predstavljeni već dva mjeseca nakon tog sastanka. Cilj je prijedloga smanjiti socioekonomske nejednakosti uz istovremeno zadržavanje konkurentnosti kako bi se stvorila ujedinjenija, jača i demokratičnija Europa.

Jyrki Katainen, potpredsjednik Komisije za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: Ciljevi su današnjih inicijativa pomoći pojedincima kako bi mogli u potpunosti ostvariti svoje živote te omogućiti nam razvoj poštenih i otpornih gospodarstva i društva. Moramo se pobrinuti da obrazovanje ostvari svoju svrhu za svakog pojedinca u Europi, da se svi pojedinci mogu prilagoditi promjenama te da svi uživaju u koristima od tih promjena. Za europski održivi rast i konkurentnost to je danas od presudne važnosti, a bit će i u budućnosti. Spremni smo pomagati državama članicama na ostvarenju ovih inicijativa i na raspolaganju smo im za suradnju.

Tibor Navracsics, povjerenik EU-a za obrazovanje, kulturu, mlade i sport, izjavio je: Europski sustavi obrazovanja i osposobljavanja trebaju svim ljudima, neovisno o podrijetlu ili socijalnom položaju, pružiti prave kompetencije kako bi stručno napredovali i ostvarivali uspjehe, ali i bili aktivni građani.Trebamo iskoristiti potencijal obrazovanja kako bismo poticali socijalnu koheziju i osjećaj pripadnosti. Radi toga moramo graditi na temelju zajedničkih vrijednosti te se brinuti da obrazovanje učenicima omogućava da dožive europski identitet u svoj njegovoj raznolikosti i da nauče više o Europi, o drugim europskim državama i o sebi.

Mariya Gabriel, povjerenica za digitalno gospodarstvo i društvo, izjavila je: Digitalno doba ulazi u svaku poru našeg života. Digitalna transformacija nije pojava koja je važna samo za osobe koje rade u IT sektoru. Jaz u digitalnim vještinama je stvaran. Iako već sada 90 % radnih mjesta budućnosti traži određenu razinu digitalne pismenosti, 44 % Europljana ne posjeduje osnovne digitalne vještine. Danas predloženi akcijski plan za digitalno obrazovanje pomoći će Europljanima, obrazovnim institucijama i obrazovnim sustavima da se bolje prilagode za život i rad u sve digitalnijim društvima.

Novi prijedlozi bit će dio rasprava na prvom europskom sastanku na vrhu o obrazovanju. Tema sastanka, koji se održava u Bruxellesu 25. siječnja, je Postavljanje temelja europskog područja obrazovanja: u cilju inovativnog i uključivog obrazovanja utemeljenog na vrijednostima, a njegov je domaćin povjerenik Navracsics.

Komisija je predložila tri inicijative.

1. Preporuka Vijeća o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje. Ovaj se prijedlog temelji na Preporuci o ključnim kompetencijama donesenoj 2006. i uvodi važne novosti kako bi se uzeo u obzir brz razvoj nastave i učenja do kojeg je došlo u međuvremenu. Cilj je Preporuke poboljšavati ključne kompetencije kod ljudi svih životnih doba tijekom cijelog života. Preporuka sadržava i smjernice koje državama članicama predlaže načine na koje mogu postići taj cilj. Kako bi se ostvarili osobni potencijali, kreativnost i samoinicijativnost, poseban je fokus na poticanju poduzetničkog pristupa i načina razmišljanja usmjerenog na inovativnost. Komisija preporuča korake za poticanje kompetencija u području prirodnih znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM) i za motiviranje mladih za karijere u tim područjima. Današnji bi se prijedlozi trebali smatrati dijelom rješenja za hitno poboljšavanje europskih obrazovnih sustava koji se, kako je pokazalo najnovije istraživanje Međunarodnog programa za procjenu znanja i vještina učenika (PISA), suočavaju s brojnim poteškoćama. Mjere će i općenito podupirati države članice u boljem pripremanju učenika za neprestano promjenjiva tržišta rada i aktivno građanstvo u raznolikijim, mobilnijim, digitalnijim i globalnijim društvima.

2. Akcijski plan za digitalno obrazovanje. Ova inicijativa okvirno opisuje kako EU može pomoći ljudima, obrazovnim institucijama i obrazovnim sustavima da se bolje prilagode za život i rad u sve digitalnijim društvima tako što će

  • bolje iskorištavati digitalne tehnologije za nastavu i učenje;

  • razvijati digitalne kompetencije i vještine potrebne za život i rad u doba digitalne transformacije i

  • poboljšavati obrazovanje na temelju bolje analize podataka i boljih predviđanja.

Navedene mjere uključuju osiguravanje brzog internetskog pristupa školama, proširivanje novog školskog alata za samoprocjenu upotrebe tehnologije za nastavu i učenje (SELFIE) te vođenje kampanja za upoznavanje javnosti s internetskom sigurnošću, medijskom pismenošću i kiberhigijenom.

3. Preporuka Vijeća o zajedničkim vrijednostima, uključivom obrazovanju i europskoj dimenziji poučavanja. Ova inicijativa predlaže načine na koje obrazovanje može pomoći mladima u razumijevanju važnosti i poštovanja zajedničkih vrijednosti iz članka 2. Ugovora o Europskoj uniji. Njezin je cilj jačanje socijalne kohezije i suprotstavljanje rastu populizma, ksenofobije, nacionalizma koji stvara podjele i širenja lažnih vijesti. Treba spomenuti i jačanje uključivog obrazovanja kako bi se promicalo kvalitetno obrazovanje za sve učenike i europsku dimenziju poučavanja, tako da djeca mogu učiti i o europskom zajedničkom nasljeđu i raznolikosti te steći dobro razumijevanje kako EU funkcionira. Kako bi se ti ciljevi postigli, Komisija će poduzeti korake kako bi poboljšala virtualne razmjene među školama, posebno putem uspješne mreže e-Twinning, te kako bi povećala školsku mobilnost u okviru programa Erasmus+.

Kontekst

Čelnici država i vlada neslužbeno su raspravljali o obrazovanju i osposobljavanju u studenome 2017. u Göteborgu. Rasprava se vodila Komunikacijom Komisije Obrazovanjem i kulturom jačati europski identitet. Rezultat tih rasprava su zaključci Europskog vijeća od 14. prosinca 2017. u kojima se poziva države članice, Vijeće i Komisiju da nastave raditi na pitanjima o kojima se raspravljalo u Göteborgu. Revizija Preporuke Vijeća o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje iz 2006. najavljena je u Novom programu vještina za Europu, donesenom u lipnju 2016. Radi pripreme prijedloga Komisija je 2017. provela javno savjetovanje i organizirala konferenciju dionika.

Predložena Preporuka Vijeća o zajedničkim vrijednostima, uključivom obrazovanju i europskoj dimenziji poučavanja temelji se na Pariškoj deklaraciji o promicanju građanstva i zajedničkih vrijednosti slobode, snošljivosti i nediskriminacije putem obrazovanja, donesenoj na neformalnom ministarskom sastanku održanom u Parizu 17. ožujka 2015. Najavljena je u Komunikaciji Komisije o podupiranju sprečavanja radikalizacije koja vodi k nasilnom ekstremizmu od 14. lipnja 2016. Kako bi donijela odluku o smjeru svojeg prijedloga, Komisija je 2017. provela javno savjetovanje.

Pojedinosti

Datum objave
17. siječnja 2018.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj