Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak29. lipnja 2017.Predstavništvo u Hrvatskoj

Antimikrobna otpornost: Komisija pojačava napore novim akcijskim planom

Komisija je danas donijela novi akcijski plan za suzbijanje antimikrobne otpornosti (AMR), sve veće prijetnje koja svake godine u EU-u uzrokuje 25 000 smrtnih slučajeva i 1,5 milijardi eura gospodarskog gubitka. Temelji se na pristupu „Jedno zdravlje...

Antimikrobna otpornost

Plan uključuje smjernice za promicanje razborite uporabe antimikrobnih sredstava kod ljudi, koje se odnose na sve sudionike – liječnike, medicinske sestre, ljekarnike, zaposlene u bolnicama i druge koji su uključeni u uporabu antimikrobnih sredstava. One su dopuna smjernicama za prevenciju i kontrolu zaraza koje možda postoje na nacionalnoj razini.

Osim toga, planom se predviđa više od 75 mjera koje se temelje na tri glavna stupa:

Prvi stup: pretvaranje EU-a u regiju najbolje prakse

Pretvaranje EU-a u regiju najbolje prakse zahtijeva bolje dokaze, bolju koordinaciju i nadzor te bolje kontrolne mjere. Na taj će se način državama članicama pomoći da uspostave, provedu i nadziru svoje nacionalne akcijske planove „Jedno zdravlje” u području antimikrobne otpornosti u skladu s obvezom koju su preuzele na Svjetskoj zdravstvenoj skupštini 2015. Primjeri Komisijine potpore uključuju osiguravanje podataka utemeljenih na dokazima uz podršku naših agencija, ažuriranje provedbenog zakonodavstva EU-a o nadzoru i prijavi antimikrobne otpornosti kod životinja, ljudi i u hrani, omogućavanje međusobnog učenja, razmjenu inovativnih ideja i postizanje konsenzusa te sufinanciranje aktivnosti u državama članicama radi suzbijanja antimikrobne otpornosti. Akcijski plan proširit će se tako da uključuje okolišne aspekte kao jedan od glavnih čimbenika koji uzrokuje razvoj i širenje antimikrobne otpornosti.

Drugi stup: poticanje istraživanja, razvoja i inovacija

Cilj mjera u istraživačkom dijelu plana jest potaknuti istraživanja i inovacije, osigurati dragocjene informacije za politike utemeljene na znanosti i pravne mjere za borbu protiv antimikrobne otpornosti te riješiti problem nedostatka znanja, primjerice o ulozi antimikrobne otpornosti u okolišu. Komisija će u partnerstvu s državama članicama i industrijom, uključujući mala i srednja poduzeća, raditi na suzbijanju problema antimikrobne otpornosti kod bakterija, gljivica i parazita. Posebna pozornost posvetit će se popisu prioritetnih patogena WHO-a te tuberkulozi, HIV-u/AIDS-u, malariji i zanemarenim zaraznim bolestima.

Programi financiranja i partnerstva usmjerit će se na poboljšanje znanja o učinkovitom suzbijanju i nadzoru zaraza, uključujući nove dijagnostičke postupke, te na razvoj novih terapeutskih postupaka i preventivnih cjepiva. Mjere u tim prioritetnim područjima pridonijet će poboljšanju javnog zdravlja i ostvarenju gospodarskih i društvenih koristi diljem Europe i šire.

Treći stup: oblikovanje globalnog programa

Iako su područja djelovanja međunarodno dogovorena, EU će raditi na jačanju angažmana i suradnje s multilateralnim organizacijama te pojačati suradnju s najpogođenijim zemljama u razvoju.Kao jedno od najvećih tržišta poljoprivrednih proizvoda EU može imati bitnu ulogu u promicanju svojih standarda i mjera za rješavanje problema antimikrobne otpornosti sa svojim trgovinskim partnerima. U području istraživanja EU će se osloniti na svoje uspješne međunarodne inicijative velikih razmjera, kao što su Partnerstvo europskih zemalja i zemalja u razvoju u kliničkim ispitivanjima (EN) i Inicijativa o zajedničkom planiranju, te će dodatno osnažiti i povezati globalna istraživanja u području antimikrobne otpornosti.

Pojedinosti

Datum objave
29. lipnja 2017.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj