Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak1. rujna 2020.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 1 min

Aktivnosti Marie Skłodowska-Curie: 80 milijuna eura za potporu 4000 istraživača i inovatora

Komisija je danas odabrala 74 nova konzorcija za međunarodnu i međusektorsku suradnju u okviru poziva na podnošenje prijedloga za razmjenu osoblja u području istraživanja i inovacija (RISE) iz 2020., u sklopu aktivnosti Marie Skłodowska-Curie (MSCA)...

Aktivnosti Marie Skłodowska-Curie: 80 milijuna eura za potporu 4000 istraživača i inovatora

Uključeni istraživači i inovatori surađivat će u svim sektorima i disciplinama u rješavanju globalnih izazova kao što su klimatske promjene, pandemija COVID-a 19 i digitalizacija. Na primjer, u okviru projekta „eUMaP” razvija se platforma za lokalna i javna tijela za bolje planiranje i upravljanje građevinskim komunalnim službama (energetika, voda, otpad, telekomunikacije itd.) tijekom krize, karantene ili zabrane kretanja.

Povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel izjavila je: U sklopu aktivnosti Marie Skłodowska-Curie istraživačima se omogućuje suradnja s kolegama iz cijelog svijeta. Poticanjem kreativnosti i poduzetništva pomažemo im da najsuvremenija istraživanja pretvore u inovativne proizvode i usluge koji su sada potrebnije no ikad prije. Želim puno uspjeha svim konzorcijima koje smo danas odabrali.

Razmjenom znanja i ideja u sklopu programa RISE promiče se međunarodna suradnja u područjima od istraživanja do tržišta u Europi i izvan nje. Oko 823 organizacije (uključujući 117 MSP-ova) iz 137 zemalja razmijenit će oko 4000 zaposlenika koji će sudjelovati u istraživačkim i inovacijskim aktivnostima u svim znanstvenim područjima. U tim razmjenama sudjeluju istraživači na doktorskoj razini, poslijedoktorski istraživači te tehničari, rukovodeće i administrativno osoblje.

Pojedinosti

Datum objave
1. rujna 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj