Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj

Izjava o zaštiti osobnih podataka – Upravljanje prikupljanjem informacija za potrebe najave tjednih aktivnosti

Postupak obrade: Obrada osobnih podataka povezana s Najavom aktivnosti Europske komisije u Hrvatskoj

Voditelj obrade podataka: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, DG COMM, Europska komisija

Broj upisa: DPR-EC-01063

Uvod

Europska komisija obvezala se da će štititi vaše osobne podatke i poštovati vašu privatnost. Komisija prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka.

U ovoj izjavi o zaštiti osobnih podataka objašnjava se zašto obrađujemo osobne podatke, kako ih prikupljamo, postupamo s njima i štitimo ih, kako se ti podaci upotrebljavaju te koja su vaša prava u pogledu vaših osobnih podataka. Navedeni su i podaci za kontakt nadležnog voditelja obrade podataka kojemu se možete obratiti da biste ostvarili svoja prava, službenika za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

Ova izjava o zaštiti podataka odnosi se na postupak obrade osobnih podataka koji provodi Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj pri upravljanju biltenom Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj (tj. tjedna Najava aktivnosti Europske komisije u Hrvatskoj).

Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke?

Svrha obrade podataka: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj prikuplja i upotrebljava osobne podatke radi izrade i slanja najave aktivnosti Europske komisije u Hrvatskoj.

Vaši osobni podaci neće se upotrebljavati za automatizirano donošenje odluka, uključujući izradu profila.

Koji su pravni temelji za obradu vaših osobnih podataka?

Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem pretplate na najavu aktivnosti Europske komisije u Hrvatskoj.

Davanje privole smatra se izričitom privolom za obradu vaših osobnih podataka u te posebne svrhe u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) 2018/1725. Privolu ste dali tako što ste označili odgovarajuća polja na internetskom obrascu za registraciju.

Vašu smo privolu dobili izravno od vas temeljem zahtjeva za primanjem informacija koje su sastavni dio biltena Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj.

Koje osobne podatke prikupljamo i dalje obrađujemo?

U svrhu ovog postupka obrade voditelj obrade može prikupljati sljedeće kategorije osobnih podataka:

  • vaša e-mail adresa,
  • učestalost obavijesti i
  • teme od interesa.

Ti su nam podaci potrebni kako bismo osigurali da vam kao pretplatniku možemo pružiti uslugu.

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Voditelj obrade podataka čuva vaše osobne podatke samo tijekom razdoblja potrebnog da bi se ispunila svrha prikupljanja podataka ili njihove daljnje obrade.

Ako ste izradili profil za korištenje usluga Connect Newsroom, možete uređivati osobne podatke u bilo kojem trenutku. Isto tako, možete obrisati Vaš račun i sve osobne podatke povezane s Vašim računom.

Također, možete se obratiti na posebnu e-mail adresu CNECT-NEWSROOMatec [dot] europa [dot] eu (CNECT-NEWSROOM[at]ec[dot]europa[dot]eu) kako biste zatražili odjavu sa popisa primatelja biltena ili možete pratiti poveznicu za odjavu koja se nalazi u e-mailu koji ste zaprimili.

Kako štitimo vaše osobne podatke?

Svi osobni podaci u elektroničkom obliku (e-pošta, dokumenti, baze podataka, učitane serije podataka itd.) pohranjuju se na poslužiteljima Komisije. Svi postupci obrade provode se u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 od 10. siječnja 2017. o sigurnosti komunikacijskih i informacijskih sustava u Europskoj komisiji.

Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se oni otkrivaju?

Pristup vašim osobnim podacima ima ovlašteno osoblje institucija EU-a i njihovi vanjski suradnici koji su odgovorni za ovaj postupak obrade prema načelu „nužnog pristupa“. To osoblje mora poštovati zakonske obveze i eventualne odredbe dodatnih ugovora o povjerljivosti.

Ovlašteno osoblje Komisije, uključujući i zaposlenike izvođača, ima pristup osobnim podacima prikupljenima od pretplatnika radi izrade popisa e-adresa.

Ovlaštenom osoblju izvršitelja obrade Komisije i vanjskim suradnicima može se dati pristup podacima koji im omogućavaju pružanje odgovarajuće logističke i organizacijske podrške. To može uključivati popise e-adresa i/ili sastavljanje vlastitih takvih popisa te sastavljanje vlastitih papirnatih ili elektroničkih evidencija.

Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?

Kao ispitanik imate posebna prava u skladu s poglavljem III. (članci od 14. do 25.) Uredbe (EU) 2018/1725., posebno pravo na pristup vašim osobnim podacima i njihov ispravak ako su vaši osobni podaci netočni ili nepotpuni. Ako je primjenjivo, imate pravo na brisanje vaših osobnih podataka, ograničenje obrade vaših osobnih podataka, pravo na prenosivost podataka i pravo na podnošenje prigovora na obradu vaših osobnih podataka.

Ako ste pristali dati svoje osobne podatke na ovaj postupak obrade, privolu možete povući u bilo kojem trenutku slanjem obavijesti voditelju obrade podataka: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, DG COMM, Europska komisija (comm-rep-zagatec [dot] europa [dot] eu (comm-rep-zag[at]ec[dot]europa[dot]eu)) Povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade koja je provedena prije nego što ste povukli privolu.

Svoja prava možete ostvariti kontaktiranjem voditelja obrade podataka, a u slučaju spora službenika za zaštitu podataka. Ako je potrebno, možete se obratiti i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Podaci za kontakt navedeni su u nastavku.

Ako želite ostvariti svoja prava u pogledu jednog ili više konkretnih postupaka obrade, jasno ih opišite u zahtjevu (tj. navedite njihov broj upisa u registar iz posljednjeg odlomka).

Podaci za kontakt

Voditelj obrade podataka

Želite li ostvariti svoja prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725, ako imate primjedbe, pitanja ili nedoumice ili ako želite podnijeti pritužbu u vezi s prikupljanjem i upotrebom vaših osobnih podataka, obratite se voditelju obrade podataka: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj na sljedeću e-adresu: comm-rep-zagatec [dot] europa [dot] eu (comm-rep-zag[at]ec[dot]europa[dot]eu).

Komisijin službenik za zaštitu podataka

Za pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka na temelju Uredbe (EU) 2018/1725 možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka (COMM-REP-HR-DATAPROTECTIONatec [dot] europa [dot] eu (COMM-REP-HR-DATAPROTECTION[at]ec[dot]europa[dot]eu)).

Europski nadzornik za zaštitu podataka

Ako smatrate da su prava koja imate na temelju Uredbe (EU) 2018/1725 povrijeđena obradom vaših osobnih podataka za koju je odgovoran voditelj obrade, imate pravo obratiti se (podnijeti pritužbu) Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (edpsatedps [dot] europa [dot] eu (edps[at]edps[dot]europa[dot]eu)).

Gdje možete pronaći podrobnije informacije?

Komisijin službenik za zaštitu podataka objavljuje registar svih dokumentiranih i prijavljenih postupaka obrade osobnih podataka koje provodi Komisija. Tom registru možete pristupiti na sljedećoj poveznici: https://europa.eu/!f4wQT4

Ovaj postupak obrade upisan je u javni registar službenika za zaštitu podataka pod sljedećim brojem: DPR-EC-01063