Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak14. travnja 2021.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 5 min

Borba protiv organiziranog kriminala: nova petogodišnja strategija za jačanje suradnje u cijelom EU-u i bolju upotrebu digitalnih alata u istragama

Komisija danas predstavlja novu strategiju EU-a za borbu protiv organiziranog kriminala, usmjerenu na jačanje kaznenog progona i pravosudne suradnje, borbu protiv organiziranih kriminalnih struktura i najbitnijih kaznenih djela, oduzimanje imovinske...

Borba protiv organiziranog kriminala: nova petogodišnja strategija za jačanje suradnje u cijelom EU-u i bolju upotrebu digitalnih alata u istragama

U strategiji se utvrđuju sredstva i mjere koje treba primjenjivati u sljedećih pet godina kako bi se razbili poslovni modeli i prekogranične strukture kriminalnih organizacija, na internetu i izvan njega.

Potpredsjednik za promicanje europskog načina života Margaritis Schinas izjavio je: Kriminalne mreže sve više upotrebljavaju nove tehnologije i iskorištavaju svaku priliku za širenje svojih nezakonitih aktivnosti, na internetu ili izvan njega. Nedavni istaknuti slučajevi kao što je EncroChat razotkrili su koliko su te organizirane kriminalne mreže sofisticirane. To pokazuje koliko su važne mjere koje poduzimamo u prekograničnoj borbi protiv organiziranog kriminala. Današnja strategija pomoći će da se kriminalce pogodi tamo gdje im to najviše šteti jer će biti usmjerena na razbijanje njihovih poslovnih modela, kojima pogoduje nedostatak koordinacije među državama.

Povjerenica za unutarnje poslove Ylva Johansson izjavila je: Jasna je potreba za intenzivnijom borbom protiv organiziranih kriminalnih skupina. One su jedna od najvećih prijetnji našoj sigurnosti. Vrlo su profesionalne i transnacionalne: 70 % kriminalnih skupina aktivno je u više od tri države članice. Brzo su se prilagodile pandemiji, preusmjerivši svoje aktivnosti na internet i na prodaju lažnih ili nepostojećih lijekova. Već smo otkrili pokušaj lažne prodaje više od milijarde doza cjepiva. Naša je strategija petogodišnji program za jačanje kaznenog progona u fizičkom i digitalnom svijetu na europskoj razini. Mjerama koje danas predlažemo povremena policijska suradnja prerast će u stalna policijska partnerstva. Pratit ćemo tokove novca kako bismo uhvatili kriminalce u financijskim istragama.

Strategijom se nastoji:

  • Ojačati kazneni progon i pravosudnu suradnju: Budući da u 65 % kriminalnih skupina aktivnih u EU-u zajednički djeluju državljani više država članica, učinkovita razmjena informacija među tijelima kaznenog progona i pravosudnim tijelima u cijelom EU-u najvažnija je za uspješnu borbu protiv organiziranog kriminala. Komisija će proširiti, modernizirati i ojačati financiranje Europske multidisciplinarne platforme za borbu protiv kaznenih djela (EMPACT), strukture koja od 2010. okuplja sva relevantna europska i nacionalna tijela, kako bi se utvrdilo koje su najveće kriminalne prijetnje i organizirao zajednički odgovor. Komisija će predložiti unapređenje okvira iz Prüma za razmjenu informacija o DNK-u, otiscima prstiju i registraciji vozila. Kako bi se tijelima za kazneni progon iz cijelog EU-a omogućila bolja suradnja u okviru modernog skupa pravila, Komisija će predložiti kodeks EU-a o policijskoj suradnji koji će objediniti postojeće mnoštvo različitih alata EU-a i multilateralne sporazume o suradnji. Postizanje cilja iz 2023. u pogledu interoperabilnosti informacijskih sustava za upravljanje sigurnošću, granicama i migracijama olakšat će tijelima za kazneni progon otkrivanje i suzbijanje krađe identiteta kojom se kriminalci često služe. Naposljetku, kako bi se bolje suzbijale kriminalne mreže koje djeluju na međunarodnoj razini, Komisija danas predlaže i početak pregovora o sporazumu o suradnji s Interpolom.
  • Podupirati uspješnije istrage kako bi se razbile strukture organiziranog kriminala i usmjeriti se na određena najbitnija kaznena djela: Potrebno je pojačati suradnju na razini EU-a kako bi se razbile strukture organiziranog kriminala. Kako bi se zajamčio uspješan odgovor na određene posebne oblike kaznenih djela, Komisija će predložiti reviziju pravila EU-a za suzbijanje kaznenih djela protiv okoliša te će uspostaviti paket instrumenata EU-a za borbu protiv krivotvorenja, posebno medicinskih proizvoda. Predstavit će i mjere za suzbijanje nezakonite trgovine kulturnim dobrima. Komisija danas predstavlja i strategiju za borbu protiv trgovine ljudima.
  • Onemogućiti stjecanje imovine kaznenim djelima: Više od 60 % kriminalnih mreža aktivnih u EU-u uključeno je u korupciju, više od 80 % služi se poduzećima koja regularno posluju kao kulisom za svoje aktivnosti, a oduzima se samo 1 % imovine stečene kaznenim djelima. Djelovanje protiv financiranja kriminala ključno je za otkrivanje, kažnjavanje i odvraćanje od kriminala. Komisija će predložiti reviziju pravila EU-a o oduzimanju imovinske koristi stečene kaznenim djelima, izraditi propise EU-a o sprečavanju pranja novca, poticati rano pokretanje financijskih istraga i ocijeniti postojeća antikorupcijska pravila EU-a. Time će se pridonijeti i sprečavanju infiltriranja u zakonito gospodarstvo.
  • Pripremiti kazneni progon i pravosuđe za digitalno doba: Kriminalci koriste internet za komunikaciju i počinjenje kaznenih djela i iza sebe ostavljaju digitalne tragove. Budući da 80 % kaznenih djela ima digitalnu komponentu, tijelima za kazneni progon i pravosuđu potreban je brz pristup digitalnim tragovima i dokazima. Oni također moraju upotrebljavati modernu tehnologiju i posjedovati alate i vještine kako bi držali korak s modernim načinima rada kriminalaca. Komisija će analizirati i opisati moguće pristupe zadržavanju podataka te predložiti daljnje korake za rješavanje pitanja zakonitog pristupa šifriranim informacijama u kontekstu kaznenih istraga i progona pri kojem bi se ujedno zaštitila privatnost i sigurnost komunikacija. Komisija će surađivati s relevantnim agencijama EU-a kako bi nacionalnim tijelima osigurala alate, znanje i operativnu stručnost koji su potrebni za provođenje digitalnih istraga.

Kontekst

Današnja strategija dio je rada EU-a na poboljšanju sigurnosti svih stanovnika Europe, kako je navedeno u Strategiji EU-a za sigurnosnu uniju.

Strategija za borbu protiv organiziranog kriminala temelji se na Europolovoj najnovijoj četverogodišnjoj procjeni prijetnje teškog i organiziranog kriminala objavljenoj 12. travnja 2021.

Više informacija

Komunikacija o strategiji EU-a za borbu protiv organiziranog kriminala za razdoblje 2021. – 2025.

Radni dokument službi Komisije o EMPACT-u, glavnom instrumentu EU-a za suradnju u borbi protiv organiziranog i teškog međunarodnog kriminala

Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu o suradnji između EU-a i Interpola

Prošireno priopćenje: Strategija EU-a za borbu protiv organiziranog kriminala i Strategija EU-a za borbu protiv trgovanja ljudima

Informativni članak: Borba protiv organiziranog kriminala

Priopćenje za medije: Borba protiv trgovine ljudima: nova strategija za sprečavanje trgovine ljudima, razbijanje kriminalnih poslovnih modela, zaštitu i osnaživanje žrtava

Izvješća Europola o razvoju organiziranog kriminala tijekom pandemije bolestiCOVID-19

Europolova Procjena prijetnje teškog i organiziranog kriminala u EU-u za 2021.

Pojedinosti

Datum objave
14. travnja 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj