Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak29. travnja 2021.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

Bolja regulativa: Udruživanje snaga radi poboljšanja zakonodavstva EU-a i pripreme za budućnost

Komisija je danas donijela Komunikaciju o boljoj regulativi u kojoj iznosi nekoliko prijedloga za poboljšanje zakonodavnog postupka EU-a. Kako bi se potaknuo oporavak Europe, važnije je nego ikad prije donositi što učinkovitije propise te ih što...

Bolja regulativa: Udruživanje snaga radi poboljšanja zakonodavstva EU-a i pripreme za budućnost

Potpredsjednik za međuinstitucijske odnose i predviđanja Maroš Šefčovič izjavio je: Komisija već ima jedan od najboljih sustava bolje regulative u svijetu, ali moramo se još više potruditi. Stoga nastavljamo pojednostavnjivati zakonodavstvo i smanjivati opterećenje u njegovoj primjeni uz bolje korištenje strateškog predviđanja te podupirati održivost i digitalizaciju. Međutim, da bismo u tome uspjeli, potrebna je suradnja među dionicima uključenima u oblikovanje kvalitetnih politika EU-a, što će Europu učiniti snažnijom i otpornijom.

Pritom je ključna suradnja među institucijama EU-a, s državama članicama i dionicima, uključujući socijalne partnere, poduzeća i civilno društvo. Kako bi pomogla u suočavanju s trenutačnim i budućim izazovima, Komisija je predložila sljedeće mjere:

  • uklanjanje prepreka i prekomjerne birokracije koje usporavaju ulaganja i izgradnju infrastrukture 21. stoljeća, u suradnji s državama članicama, regijama i ključnim dionicima
  • pojednostavnjenje javnih savjetovanja uvođenjem jedinstvenog poziva na očitovanje na poboljšanom portalu Iznesite svoje mišljenje
  • uvođenje pristupa „jedan za jedan” kako bi se smanjilo opterećenje za građane i poduzeća obraćanjem veće pozornosti na posljedice i troškove primjene zakonodavstva, prije svega za mala i srednja poduzeća Tim se načelom osigurava da se sva novouvedena opterećenja kompenziraju uklanjanjem odgovarajućih opterećenja u istom području politike.
  • integriranje ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda kako bi se osiguralo da zakonodavni prijedlozi doprinose Programu održivog razvoja do 2030.
  • poboljšani pristup i snažnija potpora održivosti i digitalnoj transformaciji u okviru bolje regulative
  • uključivanje strateškog predviđanja u oblikovanje politika kako bi se osiguralo da su orijentirane na budućnost, primjerice uzimajući u obzir nove vodeće trendove u ekološkom, digitalnom, geopolitičkom i društveno-gospodarskom području

Daljnji koraci

Bolja regulativa zajednički je cilj i odgovornost svih institucija EU-a. Savjetovat ćemo se s Europskim parlamentom i Vijećem u vezi s njihovim radom na procjeni i praćenju učinka zakonodavstva EU-a i programa potrošnje EU-a. Usto, pri donošenju politika bliže ćemo surađivati s lokalnim, regionalnim i nacionalnim tijelima te socijalnim partnerima.

Neki od novih elemenata ove Komunikacije već su se počeli primjenjivati, primjerice rad platforme Fit for Future, na kojoj se pružaju savjeti o tome kako učiniti zakonodavstno EU-a lakšim za primjenu te učinkovitim i orijentiranim na budućnost. Ostali će se pokrenuti u nadolazećim mjesecima. Ove će se godine, među ostalim, učiniti sljedeće:

  • godišnji pregled opterećenosti za 2020., u kojem se iznose rezultati rada Komisije na smanjenju opterećenja
  • revidirane smjernice i paket instrumenata za bolju regulativu kako bi se uzeli u obzir novi elementi Komunikacije i pružile konkretne smjernice službama Europske komisije za pripremu novih inicijativa i prijedloga te za upravljanje i evaluaciju postojećih

Pozadina

Komisija je 2019. provela pregled stanja svojeg programa za bolju regulativu i potvrdila da sustav općenito dobro funkcionira, no da su potrebna poboljšanja kako bi se bolje iskoristilo stečeno iskustvo.

EU ima dugu povijest donošenja politika utemeljenih na dokazima, uključujući smanjenje regulatornog opterećenja od 2002. To obuhvaća redovite evaluacije postojećih propisa, vrlo napredni sustav procjene učinka, prvorazredan pristup savjetovanju s dionicima i sveobuhvatan program za smanjenje opterećenja (REFIT).

Više informacija

Komunikacija o boljoj regulativi 2021.

Pitanja i odgovori o Komunikaciji o boljoj regulativi 2021.

Pregled stanja 2019.

Agenda za bolju regulativu

Zakonodavni postupak u EU-u

Portal Iznesite svoje mišljenje

Platforma Fit for Future

REFIT – Pojednostavnjivanje propisa EU-a i smanjenje troškova

Pojedinosti

Datum objave
29. travnja 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj