Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak22. rujna 2020.Predstavništvo u Hrvatskoj

Borba protiv raka: bolja zaštita radnika od kancerogenih kemikalija

U EU-u se svake godine zabilježi oko 120 000 slučajeva raka povezanog s izloženošću karcinogenim tvarima na radu, što dovodi do otprilike 80 000 smrtnih slučajeva godišnje. Kako bi se poboljšala zaštita radnika od raka, Komisija je danas predložila...

Borba protiv raka: bolja zaštita radnika od kancerogenih kemikalija

Nicolas Schmit, povjerenik za zapošljavanje i socijalna prava, izjavio je: Radna mjesta trebala bi biti sigurna, no rak je uzrok čak polovine smrtnih slučajeva povezanih s radom. Današnje ažuriranje Direktive o karcinogenim i mutagenim tvarima jedan je od prvih koraka našeg ambicioznog plana za borbu protiv raka. To pokazuje da smo odlučni djelovati i da nema kompromisa kad je riječ o zdravlju radnika. S obzirom na veliku zdravstvenu krizu uzrokovanu bolešću COVID-19, još ćemo intenzivnije raditi na zaštiti radnika u Europi. Razmotrit ćemo konkretne načine za postizanje tog cilja putem budućeg strateškog okvira za sigurnost i zdravlje na radu.

Stella Kyriakides, povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane, izjavila je: Prioritet nam je umanjiti patnju prouzročenu rakom i stoga je prevencija vrlo važna. Danas započinjemo s radom na europskom planu za borbu protiv raka i poduzimamo važan korak za zaštitu naših radnika od izloženosti opasnim tvarima na radnome mjestu. Tim ćemo planom nastojati suzbijati glavne čimbenike rizika od raka, ali i usmjeravati pacijente na svakom koraku njihova puta i poboljšavati kvalitetu njihova života.

Tri nove ili revidirane granične vrijednosti

Direktiva o karcinogenim i mutagenim tvarima redovito se ažurira u skladu s novim znanstvenim dokazima i tehničkim podacima. Tri prethodna ažuriranja odnosila su se na izloženost radnika utjecaju 26 kemikalija. Današnjim se prijedlogom dodaju nove ili revidirane granične vrijednosti izloženosti na radnom mjestu za sljedeće tvari:

  • akrilonitril (nova granična vrijednost)
  • spojeve nikla (nova granična vrijednost)
  • benzen (smanjena granična vrijednost).

Koristi za radnike i poduzeća

Uvođenje novih ili revidiranih graničnih vrijednosti izloženosti na radnom mjestu za akrilonitril, spojeve nikla i benzen imat će jasne koristi za radnike. Spriječit će se slučajevi raka i drugih teških bolesti povezanih s radom, čime će se poboljšati zdravlje i kvaliteta života radnika.

Prijedlog će koristiti i poduzećima jer će im smanjiti troškove nastale zbog lošeg zdravlja radnika i raka povezanog s radom, primjerice zbog izostanaka s posla i isplata osiguranja.

Izrada prijedloga i daljnji koraci

Inicijativa je razvijena u bliskoj suradnji sa znanstvenicima, predstavnicima radnika, poslodavcima i državama članicama EU-a. Socijalni partneri (sindikati i organizacije poslodavaca) sudjelovali su putem savjetovanja u dvije faze.

Europski parlament i Vijeće sada će pregovarati o prijedlogu Komisije.

Kontekst

Ova se Komisija obvezala odlučnije boriti protiv raka te će do kraja 2020. predstaviti europski plan za borbu protiv raka. Plan će služiti kao potpora državama članicama u poboljšanju prevencije, otkrivanja i liječenja raka u EU-u uz istodobno smanjenje zdravstvenih nejednakosti među državama članicama i unutar njih.

U svojoj Komunikaciji „Jaka socijalna Europa za pravednu tranziciju” Komisija se obvezala preispitati strategiju za zdravlje i sigurnost na radu kako bi, među ostalim, smanjila izloženost opasnim tvarima, s ciljem održavanja visokih europskih standarda zdravlja i sigurnosti na radu. To je u skladu s europskim stupom socijalnih prava, koji su zajednički proglasili Europski parlament, Vijeće i Komisija na sastanku na vrhu za pravedno zapošljavanje i rast 17. studenoga 2017., i u kojem je utvrđeno pravo radnikâ na zdravo, sigurno i dobro prilagođeno radno okruženje, uključujući zaštitu od karcinogenih tvari.

Dodatno poboljšanje zaštite radnika od raka povezanog s radom tim je važnije jer je prema Europskoj agenciji za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) rak glavni uzrok smrtnih slučajeva povezanih s radom u EU-u: 52 % smrti povezanih s radom na godišnjoj razini trenutačno se pripisuje raku povezanom s radom, dok se 24 % pripisuje bolestima krvožilnog sustava, 22 % drugim bolestima i 2 % ozljedama.

Ova je inicijativa četvrta revizija Direktive o karcinogenim i mutagenim tvarima. U proteklih nekoliko godina Komisija je predložila tri inicijative za izmjenu tog zakonodavnog akta. Europski parlament i Vijeće donijeli su te tri inicijative, koje su se odnosile na 26 tvari, u prosincu 2017., siječnju 2019. i lipnju 2019.

Više informacija

Prijedlog Komisije za četvrtu reviziju Direktive o karcinogenim i mutagenim tvarima

Pitanja i odgovori koji se odnose na priopćenje: Borba protiv raka: Komisija predlaže bolju zaštitu radnika

Pojedinosti

Datum objave
22. rujna 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj