Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak25. travnja 2022.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 5 min

Akt o digitalnim uslugama: Komisija pozdravlja politički dogovor o pravilima za sigurno i odgovorno internetsko okruženje

Aktom o digitalnim uslugama utvrđuje se potpuno nov standard za odgovornost internetskih platformi u pogledu nezakonitog i štetnog sadržaja.

Akt o digitalnim uslugama: Komisija pozdravlja politički dogovor o pravilima za sigurno i odgovorno internetsko okruženje

Komisija je izrazila zadovoljstvo brzim političkim dogovorom o svojem prijedlogu Akta o digitalnim uslugama (DSA) iz prosinca 2020. koji su danas postigli Europski parlament i države članice EU-a. Aktom o digitalnim uslugama utvrđuje se potpuno nov standard za odgovornost internetskih platformi u pogledu nezakonitog i štetnog sadržaja. Njime će se bolje zaštititi korisnici interneta i njihova temeljna prava te će se utvrditi jedinstveni skup pravila na unutarnjem tržištu, što će pridonijeti rastu manjih platformi.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je: Današnji povijesni dogovor o Aktu o digitalnim uslugama jedinstven je i zbog brzine postizanja i zbog sadržaja. Aktom o digitalnim uslugama unaprijedit će se osnovna pravila za sve internetske usluge u Uniji. Zahvaljujući njemu internetsko okruženje i dalje će biti sigurno te će se zaštititi sloboda izražavanja i stvoriti prilike za digitalna poduzeća. U tom je aktu utjelovljeno načelo da ono što je nezakonito izvan interneta mora biti nezakonito i na njemu. Što su internetske platforme veće, to su veće i njihove odgovornosti. Današnjim se dogovorom dopunjuje politički dogovor o Aktu o digitalnim tržištima postignut prošlog mjeseca te se odašilje snažna poruka svim Europljanima, svim poduzećima u Uniji i našim međunarodnim partnerima.

Izvršna potpredsjednica za Europu spremnu za digitalno doba Margrethe Vestager dodala je: Aktom o digitalnim uslugama pridonosimo stvaranju sigurnog i odgovornog internetskog okruženja. Platforme bi trebale biti transparentne u pogledu svojih odluka o moderiranju sadržaja, sprečavati širenje opasnih dezinformacija i ograničavati dostupnost nesigurnih proizvoda na platformama za trgovanje. Današnjim dogovorom platformama namećemo odgovornost za rizike koje njihove usluge mogu predstavljati za društvo i građane.

Povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton nadovezao se: Aktom o digitalnim uslugama okončat ćemo eru u kojoj su se velike internetske platforme zbog svoje veličine ponašale bezobzirno jer se njime platformama nameću jasne, usklađene obveze koje su razmjerne njihovoj veličini, učinku i riziku. Komisiji se povjerava nadzor vrlo velikih platformi, uključujući mogućnost nametanja učinkovitih i odvraćajućih sankcija u iznosu do 6 % globalnog prometa ili čak zabrane poslovanja na jedinstvenom tržištu EU-a u slučaju opetovanih ozbiljnih povreda. Institucije EU-a odlučno su radile rame uz rame kako bi u rekordnom roku ostvarile ambiciju da zaštite naše građane na internetu.”

Novi okvir za digitalne usluge

Novi okvir iz Akta o digitalnim uslugama temelji se na europskim vrijednostima, uključujući poštovanje ljudskih prava, slobodu, demokraciju, jednakost i vladavinu prava. Njime će se preraspodijeliti ravnoteža između prava i odgovornosti korisnika, internetskih posrednika, uključujući internetske platforme i vrlo velike internetske platforme, te javnih tijela.

U Aktu o digitalnim uslugama utvrđene su obveze dužne pažnje na razini EU-a koje će se primjenjivati na sve pružatelje digitalnih usluga kojima se potrošači povezuju s robom, uslugama ili sadržajem. Pravila će obuhvaćati i nove postupke za brže uklanjanje nezakonitog sadržaja te sveobuhvatnu zaštitu temeljnih prava korisnika na internetu.

Područjem primjene Akta o digitalnim uslugama obuhvaćene su razne internetske posredničke usluge, a njihove će obveze na temelju tog akta ovisiti o njihovoj ulozi, veličini i utjecaju na internetski ekosustav. Među tim su internetskim posredničkim uslugama:

 • posredničke usluge koje nude mrežnu infrastrukturu: pružatelji pristupa internetu, voditelji registra naziva domena
 • usluge smještaja na poslužitelju kao što su računalstvo u oblaku i usluge smještaja internetskih stranica
 • vrlo velike internetske tražilice kojima se koristi više od 10 % od 450 milijuna potrošača u Uniji i koje stoga imaju veću odgovornost u suzbijanju nezakonitog sadržaja na internetu
 • internetske platforme koje povezuju prodavatelje i potrošače kao što su internetske platforme za trgovanje, trgovine aplikacijama, platforme ekonomije suradnje i platforme društvenih medija
 • vrlo velike internetske platforme čiji doseg obuhvaća više od 10 % od 450 milijuna potrošača u Uniji, što bi moglo predstavljati posebne rizike u pogledu širenja nezakonitog sadržaja i djelovanja štetnih po društvo.

Konkretno, Akt o digitalnim uslugama sadržava:

 • mjere za suzbijanje nezakonite robe, usluga ili sadržaja na internetu, kao što su:
  • mehanizam koji korisnicima omogućuje jednostavno označivanje takvog sadržaja, a platformama suradnju s takozvanim „pouzdanim označivačima”
  • nove obveze u pogledu sljedivosti poslovnih korisnika na internetskim platformama za trgovanje
 • nove mjere za jačanje uloge korisnika i civilnog društva, uključujući:
  • mogućnost da se ospore odluke platformi o moderiranju sadržaja i zatraži pravna zaštita putem mehanizma za izvansudsko rješavanje sporova ili sudske zaštite
  • pružanje mogućnosti provjerenim istraživačima da pristupe ključnim podacima najvećih platformi i nevladinim organizacijama da pristupe javnim podacima radi boljeg razumijevanja razvoja rizika na internetu
  • mjere transparentnosti za internetske platforme o različitim pitanjima, među ostalim u pogledu algoritama koji se upotrebljavaju za preporučivanje sadržaja ili proizvoda korisnicima
 • mjere za procjenu i ublažavanje rizika, kao što su:
  • obveze vrlo velikih platformi i vrlo velikih internetskih tražilica da poduzmu mjere koje se temelje na procjeni rizika kako bi spriječile zlouporabu svojih sustava te da svoje sustave za upravljanje rizikom podvrgnu neovisnim revizijama
  • mehanizmi za brzu i učinkovitu prilagodbu u odgovoru na krize koje utječu na javnu sigurnost ili javno zdravlje
  • nove zaštitne mjere za zaštitu maloljetnika i ograničenja uporabe osjetljivih osobnih podataka za ciljano oglašavanje
 • kad je riječ o vrlo velikim internetskim platformama, pojačan nadzor i praćenje provedbe pravila koje provodi Komisija. U okviru za nadzor i provedbu potvrđena je i važna uloga neovisnih koordinatora digitalnih usluga i Odbora za digitalne usluge.

Sljedeći koraci

Suzakonodavci sada moraju službeno odobriti politički dogovor postignut između Europskog parlamenta i Vijeća. Nakon donošenja Akt o digitalnim uslugama izravno će se primjenjivati u cijeloj Uniji, a njegova će primjena početi 15 mjeseci nakon stupanja na snagu ili 1. siječnja 2024., ovisno o tome što nastupi kasnije. Kad je riječ o vrlo velikim internetskim platformama i vrlo velikim internetskim tražilicama, Akt o digitalnim uslugama primjenjivat će se od ranijeg datuma, odnosno četiri mjeseca nakon što se odredi koje se platforme i tražilice ubrajaju u tu kategoriju.

Kontekst

Prijedlog akta o digitalnim uslugama, o kojem su Europski parlament i Vijeće postigli politički dogovor 22. ožujka 2022., Komisija je iznijela 15. prosinca 2020. zajedno s Prijedlogom akta o digitalnim tržištima (ažurirani dokument s pitanjima i odgovorima o tom aktu dostupan je ovdje). Politički dogovori o ta dva prijedloga nadopunjivat će se kako bi se u Uniji uspostavilo sigurno, otvoreno i pravedno internetsko okruženje.

Više informacija

Informativna stranica o Komisijinu prijedlogu Akta o digitalnim uslugama

Akt o digitalnim uslugama: Pitanja i odgovori o prijedlogu Komisije

Pojedinosti

Datum objave
25. travnja 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj