Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak3. svibnja 2023.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

Borba protiv korupcije: Stroža pravila za borbu protiv korupcije u EU-u i svijetu

Današnji skup mjera uključuje nova jača pravila kojima se kriminaliziraju kaznena djela korupcije i usklađuju sankcije diljem EU-a, kao i poseban režim sankcija u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike usmjeren na teška djela korupcije.

Borba protiv korupcije: Stroža pravila za borbu protiv korupcije u EU-u i svijetu

Komisija danas poduzima odlučne mjere za borbu protiv korupcije u EU-u i diljem svijeta, čime ispunjava obvezu koju je predsjednica von der Leyen preuzela u govoru o stanju Unije 2022.

Danas predstavljeni prijedlozi prekretnica su u borbi protiv korupcije na nacionalnoj razini i razini EU-a. Komisija će pojačati svoje djelovanje oslanjajući se na postojeće mjere, jačati napore za uključivanje sprečavanja korupcije u politike i programe EU-a te aktivno podupirati rad država članica na uspostavi snažnih antikorupcijskih politika i zakonodavstva. U godišnjem ciklusu izvješća o vladavini prava Komisija prati razvoj događaja u području borbe protiv korupcije na nacionalnoj razini te utvrđuje izazove i pitanja u preporukama državama članicama.

Današnji skup mjera uključuje nova jača pravila kojima se kriminaliziraju kaznena djela korupcije i usklađuju sankcije diljem EU-a, kao i poseban režim sankcija u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP) usmjeren na teška djela korupcije diljem svijeta. Te nove mjere snažno su usmjerene na prevenciju i stvaranje kulture integriteta u kojoj se korupcija ne tolerira, te se istodobno jačaju provedbeni alati.

Ključni elementi današnjih prijedloga:

I. Komunikacija o borbi protiv korupcije

U zajedničkoj komunikaciji Komisija i Visoki predstavnik objedinjuju postojeće rezultate i razvijaju nove smjernice i alate na razini EU-a i razini država članica, čime se doprinosi i predanosti borbi protiv korupcije na globalnoj razini. Mreža EU-a protiv korupcije, koja okuplja tijela za izvršavanje zakonodavstva, javna tijela, stručnjake, civilno društvo i druge dionike, djelovat će kao katalizator za sprečavanje korupcije diljem EU-a te će razviti najbolje prakse i praktične smjernice. Jedna od ključnih zadaća Mreže bit će pružanje potpore Komisiji u mapiranju zajedničkih područja u kojima su rizici od korupcije visoki diljem EU-a. Rad Mreže uključit će se u strategiju EU-a za borbu protiv korupcije, koja će se razviti uz savjetovanje s Europskim parlamentom i Vijećem, kako bi se maksimalno povećao učinak i usklađenost djelovanja EU-a.

U institucijama EU-a nulta je tolerancija prema korupciji. U Komunikaciji se detaljno opisuju etička pravila, pravila o integritetu i transparentnosti koja su na snazi za sprečavanje korupcije u institucijama EU-a. Taj se okvir ne smije primjenjivati samo strogo i dosljedno, već se mora i stalno ažurirati.

II. Stroža pravila za borbu protiv korupcije

Komisija predlaže novu Direktivu o borbi protiv korupcije.   

Prijedlogom se modernizira postojeći pravni okvir EU-a za borbu protiv korupcije:

a) sprečavanje korupcije i izgradnja kulture integriteta

  • Podizanje svijesti o korupciji provođenjem informativnih kampanja i kampanja za podizanje svijesti, istraživačkih i obrazovnih programa za smanjenje rizika od korupcije i kaznenih djela.
  • Osiguravanje da se na javni sektor primjenjuju najviši standardi nametanjem obveze državama članicama da donesu učinkovita pravila o otvorenom pristupu informacijama od javnog interesa, otkrivanju sukoba interesa u javnom sektoru i njihovu upravljanju, otkrivanju i provjeri imovine javnih službenika te reguliranju interakcije između privatnog i javnog sektora.
  • Osnivanje specijaliziranih tijela za borbu protiv korupcije te osiguravanje odgovarajućih resursa i osposobljavanja tijela odgovornih za sprečavanje i borbu protiv korupcije.

b) Jedan pravni akt za sva kaznena djela korupcije i sankcije

  • Usklađivanje definicija kaznenih djela korupcije kako bi se obuhvatilo ne samo podmićivanje, već i pronevjera, trgovanje utjecajem, zlouporaba funkcija te ometanje pravosuđa i nezakonito bogaćenje povezano s kaznenim djelima korupcije. Prijedlogom sva kaznena djela iz Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije postaju obvezna u skladu s pravom EU-a te se objedinjuje korupcija u javnom i privatnom sektoru.
  • Veća razina kaznenih sankcija za fizičke i pravne osobe te usklađivanje otegotnih i olakotnih okolnosti.

c) Osiguravanje učinkovitih istraga i kaznenog progona korupcije

  • Istražni alati: Države članice morat će osigurati da tijela kaznenog progona i tužitelji raspolažu odgovarajućim istražnim alatima za borbu protiv korupcije.
  • Imunitet ili povlastice od istrage i kaznenog progona: Države članice morat će osigurati ukidanje povlastica i imuniteta tijekom istraga korupcije pravodobnim, učinkovitim i transparentnim postupkom koji je unaprijed utvrđen zakonom.
  • Uvođenje minimalnih pravila o zastari kako bi se osiguralo dovoljno vremena za privođenje kaznenih djela korupcije pravdi.

III. Proširenje paketa instrumenata sankcija ZVSP-a kako bi se obuhvatila ozbiljna djela korupcije

Sankcije EU-a pomažu u postizanju ključnih ciljeva ZVSP-a kao što su očuvanje mira, jačanje međunarodne sigurnosti te konsolidacija i podupiranje demokracije, međunarodnog prava i ljudskih prava. Današnjim prijedlogom EU će se moći boriti protiv teških djela korupcije diljem svijeta, bez obzira na to gdje se javljaju.  Njime će se dopuniti i poboljšati unutarnji i vanjski instrumenti EU-a za borbu protiv korupcije te pokazati odlučnost EU-a da se u borbi protiv korupcije koristi svim alatima, uključujući sankcije ZVSP-a.

Više informacija nalazi se u priopćenju.

Pojedinosti

Datum objave
3. svibnja 2023.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj