Skip to main content
Logotip Europske komisije
Predstavništvo u Hrvatskoj
Konferencije i sastanci na vrhu

U Kući Europe odžana nacionalna rasprava o "Nacrtu stupa socijalnih prava"

Predsjednik Juncker je najavio rad na Europskom stupu socijalnih prava u rujnu prošle godine, a prvi dokument, Prvi preliminarni nacrt europskog stupa socijalnih prava Europska komsija predstavila je u ožujku 2016, čime je pokrenuta opsežna javna...

Predsjednik Juncker je najavio rad na Europskom stupu socijalnih prava u rujnu prošle godine, a prvi dokument, Prvi preliminarni nacrt europskog stupa socijalnih prava Europska komsija predstavila je u ožujku 2016, čime je pokrenuta opsežna javna rasprava za prikupljanje mišljenja i komentara drugih europskih institucija, nacionalnih tijela i parlamenata, socijalnih partnera, dionika, civilnog društva, stručnjaka iz akademske zajednice i građana.

  • diplomatsko predstavništvo

Praktične informacije

Vrijeme
Jezici
hrvatski

Opis