Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Konferencije i sastanci na vrhu

Konferencija "Plan ulaganja za Europu: spajanje raličitih mogućnosti"

"Što je Plan ulaganja za Europu? Kakve promjene može donijeti Hrvatskoj? Kakve su mogućnosti financiranja malog i srednjeg poduzetništva u okviru Plana ulaganja? Koje su prepreke za financiranje projekata? Kakvu ulogu imaju Europski fond za strateška...

"Što je Plan ulaganja za Europu? Kakve promjene može donijeti Hrvatskoj? Kakve su mogućnosti financiranja malog i srednjeg poduzetništva u okviru Plana ulaganja? Koje su prepreke za financiranje projekata? Kakvu ulogu imaju Europski fond za strateška ulaganja i Europski savjetodavni centar za ulaganja?" samo su neka od pitanja na koja su sudionici konferencije „Plan ulaganja za Europu: spajanje različitih mogućnosti (za mikro, mala i srednja poduzeća) ponudili odgovor te pokušali ohrabriti poduzetnike na prijavu projekata s ciljem poticanja ulaganja i ostvarenja gospodarskog rasta.

  • diplomatsko predstavništvo
  • petak 18. prosinca 2015., 09.30 (CET)

Praktične informacije

Vrijeme
petak 18. prosinca 2015., 09.30 (CET)
Jezici
hrvatski

Opis