Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Proširenje i Vanjska Politika EU
Proširenje i vanjska politika EU-a

Unija održava partnerstva s ključnim svjetskim dionicima, uključujući sile u usponu i regionalne skupine.

Zajednička vanjska i sigurnosna politika EU-a (ZVSP) kao glavni cilj ima rješavanje sukoba i promicanje međunarodnog razumijevanja. Temelji se na diplomaciji i poštivanju međunarodnih pravila. Druga važna područja međunarodnog djelovanja EU-a su trgovina, humanitarna pomoć i razvojna suradnja. Ciljevi vanjske i sigurnosne politike EU-a su:

  • zaštita mira
  • jačanje međunarodne sigurnosti
  • promicanje međunarodne suradnje
  • razvoj i jačanje demokracije
  • vladavina prava i poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda

Vanjsku i sigurnosnu politiku EU-a provode Visoki Predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku koji je ujedno i potpredsjednik Europske komisije, te diplomatska služba EU-a, Europska služba za vanjsko djelovanje. Vanjsko djelovanje EU-a vođeno je istim načelima na kojima se temelji i razvija EU i koje nastoji promicati diljem svijeta, uključujući načela mira, demokracije, vladavine prava, ljudskih prava i temeljnih sloboda. (Više o Europskoj Vanjskoj i Sigurnosnoj politici možete pronaći ovdje: Vanjska i sigurnosna politika (europa.eu))

Politika proširenja odnosi se na zemlje koje teže članstvu u Europskoj Uniji te potencijalnim kandidatima. Mogućnost članstva snažan je poticaj demokratskim i ekonomskim reformama u zemljama koje žele postati zemlje članice EU-a. Zemlje kandidatkinje su Albanija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska, dok Kosovo i Bosna i Hercegovina imaju status potencijalnih kandidata. Komisija je 12 listopada 2022. predložila da se Bosni i Hercegovini dodijeli status kandidata za članstvo u Europskoj Uniji. Ministri Europskih poslova na Vijeću Europske Unije podržali su odluku Komisije. Konačna odluka donesena je na sastanku Europskog vijeća 15. prosinca kada je Bosna i Hercegovina dobila status zemlje kandidata.

Europska Politika Susjedstva

Europska politika susjedstva postavlja temelj za efektivno i snažnije partnerstvo EU-a i njegovih južnih i istočnih susjeda. Politika susjedstva pokrenuta je 2003. kako bi se izbjegle nove podjele između proširenog EU-a i susjeda te kako bi se promicalo blagostanje, stabilnost i sigurnost svih zemalja. Europska politika susjedstva temelji se na vrijednostima demokracije, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava. (Više o Europskoj politici susjedstva možete pronaći ovdje: Europska politika susjedstva (europa.eu))

Global Gateway

Cilj strategije Global Gateway stvaranje je održivih i pouzdanih veza korisnih za ljude i planet. Strategija pomaže u rješavanju najhitnijih globalnih problema, od borbe protiv klimatskih promjena do poboljšanja zdravstvenih sustava te jačanja konkurentnosti i sigurnosti globalnih lanaca opskrbe.