Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak9. rujna 2022.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 5 min

Aktivnosti u području okoliša: Komisija poziva na bolju primjenu pravila EU-a u području okoliša radi zaštite zdravlja ljudi i okoliša

Komisija u okviru pregleda surađuje s državama članicama kako bi one mogle bolje primjenjivati politike i pravila u području okoliša.

Aktivnosti u području okoliša: Komisija poziva na bolju primjenu pravila EU-a u području okoliša radi zaštite zdravlja ljudi i okoliša

Komisija je danas objavila treći pregled aktivnosti u području okoliša (EIR), ključni alat za izvješćivanje kojim se pridonosi provedbi propisa u području okoliša i ističe važnost provedbe pravila u tom području. Vrlo je važno smanjiti zaostajanje u provedbi propisa Unije na terenu kako bi se postigli dobri rezultati u području okoliša za građane te održali jednaki uvjeti za poduzeća, a istodobno otvorile prilike za gospodarski razvoj.

Povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius izjavio je: Ovogodišnji pregled aktivnosti u području okoliša poziva na djelovanje. Iako pokazuje određeni napredak od prethodnog preispitivanja, bojim se da u nekim područjima ima sve više nedostataka u provedbi, zbog čega smo izloženiji onečišćenju okoliša i povezanim rizicima. Ova analiza državama članicama nudi alate i informacije potrebne za kvalitetniju provedbu i bolju zaštitu zdravlja i okoliša. Iskoristimo je što bolje!

U ovom Pregledu aktivnosti u području okoliša donose se zaključci i utvrđuju trendovi na razini EU-a na temelju izvješća 27 zemalja u kojima se prikazuje trenutačno stanje provedbe prava EU-a u području okoliša. Uključuje obilje informacija o tome koliko dobro vlade EU-a štite kvalitetu zraka koji građani udišu, vode koju piju i prirode koja ih okružuje. Nadalje, u okviru pregleda utvrđuju se prioritetne mjere za poboljšanje u svakoj državi članici.

Trenutačno stanje u glavnim područjima politike zaštite okoliša

  • Bioraznolikost u EU-u i dalje se smanjuje. Među staništima u najlošijem su stanju u cijelom EU-u poluprirodni travnjaci te nadignuti, prijelazni i ravni cretovi. Šume su pod velikim pritiskom i većina država članica mora još intenzivnije raditi na dovršenju svoje mreže Natura 2000.
  • Voda: postizanje dobrog stanja vodnih tijela napreduje sporo, a neke države članice kasne s donošenjem ključnih instrumenata za rješavanje tog problema, posebno planova upravljanja riječnim slivom. Neke države članice moraju na vrijeme donijeti i plan zaštite od poplava. Osim toga, provedbena pravila za vodu za ljudsku potrošnju u nekoliko su zemalja i dalje zabrinjavajuća. Osim toga, pravila EU-a o pročišćavanju nitrata i komunalnih otpadnih voda sporo se provode zbog neodgovarajućeg planiranja i infrastrukture, unatoč dostupnosti sredstava EU-a.
  • Kružno gospodarstvo: iako je većina država članica uspostavila nacionalne strategije i akcijske planove za kružno gospodarstvo, postoje znatne razlike između stopa produktivnosti resursa u državama članicama i stopa kružne upotrebe materijala. Stopama produktivnosti mjeri se koliko učinkovito gospodarstvo upotrebljava resurse u proizvodnji, dok se stopama kružne uporabe materijala mjeri udio oporabljenog materijala koji se vraća u gospodarstvo. Potrebno je poduzeti dodatne mjere kako bi se poboljšao potencijal recikliranja plastike, građevinskih materijala i tekstila. Nastanak otpada još se uvijek teško sprječava u svim državama članicama, a u nekim je zemljama potrebno riješiti problem odlagališta otpada koja nisu u skladu sa standardima.
  • Onečišćenje zraka i dalje je velik zdravstveni problem za Europljane. Države članice moraju sustavno i dosljedno ispunjavati zahtjeve za praćenje kvalitete zraka kako bi zrak bio čišći u državama članicama i cijelom EU-u. Postizanje usklađenosti zahtijeva stroge mjere, od kojih su najistaknutije prelazak na održivu mobilnost utemeljenu na obnovljivim izvorima energije te uvođenje poljoprivrednih tehnika s niskom razinom emisija, među ostalim za stočarstvo te gospodarenje stajskim gnojem i gnojivom.
  • Klima: propisi o klimi dobro se provode u cijelom EU-u, no sada je važno postići dogovor o paketu mjera za smanjenje emisija za 55 %, kako je utvrđeno u Europskom zakonu o klimi za 2030. Potrebno je napraviti više i u pogledu prilagodbe u svakoj državi članici i na razini EU-a teškoj činjenici da su posljedice klimatskih promjena sve ozbiljnije. Odgovarajuće mjere za sprečavanje i/ili smanjenje štete koju uzrokuju klimatske promjene donose znatne gospodarske, okolišne i društvene koristi.

Elementi koji omogućuju provedbu

Mnoge države članice moraju osigurati više financijskih sredstava za pokrivanje potreba za ulaganjima u sve okolišne ciljeve i prioritete. U ovom se Pregledu aktivnosti u području okoliša po prvi put za svaku državu članicu raspoloživa financijska sredstva za provedbu u području okoliša uspoređuju s potrebama za ulaganjima. Za postizanje okolišnih ciljeva u EU-u je potrebno uložiti 110 milijardi eura godišnje. Gotovo dvije trećine sredstava koja bi se još trebala uložiti u području okoliša odnose se na općenito rješavanje problema onečišćenja i upravljanje vodnim tijelima.

Prilagodba i jačanje administrativnih kapaciteta država članica ključni su za pravnu usklađenost i provedbu propisa EU-a, a djelotvoran pristup pravosuđu na nacionalnoj razini važan je za provedbu zakonodavstva o okolišu. To su stupovi upravljanja okolišem. Većina država članica i dalje ima prostora za poboljšanje pristupa javnosti sudovima radi osporavanja odluka, akata ili propusta, posebno u područjima planiranja koja se odnose na vodu, prirodu i/ili kvalitetu zraka. Većina država članica ujedno mora bolje informirati javnost o pravima pristupa pravosuđu.

Kontekst

Prvi pregled aktivnosti u području okoliša donesen je u veljači 2017. Povezan je s politikom Komisije za bolju regulativu koja je usmjerena na bolju provedbu postojećih propisa i politika. Od njegova uvođenja mnoge su države članice organizirale nacionalne dijaloge u okviru pregleda o prioritetnim temama utvrđenima u njihovim izvješćima. U mnogim su slučajevima regionalne i lokalne vlasti te glavni dionici bili uključeni u dijalog.

Komisija u okviru pregleda surađuje s državama članicama kako bi one mogle bolje primjenjivati politike i pravila u području okoliša. Ako se dogovorena pravila ne provode na odgovarajući način, Komisija može poduzeti pravne mjere.

Informacije o povredama zaštite okoliša dostupne su na interaktivnoj karti i popisu.

Dodatne informacije

Pitanja i odgovori o pregledu aktivnosti u području okoliša

Glavno izvješće o pregledu aktivnosti u području okoliša

Izvješća za pojedine zemlje

Informativni članci po zemljama

Interaktivna karta postupaka zbog povrede prava EU-a u području okoliša

Videozapis o pregledu aktivnosti u području okoliša za 2022.

Internetska stranica pregleda aktivnosti u području okoliša

Pojedinosti

Datum objave
9. rujna 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj