Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak7. lipnja 2024.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 2 min

Napredak u oporavku ribljih populacija i ulaganja u izgradnju otpornog i održivog sektora ribarstva

Na temelju danas donesene Komunikacije Komisije potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se osigurala otpornost sektora ribarstva i dugoročna održivost ključnih vrsta u svim morskim bazenima. 

Napredak u oporavku ribljih populacija i ulaganja u izgradnju otpornog i održivog sektora ribarstva

Na temelju danas donesene Komunikacije Komisije „Održivo ribarstvo u EU-u: trenutačno stanje i smjernice za 2025.” potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se osigurala otpornost sektora ribarstva i dugoročna održivost ključnih vrsta u svim morskim bazenima.

U današnjoj se komunikaciji iznose smjernice za prijedloge Komisije o ribolovnim mogućnostima za 2025. i započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranim dionicima. Prijedlozima koji će se donijeti nakon ljeta nastojat će se održati riblji stokovi koji su već dosegnuli održive razine te istodobno pomoći u oporavku drugih stokova. Komunikacija Komisije temelji se na neovisnim znanstvenim procjenama.

Poboljšanja u sjeveroistočnom Atlantiku, Sredozemnom i Crnom moru

U Komunikaciji je istaknuto da su riblji stokovi u sjeveroistočnom Atlantiku u prosjeku unutar zdravih raspona, pri čemu najnovija procjena upućuje na odlične rezultate u pogledu održivosti, što dokazuje da odluke EU-a o održivom upravljanju ribarstvom i napori ribara donose rezultate. To se posebno odnosi na vode EU-a u Atlantiku. Međutim, nekoliko vrsta ključnih za ravnotežu ekosustava i komercijalne svrhe i dalje ostvaruje slabe rezultate.

Iako stokovi u Sredozemnom i Crnome moru polako postaju zdraviji, ribolovna smrtnost i dalje je previsoka. Iako je stopa ribolovne smrtnosti dosad bila na najnižoj razini, i dalje je 20 % viša od preporučene stope održivosti. Potrebni su veća predanost i stalni napori kako bi se ključne vrste i ekosustavi mogli u potpunosti oporaviti.

Stanje u Baltičkome moru i dalje je iznimno zabrinjavajuće jer se riblji stokovi i dalje smanjuju zbog različitih pritisaka. Četiri od deset stokova u Baltičkome moru više nisu ciljani i smiju se iskrcati samo kao usputni ulov. Komisija će nastaviti poduzimati mjere za uklanjanje svih vrsta pritisaka na riblje stokove i pomoći u poboljšanju stanja ekosustava u Baltičkom moru. Međutim, države članice trebale bi nastaviti ulagati napore kako bi preokrenule tu situaciju potpunom provedbom zakonodavstva EU-a.

Klimatski pritisci i nezakoniti, neprijavljeni i neregulirani ribolov utječu na obalne zajednice

Osim toga, Komunikacija pokazuje da su ribarske zajednice i dalje pogođene klimatskim promjenama, što dovodi do nesigurnosti zbog sve manje dostupnosti ribljih stokova o kojima ovise. To vrijedi i za zajednice koje se oslanjaju na izlovljene stokove.

Nadalje, nezakoniti, neprijavljeni i neregulirani (NNN) ribolov utječe na pristup ribara dostatnim resursima. Potrebno je uložiti više napora u borbu protiv njega, osiguravajući usklađenost s mjerama očuvanja i kontrole, uključujući zemlje koje nisu članice EU-a.

 

Za daljnje informacije

Pitanja i odgovori

Komunikacija „Održivo ribarstvo u EU-u: trenutačno stanje i smjernice za 2025.”

Zajednička ribarstvena politika

Pojedinosti

Datum objave
7. lipnja 2024.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj