Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak6. rujna 2023.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

Akt o digitalnim tržištima: Komisija utvrdila šest nadzornika pristupa

U skladu s Aktom o digitalnim tržištima tim se istraživanjima tržišta nastoji utvrditi jesu li potkrijepljeni podnesci koje su ta poduzeća dostavila dovoljan dokaz da za predmetne usluge ne bi trebalo utvrditi status nadzornika pristupa.

Digital

Europska komisija danas je na temelju Akta o digitalnim tržištima utvrdila prvih šest nadzornika pristupa: to su Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta i Microsoft. Utvrđene su ukupno 22 osnovne usluge platforme koje pružaju nadzornici pristupa. Tih šest nadzornika pristupa sad će imati šest mjeseci da osigura potpunu usklađenost s obvezama iz Akta o digitalnim tržištima za svaku od utvrđenih osnovnih usluga platforme.

Na temelju Akta o digitalnim tržištima Europska komisija može utvrditi da su određene digitalne platforme „nadzornici pristupa” ako čine važnu pristupnu točku između poduzeća i potrošača u vezi s osnovnim uslugama platforme. Današnje odluke o utvrđivanju statusa donesene su nakon 45-dnevnog postupka preispitivanja koji je Komisija provela nakon što su je Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft i Samsung obavijestili o svojem potencijalnom statusu nadzornika pristupa. Konkretno, Komisija je utvrdila status nadzornika pristupa u pogledu sljedećih osnovnih usluga platforme:

 

1

 

Komisija je istodobno pokrenula četiri istraživanja tržišta kako bi dodatno ocijenila Microsoftove i Appleove podneske u kojima se tvrdi da neke od njihovih osnovnih usluga platforme nisu pristupne točke iako dosežu propisane pragove:

  • Microsoft: Bing, Edge i Microsoft Advertising
  • Apple: iMessage.

U skladu s Aktom o digitalnim tržištima tim se istraživanjima tržišta nastoji utvrditi jesu li potkrijepljeni podnesci koje su ta poduzeća dostavila dovoljan dokaz da za predmetne usluge ne bi trebalo utvrditi status nadzornika pristupa. Istraživanje bi trebalo biti dovršeno u roku od najviše pet mjeseci.

Osim toga, Komisija je pokrenula istraživanje tržišta kako bi dodatno ocijenila bi li Appleov iPadOS trebalo označiti kao nadzornika pristupa, unatoč tome što ne doseže propisane pragove. U skladu s Aktom o digitalnim tržištima, istraživanje bi trebalo biti dovršeno u roku od najviše 12 mjeseci.

Osim toga, iako Gmail, Outlook.com i Samsung Internet Browser dosežu pragove iz Akta o digitalnim tržištima te bi ih se na temelju toga trebalo smatrati nadzornicima pristupa, Komisija je zaključila da su Alphabet, Microsoft i Samsung dostavili dovoljno opravdane argumente iz kojih je vidljivo da te usluge nisu pristupne točke za odgovarajuće osnovne usluge platforme. Stoga je Komisija odlučila da Gmail, Outlook.com i Samsung Internet Browser neće označiti kao osnovne usluge platforme. Iz toga proizlazi da Samsung nije nadzornik pristupa ni za koju osnovnu uslugu platforme.

Sljedeći koraci za utvrđene nadzornike pristupa

Nakon što im se utvrdi status nadzornika pristupa, nadzornici pristupa imaju rok od šest mjeseci da se usklade s potpunim popisom mjera propisanih Aktom o digitalnim tržištima, čime se krajnjim korisnicima i poslovnim korisnicima usluga nadzornika pristupa omogućuje veći izbor i veća sloboda. Međutim, neke od obveza počet će se primjenjivati od trenutka utvrđivanja statusa, na primjer obveza obavješćivanja Komisije o svim eventualno planiranim koncentracijama među poduzećima. Obveza je poduzeća kojima je utvrđen status nadzornika pristupa da osiguraju i dokažu usklađenost s propisanim mjerama. U tu svrhu imaju šest mjeseci za podnošenje detaljnog izvješća o usklađenosti u kojem će opisati kako ispunjavaju svaku pojedinačnu obvezu iz Akta o digitalnim tržištima.

Komisija će pratiti provedbu i usklađenost s tim obvezama u praksi. Ako nadzornik pristupa ne poštuje obveze utvrđene u Aktu o digitalnim tržištima, Komisija mu može izreći novčanu kaznu u iznosu do 10 % ukupnog globalnog prihoda poduzeća, a u slučaju ponavljanja prijestupa kazna može iznositi do 20 %. U slučaju sustavnog kršenja propisa Komisija je ovlaštena donijeti i dodatne korektivne mjere kao što su obvezivanje nadzornika pristupa na prodaju poduzeća ili njegovih dijelova ili zabrana nadzorniku pristupa da stekne dodatne usluge povezane s uslugom za koju se sustavno krše propisi.

U budućnosti bi na temelju samoprocjene u pogledu relevantnih pragova i druga poduzeća mogla Komisiji dostaviti obavijesti u okviru Akta o digitalnim tržištima. U tom kontekstu Komisija kontinuirano provodi konstruktivne rasprave sa svim relevantnim poduzećima.

 

2

 

Dodatne informacije

Verzija odluka koja nije povjerljiva bit će dostupna na internetskim stranicama Komisije o Aktu o digitalnim tržištima nakon što se riješe pitanja povjerljivosti.

Tekst u Službenom listu EU-a

Pitanja i odgovori o Aktu o digitalnim tržištima 

Informativna stranica Akta o digitalnim tržištima

O nadzornicima pristupa

Pojedinosti

Datum objave
6. rujna 2023.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj