Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak8. lipnja 2017.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 5 min

Bolja regulativa za bolje rezultate – vaše nam je mišljenje bitno

Podijelite svoje mišljenje o Komisijinim inicijativama u bilo kojoj fazi zakonodavnog postupka.

Europsak zastava ispred Berlaymonta

Europska komisija odlučna je u svojoj namjeri da promijeni sadržaj i način svojega rada. Želimo osigurati da svi naši prijedlozi pridonesu ostvarenju ciljeva politike uz minimalne troškove i da građanima, poduzećima i radnicima omoguće najveću korist, a da pritom ne dovode do nepotrebnog administrativnog opterećenja.

U našem planu za bolju regulativu naglašava se da se mjere politike trebaju temeljiti na dokazima i biti dobro osmišljene.

To znači da problem prvo ocjenjujemo kako bismo utvrdili je li potrebno djelovanje na razini EU-a. Zatim na temelju najboljih dostupnih dokaza razmatramo alternativne mogućnosti za ostvarivanje ciljeva politike. Ishod tog postupka pomaže nam da politike ili propise oblikujemo tako da osiguramo da svi uključeni od njih zaista imaju stvarne koristi.

Komisija namjerava veću pozornost posvetiti mišljenju građana i dionika i voditi računa o njihovim primjedbama. Stoga smo izradili web-mjesto na kojem možete pratiti inicijative i dati nam svoje mišljenje.

Povratne informacije uzimamo u obzir u svakoj fazi zakonodavnog postupka – od predstavljanja početne ideje i Komisijina donošenja zakonodavnog prijedloga do donošenja novog zakonodavnog akta i tijekom evaluacijskog postupka.

Želite li izraziti svoje mišljenje, na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Početna ideja

Prije nego što započne s pripremom nove inicijative, Europska komisija objavljuje plan djelovanja.

U planu djelovanja objašnjava se sljedeće:

• kontekst politike
• utvrđeni problem
• ciljevi nove politike
• zašto je potrebno djelovanje na razini EU-a
• kako ćemo doprijeti do građana i dionika i dobiti njihovo mišljenje.

Ako je vjerojatno da će nova inicijativa politike znatno utjecati na gospodarstvo, okoliš ili društvo u cijeloj Europi, Komisija objavljuje detaljniji plan djelovanja u kojem navodi alternativne mogućnosti politike i procjenjuje njihov potencijalni učinak. Taj detaljni plan djelovanja zove se početna procjena učinka.

Pošaljite nam svoje mišljenje o našim početnim idejama za nove mjere politike. Na taj način možemo osigurati da se bavimo rješavanjem bitnih problema i dobiti dragocjene informacije za poduzimanje daljnjih mjera. Možete komentirati i planove za evaluaciju ili izmjene postojećih propisa. Komentari na plan djelovanja i početnu procjenu učinka primaju se tijekom razdoblja od 4 tjedna.

Svi zaprimljeni komentari objavljuju se na našem web-mjestu, a na kraju postupka sažimaju se u obliku sažetog izvješća.

U tom se izvješću objašnjava i kako je Komisija primljene komentare uzela u obzir.

Javno savjetovanje

Nakon što steknemo jasniji uvid u problem i način kako ga riješiti, pokrećemo javno savjetovanje tijekom kojeg svi zainteresirani mogu izraziti svoje mišljenje.

Zaprimljene povratne informacije pomažu nam utvrditi u kojem smjeru nastaviti rad na novoj politici ili kako izmijeniti postojeće zakonodavstvo.

Javno savjetovanje služi nam prije svega da čujemo vaše mišljenje:

• u fazi utvrđivanja novih mjera politike
• u fazi evaluacije funkcioniranja postojećih propisa.

Javna savjetovanja obično se organiziraju u obliku internetskog upitnika, uz koji se objavljuje i popratni dokument s kontekstualnim informacijama, i otvorena su za sudjelovanje tijekom najmanje 12 tjedana. Kad je riječ o pitanjima koja se odnose na malu i usko definiranu skupinu dionika ili koja su veoma tehničke prirode, možemo organizirati ciljano savjetovanje usmjereno na ciljanu skupinu dionika. Ishod savjetodavnih aktivnosti uključuje se u sažeto izvješće.

Prijedlog Komisije Europskom parlamentu i Vijeću

Nakon što Komisija donese zakonodavni prijedlog, dostavlja ga Europskom parlamentu i Vijeću. O njemu se možete očitovati tijekom razdoblja od 8 tjedana. Sva se mišljenja sažimaju i dostavljaju Europskom parlamentu i Vijeću kako bi ih uzeli u obzir u zakonodavnom postupku.

Nacrt provedbenih i delegiranih akata

Delegiranim ili provedbenim aktima izmjenjuju se ili dopunjuju dijelovi postojećeg propisa koji nisu ključni ili se utvrđuju tehnički ili posebni elementi koji su potrebni za provedbu zakonodavnih akata koje donesu Europski parlament i Vijeće.

Uzmimo na primjer uredbu o označavanju hrane . Vijeće i Europski parlament delegirali su Komisiji ovlast za prilagodbu definicije sintetiziranih nanomaterijala tehničkom i znanstvenom napretku na razdoblje od pet godina. Stoga kada poduzeće razvije novi prehrambeni aditiv koji je obuhvaćen tom definicijom i upotrebljava ga u namirnicama, na popisu sastojaka mora biti jasno navedeno da sadržava nanomaterijale. Znači, Komisija ne mora izraditi zakonodavni prijedlog o uključivanju tog aditiva na popis niti je potrebno da Vijeće i Europski parlament donesu takav zakonodavni prijedlog.

O nacrtu tekstova nekih od tih delegiranih i provedbenih akata možete izraziti svoje mišljenje. Za očitovanja su vam na raspolaganju 4 tjedna. Ovisno o kojoj je vrsti akta riječ, dva su načina na koje možete saznati kako je vaš doprinos uzet u obzir:
1. U slučaju delegiranog akta Komisija u obrazloženju, koje se objavljuje uz doneseni akt, objašnjava kako su doprinosi uzeti u obzir.
2. U slučaju provedbenog akta način na koji su doprinosi uzeti u obzir Komisija objašnjava na sastanku odbora koji preispituje Komisijin prijedlog ili savjetuje u vezi s njim.

Kako poboljšati postojeće zakonodavstvo

Imate li prijedloge o tome kako povećati učinkovitost propisa EU-a? Ili znate kako možemo smanjiti administrativne troškove?

Svoje ideje Komisiji možete poslati bilo kada, i to s pomoću posebnog internetskog obrasca „Smanjenje opterećenja”.

Na temelju vaših doprinosa platforma REFIT (skupina koju čine predstavnici nacionalnih vlada i skupina dionika uspostavljena radi doprinosa pojednostavnjenju prava EU-a i smanjenju administrativnog opterećenja) oblikovat će prijedloge za poboljšanje koji će se dostaviti Komisiji.

Platforma REFIT Komisiji podnosi prijedloge za poboljšanje.

Komisija zatim odgovara na sve prijedloge i redovito i javno objašnjava koje daljnje korake namjerava poduzeti.

Učinili smo zakonodavni postupak javnim i transparentnim. Sada nam je potreban vaš doprinos.

Oblikujmo EU zajedno!

Saznajte više:

Komisijin plan za bolju regulativu

Zakonodavni postupak EU-a

Kako možete pridonijeti zakonodavnom postupku?

Pojedinosti

Datum objave
8. lipnja 2017.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj